Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPTIC

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EMPTIC. 2018
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
2016
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020