Saltar al contingut principal

Consum d'aigua. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Consum d'aigua. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
De xarxa
Consum domèstic Consum indústria i serveis Total Fonts pròpies Total
Alt Camp 1.714,5 1.896,5 3.611,0 1.018,8 4.629,8
Alt Empordà 8.595,8 2.979,9 11.575,6 1.193,1 12.768,8
Alt Penedès 4.603,3 2.150,2 6.753,5 861,4 7.614,9
Alt Urgell 1.053,2 515,1 1.568,4 901,6 2.470,0
Alta Ribagorça 461,0 51,1 512,2 150,5 662,7
Anoia 5.182,1 2.846,8 8.028,9 3.159,0 11.187,9
Aran 1.391,8 277,3 1.669,1 651,2 2.320,3
Bages 7.609,0 4.188,8 11.797,8 2.082,5 13.880,3
Baix Camp 9.821,7 3.877,4 13.699,1 1.696,5 15.395,6
Baix Ebre 3.414,8 1.205,9 4.620,7 3.449,8 8.070,5
Baix Empordà 10.749,3 3.616,7 14.366,0 2.125,1 16.491,1
Baix Llobregat 34.192,0 13.229,7 47.421,7 9.932,9 57.354,6
Baix Penedès 6.804,4 1.291,6 8.096,0 657,6 8.753,5
Barcelonès 87.617,8 30.554,0 118.171,9 4.077,7 122.249,5
Berguedà 1.489,3 1.007,7 2.497,0 50,2 2.547,3
Cerdanya 1.412,9 500,2 1.913,1 1.553,6 3.466,6
Conca de Barberà 741,9 600,5 1.342,4 47,0 1.389,4
Garraf 7.899,5 2.148,0 10.047,5 334,1 10.381,6
Garrigues 724,8 398,0 1.122,8 633,4 1.756,2
Garrotxa 2.501,0 1.203,1 3.704,1 2.872,6 6.576,7
Gironès 7.972,5 3.132,8 11.105,3 3.880,6 14.986,0
Maresme 21.500,3 6.139,6 27.639,9 1.932,0 29.571,9
Moianès 675,9 626,3 1.302,2 43,7 1.345,9
Montsià 2.836,7 1.021,2 3.857,9 914,2 4.772,1
Noguera 1.786,7 1.320,4 3.107,1 384,7 3.491,8
Osona 6.657,8 6.902,2 13.560,0 1.331,2 14.891,2
Pallars Jussà 807,8 165,3 973,2 92,3 1.065,5
Pallars Sobirà 557,2 121,4 678,5 444,2 1.122,7
Pla d'Urgell 1.684,9 530,1 2.215,0 3.639,6 5.854,6
Pla de l'Estany 1.390,1 784,8 2.174,9 657,6 2.832,5
Priorat 347,6 118,4 465,9 14,9 480,9
Ribera d'Ebre 997,5 242,9 1.240,4 2.701,9 3.942,3
Ripollès 1.131,2 450,8 1.581,9 659,3 2.241,2
Segarra 863,2 915,9 1.779,1 1.769,1 3.548,2
Segrià 9.911,3 3.393,1 13.304,4 4.094,4 17.398,8
Selva 9.031,1 3.752,4 12.783,6 4.978,5 17.762,0
Solsonès 568,3 330,7 899,0 373,4 1.272,3
Tarragonès 13.214,9 29.707,1 42.922,0 11.170,2 54.092,2
Terra Alta 408,2 195,8 604,0 7,6 611,6
Urgell 1.599,3 1.107,5 2.706,8 145,6 2.852,4
Vallès Occidental 38.687,1 16.179,4 54.866,4 6.269,5 61.135,9
Vallès Oriental 17.604,8 8.322,5 25.927,3 4.755,6 30.682,8
Catalunya 338.214,4 159.999,1 498.213,5 87.708,6 585.922,1
Metropolità 199.820,0 74.655,3 274.475,2 26.995,3 301.470,5
Comarques Gironines 41.370,9 15.920,5 57.291,4 16.366,8 73.658,3
Camp de Tarragona 25.840,5 36.199,9 62.040,4 13.947,4 75.987,8
Terres de l'Ebre 7.657,1 2.665,9 10.323,0 7.073,5 17.396,5
Ponent 16.570,3 7.665,0 24.235,3 10.666,8 34.902,0
Comarques Centrals 16.972,6 12.970,7 29.943,2 3.865,8 33.809,0
Alt Pirineu i Aran 5.683,9 1.630,4 7.314,4 3.793,4 11.107,8
Penedès 24.299,1 8.291,5 32.590,6 4.999,7 37.590,2
Barcelona 233.639,9 93.993,2 327.633,1 35.103,9 362.737,0
Girona 42.465,9 16.595,4 59.061,3 17.614,1 76.675,4
Lleida 21.806,6 9.253,1 31.059,7 13.312,2 44.371,9
Tarragona 40.302,0 40.157,4 80.459,4 21.678,4 102.137,8
Unitats: Milers de m3.
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Nota: Consums declarats per les entitats subministradores d'aigua.

Darrera actualització: 25 d'octubre de 2022.

AIGUA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre les entitats subministradores d'aigua per al consum humà (AIGUA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Fonts pròpies
S'anomenen com a tals a les captacions d'aigua efectuades directament del medi, ja siguin superficials o subterrànies. És a dir aquells proveïments d'aigua que no han estat subministrats per un operador.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

El consum d'aigua, tant per a usos domèstics com per a activitats econòmiques (indústria, serveis i altres) s'obté a partir del volum de facturació que presenten les entitats subministradores.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".