Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: RIS

2018

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: RIS. 2018
RIS: Estadística de rendes d'inserció social
2017
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020