Saltar al contingut principal

ISTÍndex socioeconòmic territorial

Aquesta estadística és nova i encara no disposa de resultats.

Elaboració d'un indicador territorial que resumeix en un únic valor les característiques socioeconòmiques de la població. L'indicador concentra la informació de situació laboral, nivell educatiu, immigració i renda de totes les persones que resideixen en una unitat territorial. S'ofereixen valors per àmbit municipal i inframunicipal (barris) a partir d'un llindar poblacional. S'estableix un valor de referència per a Catalunya i un valor per a cada unitat territorial en comparació amb el valor mitjà de Catalunya.