Saltar al contingut principal

  Calendari de l'Idescat de difusió de resultats

  2012

  Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. 2012
  Gener
  Dimarts 10
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies11/2011
  Dimecres 11
  IPIÍndex de producció industrial11/2011
  Dimecres 18
  IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2009
  Dijous 19
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis11/2011
  Dilluns 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler12/2011
  COMESTComerç amb l'estranger10/2011
  Dimarts 24
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera12/2011
  Dimecres 25
  IPRIÍndex de preus industrials12/2011
  Dijous 26
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades provisionals2011
  Divendres 27
  EPAEnquesta de població activaT4/2011
  ICDÍndex de comerç al detall12/2011
  Dilluns 30
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades provisionals2011
  Febrer
  Dimecres 1
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Dades definitives2011
  Dijous 2
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies12/2011
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies2011
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT4/2011
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades provisionals2011
  Divendres 3
  EPAEnquesta de població activa2011
  ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2010–2011
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT4/2011
  Dilluns 6
  EPEstimacions de població. Dades provisionals. Avanç2011
  Dimarts 7
  TURESTTurisme estrangerT4/2011
  Dimecres 8
  COMESTComerç amb l'estranger11/2011
  EUTEnquesta de l'ús del temps2010–2011
  IPIÍndex de producció industrial12/2011
  Dijous 9
  IPIÍndex de producció industrial. Dades provisionals2011
  Dilluns 13
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades provisionals2011
  Dimarts 14
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis12/2011
  Dimecres 15
  CLEMEnquesta de clima empresarialT4/2011
  Dijous 16
  PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya. Sèries enllaçades del PIB. Base 20001980–2000
  Dimarts 21
  MATEstadística de matrimonis. Matrimonis. Noves tabulacions2010
  Dimecres 22
  CENSAGCens agrari. Comarques2009
  CENSAGCens agrari. Enquesta de mètodes de producció2009
  Dijous 23
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT3/2011
  Divendres 24
  IPRIÍndex de preus industrials01/2012
  Dimecres 29
  TURESTTurisme estranger. Dades definitives2011
  Març
  Dijous 1
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler01/2012
  Dimecres 7
  COMESTComerç amb l'estranger12/2011
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades provisionals2011
  IPIÍndex de producció industrial01/2012
  Dijous 8
  PMHPadró municipal d'habitants. Població estrangera2011
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera01/2012
  Divendres 9
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT4/2011
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades provisionals2011
  ICDÍndex de comerç al detall01/2012
  Dimecres 14
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies01/2012
  Divendres 16
  ECLEstadístiques de cost laboralT4/2011
  Dimecres 21
  CENSAGCens agrari. Municipis2009
  Dijous 22
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis01/2012
  Divendres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler02/2012
  IPRIÍndex de preus industrials02/2012
  PIBAComptes econòmics anuals de Catalunya2011
  PIBTComptabilitat trimestralT4/2011
  Dilluns 26
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera02/2012
  Dimarts 27
  PPSREstadística de pensions no contributives2009–2010
  Dimecres 28
  EIEEstadística estructural d'empreses del sector industrial2010
  Divendres 30
  ICDÍndex de comerç al detall02/2012
  Abril
  Dijous 5
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies02/2012
  Dimecres 11
  IPIÍndex de producció industrial02/2012
  Divendres 13
  EPEEstimacions de població estacional2002–2010
  Dimecres 18
  COMESTComerç amb l'estranger01/2012
  Dijous 19
  PMHPadró municipal d'habitants. Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2012
  Divendres 20
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis02/2012
  Dilluns 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler03/2012
  Dimarts 24
