Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Estat civil / Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 1r trimestre del 2020
   Casats  No casats     Total
Assalariats del sector privat 1.225,0 1.240,5 2.465,4
Assalariats del sector públic 251,4 198,2 449,5
Total 1.476,3 1.438,6 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles