Saltar al contingut principal

Sismologia. Principals terratrèmols registrats

Sismologia. Principals terratrèmols registrats Catalunya. 2022
Data Hora d'origen Latitud nord (1) Longitud est (1) Profunditat del focus (km) Magnitud (escala Richter) Regió
Gener
11 12:46 42,520 N 1,439 E 5 2,5 Alt Urgell
13 13:03 43,025 N 0,166 W 10 1,8 Hautes-Pyrénées
20 13:12 42,637 N 0,727 E 4 2,5 Val d'Aran
22 19:39 42,636 N 0,723 E 4 2,2 Val d'Aran
22 21:05 42,633 N 0,717 E 0 1,7 Val d'Aran
23 03:37 42,641 N 0,725 E 4 2,0 Val d'Aran
23 08:01 42,646 N 0,727 E 4 2,4 Val d'Aran
25 13:12 42,634 N 0,715 E 0 1,9 Val d'Aran
26 00:34 42,639 N 0,717 E 0 1,8 Val d'Aran
26 00:41 42,672 N 0,716 E 2 1,9 Val d'Aran
26 00:46 42,651 N 0,715 E 5 2,1 Val d'Aran
26 03:12 42,647 N 0,716 E 5 2,2 Val d'Aran
26 17:24 42,634 N 0,725 E 0 1,7 Val d'Aran
28 05:19 42,637 N 0,722 E 4 2,0 Val d'Aran
Febrer
1 02:03 42,528 N 1,445 E 4 3,8 Alt Urgell
1 02:10 42,530 N 1,440 E 4 1,7 Alt Urgell
7 01:37 41,167 N 0,700 E 2 1,9 Priorat
12 10:59 42,586 N 1,038 E 5 1,8 Pallars Sobirà
27 08:24 42,996 N 0,127 W 0 2,2 Hautes-Pyrénées
28 13:41 40,352 N 0,647 E 0 1,7 Costa Castelló
Març
2 09:00 42,409 N 2,296 E 10 1,7 Ripollès
5 18:48 42,999 N 0,240 W 0 2,0 Hautes-Pyrénées
19 02:27 42,518 N 1,431 E 2 2,1 Alt Urgell
22 20:54 42,407 N 2,293 E 5 3,3 Ripollès
26 11:39 43,001 N 0,108 E 10 2,0 Hautes-Pyrénées
26 11:40 43,009 N 0,130 E 1 1,9 Hautes-Pyrénées
Abril
9 20:13 42,991 N 0,243 W 0 1,7 Hautes-Pyrénées
10 22:18 41,887 N 3,669 E 20 1,8 Mar Mediterrània - Lleó
14 04:23 42,516 N 1,425 E 2 2,1 Alt Urgell
14 06:57 42,891 N 0,234 E 4 1,9 Hautes-Pyrénées
20 06:04 43,003 N 0,136 W 2 2,0 Hautes-Pyrénées
Maig
23 19:09 41,444 N 2,044 E 2 2,5 Baix Llobregat
Juny
4 19:23 42,545 N 0,911 E 5 2,0 Alta Ribagorça
5 11:20 43,027 N 0,259 W 2 1,9 Pyrénées-Atlantiques
14 00:11 42,598 N 1,226 E 8 1,9 Pallars Sobirà
19 21:19 42,961 N 0,329 E 3 2,2 Hautes-Pyrénées
19 21:19 42,948 N 0,322 E 0 3,0 Hautes-Pyrénées
Juliol
6 16:32 42,311 N 3,118 E 2 1,8 Alt Empordà
Agost
2 09:41 41,774 N 2,894 E 7 2,0 Gironès
2 11:24 41,768 N 2,896 E 6 2,3 Selva
2 11:47 41,771 N 2,880 E 5 1,9 Selva
3 09:53 42,607 N 1,032 E 0 2,6 Pallars Sobirà
7 18:32 42,521 N 1,424 E 2 2,5 Alt Urgell
17 21:21 43,026 N 0,008 E 0 1,8 Hautes-Pyrénées
25 01:00 41,394 N 1,809 E 6 2,6 Alt Penedès
Octubre
10 21:33 42,452 N 2,177 E 5 2,8 Pyrénées-Orientales
13 13:53 42,634 N 1,621 E 7 1,8 Ariège
Novembre
14 22:52 40,954 N 0,597 E 3 3,4 Ribera d'Ebre
18 01:39 43,034 N 0,220 W 0 1,8 Hautes-Pyrénées
26 00:53 43,083 N 0,290 W 14 1,9 Pyrénées-Atlantiques
Desembre
4 13:40 42,515 N 1,894 E 11 2,5 Pyrénées-Orientales
4 13:47 42,497 N 1,880 E 10 2,0 Pyrénées-Orientales
6 09:47 41,766 N 2,838 E 10 2,2 Selva
6 10:02 40,879 N 1,644 E 24 2,4 Mar Mediterrània - Balears
Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Nota: (1) En graus.

Darrera actualització: 9 de febrer de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Magnitud d'un sisme
Mesura instrumental de la seva força. Es relaciona amb l'energia que transporten les ones sísmiques. S'expressa en nombres decimals segons l'escala de Richter que té com a valor màxim el 9.
Profunditat del focus del sisme
Distància entre el punt on s'origina el sisme i l'epicentre o punt de projecció vertical sobre la superfície terrestre. S'expressa en quilòmetres.
Sisme
Conjunt d'ones de xoc generades en un punt de l'interior de la Terra, anomenat focus o hipocentre, com a conseqüència d'un sobtat alliberament d'energia produït per un moviment brusc entre blocs de l'escorça o del mantell de la Terra. Es defineix per mitjà dels següents conceptes: magnitud i profunditat del focus.

Aspectes metodològics

La Mediterrània occidental està situada en una zona de col·lisió entre les plaques tectòniques d'Europa i d'Àfrica.

L'any 1981 es va crear el Servei de Sismologia per estudiar amb detall la sismicitat del territori, fer-ne un seguiment proper i determinar i caracteritzar les zones sísmiques.

Des de l'any 1984 es realitzen determinacions hipocentrals considerant les dades pròpies i les d'altres organismes: Observatoire Midi-Pyrénées, Institut d'Estudis Catalans, Instituto Geográfico Nacional, Observatori de l'Ebre, Observatori Fabra i Laboratoire de Détection et de Géophysique. El recull de la sismicitat de Catalunya i de les regions veïnes es publica anualment al Butlletí Sismològic que publica l'Institut Geològic de Catalunya.

S'han seleccionat tots els moviments sísmics que han tingut l'epicentre dins del territori català i una magnitud igual o superior a 1.7 a l'escala de Richter.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".