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera03/2012
  Dimecres 25
  IPRIÍndex de preus industrials03/2012
  Dijous 26
  EDEnquesta demogràfica. Treball domèstic no remunerat2007
  IPRIÍndex de preus industrials. Dades definitives2011
  Divendres 27
  EPAEnquesta de població activaT1/2012
  ICDÍndex de comerç al detall03/2012
  Maig
  Dijous 3
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT1/2012
  Divendres 4
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies03/2012
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT1/2012
  Dilluns 7
  IPIÍndex de producció industrial03/2012
  Dimecres 9
  COMESTComerç amb l'estranger02/2012
  PHREPadró d'habitants residents a l'estranger2012
  Dijous 10
  IPIÍndex de producció industrial. Dades definitives2011
  Dimarts 15
  TURESTTurisme estrangerT1/2012
  Dimecres 16
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis03/2012
  Dimecres 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler04/2012
  Dijous 24
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera04/2012
  Divendres 25
  IPRIÍndex de preus industrials04/2012
  Dimarts 29
  ICDÍndex de comerç al detall04/2012
  Juny
  Dilluns 4
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies04/2012
  Dimecres 6
  COMESTComerç amb l'estranger03/2012
  IPIÍndex de producció industrial04/2012
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT4/2011
  Divendres 8
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT1/2012
  Dilluns 11
  CLEMEnquesta de clima empresarialT1/2012
  Divendres 15
  ECLEstadístiques de cost laboralT1/2012
  Dimarts 19
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis04/2012
  Dijous 21
  EPAEnquesta de població activa. Formació i condicions de treball2011
  Divendres 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler05/2012
  PIBTComptabilitat trimestralT1/2012
  Dilluns 25
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera05/2012
  Dimarts 26
  IPRIÍndex de preus industrials05/2012
  Dimecres 27
  ICDÍndex de comerç al detall05/2012
  RFDBCRenda familiar disponible bruta territorial2009
  Divendres 29
  EAUVIEstadística de l'audiovisual2010
  Juliol
  Dilluns 2
  EESEnquesta d'estructura salarial. Avanç2010
  Dimarts 3
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies05/2012
  Dimecres 4
  COMESTComerç amb l'estranger04/2012
  Dijous 5
  TICLTEnquesta territorial TIC a les llars2011
  Divendres 6
  IPIÍndex de producció industrial05/2012
  Dimarts 10
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT3/2012
  Dilluns 16
  ATURPEstadística de prestacions per atur2010
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis05/2012
  Dimarts 17
  ATURPEstadística de prestacions per atur2011
  Divendres 20
  CLEMEnquesta de clima empresarialT2/2012
  Dilluns 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler06/2012
  Dimarts 24
  IPRIÍndex de preus industrials06/2012
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera06/2012
  Divendres 27
  EPAEnquesta de població activaT2/2012
  Dilluns 30
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpings. Dades definitives2011
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera. Dades definitives2011
  Dimarts 31
  ICDÍndex de comerç al detall06/2012
  Agost
  Dimecres 1
  ECLEstadístiques de cost laboral2011
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural. Dades definitives2011
  Dijous 2
  COMESTComerç amb l'estranger05/2012
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies06/2012
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT2/2012
  Divendres 3
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT2/2012
  Dimarts 7
  TURESTTurisme estrangerT2/2012
  Dimecres 8
  IPIÍndex de producció industrial06/2012
  Dijous 16
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis06/2012
  Dimecres 22
  SHDSèries històriques demogràfiques. Fecunditat1920–1970
  Dijous 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler07/2012
  Divendres 24
  IPRIÍndex de preus industrials07/2012
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera07/2012
  Divendres 31
  ICDÍndex de comerç al detall07/2012
  Setembre
  Dimecres 5
  COMESTComerç amb l'estranger06/2012
  Divendres 7
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT2/2012
  IPIÍndex de producció industrial07/2012
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies07/2012
