Saltar al contingut principal

Llicències de caça. Províncies

Llicències de caça. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Oficina Virtual de Tràmits Catalunya
Caça amb armes de foc i assimilables 3.802 2.727 3.317 4.506 17.925 32.277
Caça sense armes de foc 217 18 221 102 514 1.072
Canilles 3 0 8 4 1 16
Total 4.022 2.745 3.546 4.612 18.440 33.365
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Servei d'Estadística i Preus Agroalimentaris.
Nota: Llicències emeses cada any.

Darrera actualització: 2 de desembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Canilla
Colla de gossos que cacen plegats.
Llicència de caça
Document nominal i intransferible de tinença obligada per a la pràctica de la caça dins del territori de Catalunya. S'obté mitjançant el pagament d'una taxa que es reinverteix en la gestió, la conservació, la repoblació i la vigilància de la caça i els hàbitats.

Aspectes metodològics

La caça és un esport o una activitat recreativa i, per això, per fer-la cal tenir en compte diversos aspectes, com són l'obtenció de llicències i permisos, els llocs on es pot caçar, l’època en què es pot practicar, les espècies cinegètiques... A més, existeix un Pla estratègic amb l'objectiu de definir un model de caça sostenible dins de la natura i compatible amb les altres activitats territorials.

En aquesta taula es presenten les dades de les llicències emeses cada any per cada servei territorial del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació o l’Oficina Virtual de Tràmits, i hi inclou els diferents tipus de llicències. Per tant, aquest valor no és equiparable al nombre de llicències vigents, ja que hi ha llicències plurianuals (de 3 i 5 anys).

Hi ha diferents tipus de llicències de caça:

  • Llicència de tipus A: Caça amb armes de foc i assimilables.
  • Llicència de tipus B: Caça sense armes de foc.
  • Llicència de tipus C: Per tenir canilles.
  • Llicència de tipus JA: Caça amb armes de foc per a més grans de 65 anys.
  • Llicència de tipus JB: Caça sense armes de foc per a més grans de 65 anys.
  • Llicència de tipus AT: Caça amb armes de foc i assimilables durant 15 dies seguits.

Segons la durada, hi ha llicències tipus A d'1, 3 o 5 anys de vigència.

La llicència de caça es pot obtenir de manera presencial o per Internet mitjançant l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".