Saltar al contingut principal

Consum d'aigua. Facturació. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Consum d'aigua. Facturació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
De xarxa
Consum domèstic Consum indústria i serveis Total Fonts pròpies Total
Alt Camp 2.240,6 1.826,3 4.066,9 1.027,4 5.094,4
Alt Empordà 12.018,8 3.162,0 15.180,7 1.124,3 16.305,0
Alt Penedès 5.485,7 2.225,4 7.711,1 823,6 8.534,7
Alt Urgell 1.272,8 458,7 1.731,6 870,4 2.602,0
Alta Ribagorça 462,2 105,1 567,3 223,8 791,2
Anoia 6.293,3 2.866,5 9.159,8 3.075,4 12.235,3
Aran 1.385,2 280,6 1.665,8 759,7 2.425,5
Bages 9.252,9 4.251,1 13.504,0 2.091,5 15.595,5
Baix Camp 12.850,0 4.086,3 16.936,4 1.525,3 18.461,6
Baix Ebre 4.658,1 1.166,6 5.824,7 3.231,7 9.056,3
Baix Empordà 13.740,0 3.560,0 17.300,0 1.979,6 19.279,6
Baix Llobregat 39.645,6 14.082,5 53.728,0 9.656,8 63.384,9
Baix Penedès 9.192,1 1.331,2 10.523,3 692,0 11.215,4
Barcelonès 111.498,0 34.929,0 146.427,0 3.512,8 149.939,8
Berguedà 2.165,4 825,3 2.990,7 67,4 3.058,1
Cerdanya 2.174,8 557,1 2.731,9 1.258,0 3.989,8
Conca de Barberà 1.222,0 541,8 1.763,8 41,7 1.805,5
Garraf 9.194,5 2.205,7 11.400,3 333,1 11.733,4
Garrigues 1.158,5 376,7 1.535,2 453,5 1.988,7
Garrotxa 3.080,2 1.262,5 4.342,7 2.613,8 6.956,5
Gironès 9.283,8 3.396,8 12.680,6 3.702,5 16.383,1
Maresme 25.806,8 6.868,3 32.675,1 1.848,4 34.523,5
Moianès 854,5 538,7 1.393,2 36,0 1.429,2
Montsià 4.152,4 1.094,4 5.246,8 914,7 6.161,5
Noguera 2.303,3 1.359,8 3.663,1 363,5 4.026,6
Osona 7.900,6 6.700,6 14.601,2 1.566,0 16.167,2
Pallars Jussà 1.002,3 179,6 1.181,8 101,9 1.283,7
Pallars Sobirà 705,6 161,6 867,2 409,7 1.276,9
Pla d'Urgell 1.914,1 533,5 2.447,6 3.852,2 6.299,8
Pla de l'Estany 1.608,6 790,0 2.398,6 739,2 3.137,8
Priorat 616,2 134,6 750,8 13,6 764,4
Ribera d'Ebre 1.300,5 275,8 1.576,3 2.717,9 4.294,2
Ripollès 1.690,6 529,9 2.220,5 836,3 3.056,7
Segarra 1.195,2 961,0 2.156,2 1.742,1 3.898,3
Segrià 11.368,0 3.439,2 14.807,1 3.496,2 18.303,3
Selva 11.243,4 4.125,4 15.368,8 4.864,1 20.232,9
Solsonès 767,2 228,9 996,2 358,0 1.354,1
Tarragonès 17.550,4 25.393,2 42.943,5 14.323,4 57.266,9
Terra Alta 687,2 194,0 881,3 5,7 886,9
Urgell 2.027,1 1.009,4 3.036,5 131,9 3.168,4
Vallès Occidental 44.173,8 16.769,1 60.942,9 5.698,9 66.641,8
Vallès Oriental 20.197,3 8.859,0 29.056,3 4.246,9 33.303,2
Catalunya 417.339,6 163.643,5 580.983,0 87.330,6 668.313,6
Metropolità 241.608,8 81.717,7 323.326,5 24.990,1 348.316,5
Comarques Gironines 52.474,8 16.804,0 69.278,8 15.830,1 85.108,9
Camp de Tarragona 34.477,0 31.982,3 66.459,2 16.931,3 83.390,6
Terres de l'Ebre 10.798,2 2.730,9 13.529,0 6.869,9 20.398,9
Ponent 19.966,2 7.679,5 27.645,7 10.039,4 37.685,2
Comarques Centrals 21.117,6 12.466,7 33.584,3 4.137,7 37.721,9
Alt Pirineu i Aran 7.002,9 1.742,8 8.745,7 3.623,5 12.369,2
Penedès 29.894,2 8.519,6 38.413,8 4.908,7 43.322,4
Barcelona 282.366,3 100.716,5 383.082,8 33.238,5 416.321,3
Girona 54.404,4 17.657,4 72.061,8 16.800,3 88.862,2
Lleida 26.099,4 9.225,1 35.324,5 12.798,5 48.123,0
Tarragona 54.469,5 36.044,4 90.513,9 24.493,2 115.007,1
Unitats: Milers de m3.
Font: Agència Catalana de l'Aigua.
Nota: Facturació declarada per les entitats subministradores d'aigua.

Darrera actualització: 15 de març de 2022.

Estadística AIGUA

Nota metodològica

Definició de conceptes

Fonts pròpies
S'anomenen com a tals a les captacions d'aigua efectuades directament del medi, ja siguin superficials o subterrànies. És a dir aquells proveïments d'aigua que no han estat subministrats per un operador.

Aspectes metodològics

L'Agència Catalana de l'Aigua gestiona i planifica el cicle integral de l'aigua, amb una visió integradora dels sistemes aquàtics, que té en compte l'equilibri de tots els ecosistemes. L'aigua esdevé un element estructural i funcional bàsic per al medi natural i la vida. Aquesta gestió ha de ser compatible amb la creixent exigència de permanència, universalitat i immediatesa dels ciutadans d'una societat avançada, i garantir la qualitat i el bon servei.

El consum d'aigua, tant per a usos domèstics com per a activitats econòmiques (indústria, serveis i altres) s'obté a partir del volum de facturació que presenten les entitats subministradores.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".