Saltar al contingut principal

Densitat de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Densitat de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Població Superfície km² Densitat (habitants/km²)
Alt Camp 45.045 538 83,70
Alt Empordà 143.762 1.358 105,90
Alt Penedès 110.172 593 185,90
Alt Urgell 20.453 1.447 14,10
Alta Ribagorça 3.945 427 9,20
Anoia 124.112 866 143,30
Aran 10.372 634 16,40
Bages 180.962 1.092 165,70
Baix Camp 195.098 697 279,90
Baix Ebre 78.721 1.003 78,50
Baix Empordà 137.268 702 195,60
Baix Llobregat 833.312 486 1.714,70
Baix Penedès 110.439 296 372,50
Barcelonès 2.280.967 146 15.649,90
Berguedà 40.004 1.185 33,80
Cerdanya 19.230 547 35,20
Conca de Barberà 20.104 650 30,90
Garraf 154.264 185 833,40
Garrigues 19.010 798 23,80
Garrotxa 59.163 735 80,50
Gironès 196.768 576 341,90
Maresme 459.625 399 1.153,30
Moianès 14.243 338 42,20
Montsià 68.397 735 93,00
Noguera 39.169 1.784 22,00
Osona 164.077 1.245 131,80
Pallars Jussà 13.170 1.343 9,80
Pallars Sobirà 7.101 1.378 5,20
Pla d'Urgell 36.769 305 120,50
Pla de l'Estany 32.876 263 125,10
Priorat 9.239 499 18,50
Ribera d'Ebre 21.864 827 26,40
Ripollès 25.449 957 26,60
Segarra 23.412 723 32,40
Segrià 211.609 1.397 151,50
Selva 175.702 995 176,60
Solsonès 13.600 1.001 13,60
Tarragonès 262.001 319 820,40
Terra Alta 11.401 743 15,30
Urgell 37.276 580 64,30
Vallès Occidental 937.422 583 1.607,60
Vallès Oriental 415.789 735 565,70
Catalunya 7.763.362 32.108 241,80
Metropolità 4.931.245 2.464 2.001,00
Comarques Gironines 770.988 5.584 138,10
Camp de Tarragona 531.487 2.703 196,60
Terres de l'Ebre 180.383 3.308 54,50
Ponent 367.245 5.586 65,70
Comarques Centrals 414.149 4.941 83,80
Alt Pirineu i Aran 74.271 5.776 12,90
Penedès 493.594 1.746 282,80
Barcelona 5.714.730 7.726 739,60
Girona 786.596 5.905 133,20
Lleida 439.727 12.168 36,10
Tarragona 822.309 6.308 130,40
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants; Institut Cartogràfic de Catalunya.

Darrera actualització: 27 de desembre de 2021.

Estadística PMH

Nota metodològica

Definició de conceptes

Densitat
Nombre d'habitants per unitat de superfície, expressada per quilòmetre quadrat. La densitat es mesura per als àmbits de municipi, comarca, àmbit territorial, província i Catalunya.
Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Superfície
Extensió de territori que hi ha dins d'uns determinats límits administratius (municipi, comarca, àmbit territorial, província o Catalunya), mesurada en quilòmetres quadrats. S'inclouen els enclavaments dels municipis situats dins els límits d'un altre.

Aspectes metodològics

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. L'explotació estadística del Padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".