  Divendres 14
  ECLEstadístiques de cost laboralT2/2012
  Dimarts 18
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis07/2012
  Dijous 20
  MMMoviments migratoris2011
  Dimarts 25
  IPRIÍndex de preus industrials08/2012
  Dimecres 26
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler08/2012
  Dijous 27
  ICDÍndex de comerç al detall08/2012
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT1/2012
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera08/2012
  Divendres 28
  PIBTComptabilitat trimestralT2/2012
  Octubre
  Dilluns 1
  EPEstimacions de població. Estimacions intercensals1981–1985
  Dimecres 3
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies08/2012
  Divendres 5
  IPIÍndex de producció industrial08/2012
  Dimarts 9
  ICEHIndicadors de confiança empresarialT4/2012
  Dimecres 10
  COMESTComerç amb l'estranger07/2012
  ECVHPEnquesta de condicions de vida i hàbits de la població2011
  Dijous 11
  EASEstadística estructural d'empreses del sector serveis2010
  Dijous 18
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis08/2012
  Divendres 19
  CLEMEnquesta de clima empresarialT3/2012
  Dimarts 23
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler09/2012
  Dimecres 24
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera09/2012
  Dijous 25
  IPRIÍndex de preus industrials09/2012
  Divendres 26
  EFDEEstadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat2009–2010
  EPAEnquesta de població activaT3/2012
  Dilluns 29
  ICDÍndex de comerç al detall09/2012
  Dimecres 31
  NAIXEstadística de naixements. Naixements2011
  NOMSNoms dels nadons. Naixements. Noms dels nadons2011
  Novembre
  Dilluns 5
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies09/2012
  Dimarts 6
  IRPFImpost sobre la renda de les persones físiques2010
  Dimecres 7
  COMESTComerç amb l'estranger08/2012
  DEFEstadística de defuncions. Defuncions2011
  IPIÍndex de producció industrial09/2012
  Dijous 8
  TURCAMEstadística de l'activitat en càmpingsT3/2012
  Divendres 9
  EEEmpreses i establiments01/01/2012
  TURUREstadística de l'activitat en allotjaments de turisme ruralT3/2012
  Dimarts 13
  NCPNoms i cognoms de la població2012
  Dijous 15
  EPEstimacions de població. Dades definitives2012
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis09/2012
  TURESTTurisme estrangerT3/2012
  Dilluns 19
  IEVTaula de vida. Taula de vida1983–2010
  TMEETaxa de mortalitat estandarditzada per edat1988–2008
  Dijous 22
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler10/2012
  ETICCEEnquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses2011–2012
  Divendres 23
  IPRIÍndex de preus industrials10/2012
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera10/2012
  Dimarts 27
  EIPEnquesta industrial de productes2011
  Dimecres 28
  ICDÍndex de comerç al detall10/2012
  MATEstadística de matrimonis. Matrimonis. Avanç2011
  Dijous 29
  PCSIPosició competitiva del sector industrialT2/2012
  Divendres 30
  EESEnquesta d'estructura salarial2010
  EMPTICEstadística i comptes de les empreses del sector TIC2008–2010
  Desembre
  Dimarts 4
  EPEEstimacions de població estacional2011
  IVGSÍndex de vendes en grans superfícies10/2012
  Dimecres 5
  COMESTComerç amb l'estranger09/2012
  IPIÍndex de producció industrial10/2012
  Divendres 7
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològicT3/2012
  Dimecres 12
  INEstadística sobre innovació a les empreses2010
  RDRecerca i desenvolupament2010
  Dijous 13
  CPSComptes de la protecció social. Avanç2008–2010
  Divendres 14
  CENSPHCens de població i habitatges. Recomptes2011
  ECLEstadístiques de cost laboralT3/2012
  Dimecres 19
  ECVEnquesta de condicions de vida. Indicadors de privació2008–2011
  ECVEnquesta de condicions de vida2011
  IASSIndicadors d'activitat del sector serveis10/2012
  Dijous 20
  EDCLEstadística de despesa en consum de les llars2011
  EECESSEstadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials2009–2010
  Divendres 21
  ADRIndicadors de rendibilitat del sector hoteler11/2012
  COMESTComerç amb l'estranger. Dades definitives2011
  COMTECComerç amb l'estranger segons contingut tecnològic. Dades definitives2011
  IPRIÍndex de preus industrials11/2012
  PIBTComptabilitat trimestralT3/2012
  TURHOTEstadística de l'activitat hotelera11/2012
  Divendres 28
  ICDÍndex de comerç al detall11/2012
  iCalendar