Saltar al contingut principal

Densitat de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Densitat de població. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Població Superfície km² Densitat (habitants/km²)
Alt Camp 45.540 538 84,7
Alt Empordà 144.926 1.358 106,8
Alt Penedès 110.929 593 187,2
Alt Urgell 20.482 1.447 14,2
Alta Ribagorça 3.958 427 9,3
Anoia 125.065 866 144,4
Aran 10.268 634 16,2
Bages 180.873 1.092 165,6
Baix Camp 197.525 697 283,3
Baix Ebre 79.636 1.003 79,4
Baix Empordà 138.517 702 197,4
Baix Llobregat 833.540 486 1.715,1
Baix Penedès 112.460 296 379,4
Barcelonès 2.280.042 146 15.643,5
Berguedà 40.279 1.185 34,0
Cerdanya 19.443 547 35,6
Conca de Barberà 20.176 650 31,0
Garraf 156.794 185 847,0
Garrigues 19.011 798 23,8
Garrotxa 59.750 735 81,3
Gironès 198.582 576 345,0
Maresme 462.213 399 1.159,8
Moianès 14.428 338 42,7
Montsià 68.744 735 93,5
Noguera 39.297 1.784 22,0
Osona 165.229 1.245 132,7
Pallars Jussà 13.199 1.343 9,8
Pallars Sobirà 7.181 1.378 5,2
Pla d'Urgell 37.045 305 121,4
Pla de l'Estany 32.941 263 125,4
Priorat 9.238 499 18,5
Ribera d'Ebre 21.920 827 26,5
Ripollès 25.510 957 26,7
Segarra 23.601 723 32,7
Segrià 212.388 1.397 152,1
Selva 177.542 995 178,4
Solsonès 13.632 1.001 13,6
Tarragonès 263.428 319 824,8
Terra Alta 11.408 743 15,4
Urgell 37.447 580 64,6
Vallès Occidental 940.881 583 1.613,5
Vallès Oriental 417.543 735 568,1
Catalunya 7.792.611 32.108 242,7
Metropolità 4.938.404 2.464 2.003,9
Comarques Gironines 777.768 5.584 139,3
Camp de Tarragona 535.907 2.703 198,2
Terres de l'Ebre 181.708 3.308 54,9
Ponent 368.789 5.586 66,0
Comarques Centrals 415.668 4.941 84,1
Alt Pirineu i Aran 74.531 5.776 12,9
Penedès 499.836 1.746 286,3
Barcelona 5.727.615 7.726 741,3
Girona 793.478 5.905 134,4
Lleida 441.443 12.168 36,3
Tarragona 830.075 6.308 131,6
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants; Institut Cartogràfic de Catalunya.

Darrera actualització: 27 de desembre de 2022.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Densitat
Nombre d'habitants per unitat de superfície, expressada per quilòmetre quadrat. La densitat es mesura per als àmbits de municipi, comarca, àmbit territorial, província i Catalunya.
Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Superfície
Extensió de territori que hi ha dins d'uns determinats límits administratius (municipi, comarca, àmbit territorial, província o Catalunya), mesurada en quilòmetres quadrats. S'inclouen els enclavaments dels municipis situats dins els límits d'un altre.

Aspectes metodològics

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. L'explotació estadística del Padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".