Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: BIB

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: BIB. 2018
BIB: Enquesta de biblioteques
2016
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020