Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Agricultura 43,5 9,0 52,4
Indústria 398,2 149,0 547,2
Construcció 168,5 15,5 184,0
Serveis 960,0 1.225,9 2.185,9
Total 1.570,1 1.399,4 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles