Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Parentiu amb la persona principal / Treball en el sector privat o el públic
Catalunya. 1r trimestre del 2020
  P. principal   P. no principal     Total
Assalariats del sector privat 1.196,1 1.269,3 2.465,4
Assalariats del sector públic 233,3 216,2 449,5
Total 1.429,4 1.485,5 2.915,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles