Saltar al contingut principal

Embassaments. Volum d'aigua

Embassaments. Volum d'aigua Catalunya. 2022
Rius i afluents Embassament Capacitat (hm3) Extensió conca (km²) Volum d'aigua (hm3)
Conques internes
Muga Boadella 61 182 21
Ter Sau 165 1.564 43
Susqueda 233 1.850 113
Llobregat la Baells 109 532 39
Cardener Sant Ponç 24 318 13
Llosa del Cavall 80 200 24
Foix Foix 4 290 3
Gaià Catllar 59 370 1
Riudecanyes Riudecanyes 3 31 1
Siurana Siurana 12 60 1
Conca de l'Ebre
Alt Ebre (1) Mequinensa 1.534 57.444 486
Segre Oliana 101 2.675 22
Rialb 404 3.320 21
Sant Llorenç de Montgai 9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Noguera Pallaresa Estany Tort .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Estany Saburó 11 2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Estany Mar 14 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Certescans 16 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 8
Tremp/Talarn 227 2.070 106
Terradets 33 2.620 31
Camarasa 163 2.850 89
Capdella 50 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Llacs Espot 10 29 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Val d'Aran .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Noguera Ribagorçana Baserca 22 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 10
Llauset 17 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13
Cavallers 16 26 14
Escales 152 731 46
Canelles 679 1.628 195
Santa Anna 237 1.757 106
Baix Ebre Flix .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Guiamets 10 75 2
Riba-roja 210 79.177 196
Font: Agència Catalana de l'Aigua; Confederación Hidrográfica del Ebro.
Notes:
- Aigua embassada la primera setmana d'octubre de cada any.
- (1) Inclou: Alt Ebre, Cinca i Noguera Ribagorçana (no Catalunya).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 8 de juny de 2023. Sèries revisades el 20 de juliol de 2023.

EH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística hidrogràfica (EH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Conca hidrogràfica
Conjunt de vessants inclinats cap a un mateix curs d'aigua.
Embassament
Dipòsit d'aigua artificial de grans dimensions que es forma interrompent el curs d'un riu o fent recréixer un llac per mitjà d'una gran resclosa.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

L'apartat d'hidrologia inclou els sistemes fluvials i els embassaments. Els sistemes fluvials estan distribuïts per conques. Les dades fan referència al volum d'aigua aportada pels rius en els diferents punts d'observació (estacions d'aforament). Pel que fa a embassaments, es recull el volum d'aigua embassada per temporades. Unes taules de sèries complementen la informació i permeten la comparabilitat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".