Saltar al contingut principal

EESADEnquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

Aquesta estadística és nova i encara no disposa de resultats.

Es tracta d'una operació censal de caràcter pilot adreçada a totes les entitats i empreses que produeixen o proveeixen serveis d'atenció domiciliària dins el sistema públic de serveis socials. El seu objectiu és descriure econòmicament el subsector des de la perspectiva tant de la producció (costos, personal i la seva qualificació, hores de servei, etc.) com del finançament (subvencions, copagament, etc.).