Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Cursa o no estudis
Catalunya. 2013
    Valor
Cursa estudis 317,1
No cursa estudis 2.652,5
Total 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles