Saltar al contingut principal

Població empadronada. Per lloc de naixement. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població empadronada a 1 de gener. Per lloc de naixement. Nascuts a Catalunya. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Alt Camp 5.048 120 493 26.617 32.278
Alt Empordà 12.421 71.780 585 505 85.291
Alt Penedès 77.798 341 655 2.156 80.950
Alt Urgell 2.579 196 10.750 164 13.689
Alta Ribagorça 540 30 2.067 59 2.696
Anoia 87.147 358 2.035 1.079 90.619
Aran 1.180 77 4.410 166 5.833
Bages 125.508 719 2.777 658 129.662
Baix Camp 14.052 570 3.320 108.828 126.770
Baix Ebre 4.909 183 330 52.068 57.490
Baix Empordà 16.354 69.998 708 505 87.565
Baix Llobregat 525.406 2.345 4.392 4.701 536.844
Baix Penedès 37.718 342 889 30.943 69.892
Barcelonès 1.214.556 12.226 19.413 16.205 1.262.400
Berguedà 30.000 339 960 137 31.436
Cerdanya 5.224 5.894 2.037 118 13.273
Conca de Barberà 3.055 50 593 11.933 15.631
Garraf 95.648 510 1.132 2.434 99.724
Garrigues 1.847 50 12.724 471 15.092
Garrotxa 5.635 36.295 234 187 42.351
Gironès 15.938 111.368 1.031 724 129.061
Maresme 306.697 7.272 2.569 1.988 318.526
Moianès 11.069 96 101 72 11.338
Montsià 4.558 160 321 43.612 48.651
Noguera 2.787 85 25.343 257 28.472
Osona 114.789 3.929 709 483 119.910
Pallars Jussà 2.003 58 7.392 99 9.552
Pallars Sobirà 1.698 70 3.808 140 5.716
Pla d'Urgell 2.144 104 24.277 288 26.813
Pla de l'Estany 2.767 22.287 112 98 25.264
Priorat 1.171 28 83 6.098 7.380
Ribera d'Ebre 1.830 52 312 13.783 15.977
Ripollès 5.554 13.848 131 85 19.618
Segarra 3.409 79 11.755 159 15.402
Segrià 8.695 522 129.123 1.815 140.155
Selva 33.915 75.759 717 575 110.966
Solsonès 2.426 42 8.213 67 10.748
Tarragonès 24.135 790 3.913 126.989 155.827
Terra Alta 708 23 59 8.440 9.230
Urgell 3.707 117 22.531 440 26.795
Vallès Occidental 620.689 4.181 7.069 4.874 636.813
Vallès Oriental 279.467 4.012 2.123 1.663 287.265
Catalunya 3.716.781 447.305 322.196 472.683 4.958.965
Metropolità 2.950.087 30.057 35.583 29.450 3.045.177
Comarques Gironines 92.584 401.335 3.518 2.679 500.116
Camp de Tarragona 47.461 1.558 8.402 280.465 337.886
Terres de l'Ebre 12.005 418 1.022 117.903 131.348
Ponent 22.589 957 225.753 3.430 252.729
Comarques Centrals 284.143 5.116 13.088 1.424 303.771
Alt Pirineu i Aran 13.224 6.325 30.464 746 50.759
Penedès 294.688 1.539 4.366 36.586 337.179
Barcelona 3.488.861 35.948 43.855 36.446 3.605.110
Girona 96.317 407.361 4.124 2.764 510.566
Lleida 34.419 1.678 263.904 4.162 304.163
Tarragona 97.184 2.318 10.313 429.311 539.126
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Població empadronada a 1 de gener. Per lloc de naixement. Nascuts a la resta d'Espanya. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Andalusia Aragó Extremadura Balears i C. Valenciana Centre (1) Nord (2) Resta d'Espanya (3) Total
Alt Camp 3.382 411 547 359 897 372 208 6.176
Alt Empordà 8.905 611 1.809 1.010 2.900 1.514 680 17.429
Alt Penedès 6.322 739 1.577 1.046 2.265 1.075 616 13.640
Alt Urgell 896 174 124 188 426 496 94 2.398
Alta Ribagorça 165 292 14 43 70 71 9 664
Anoia 8.978 765 2.932 829 2.713 1.116 906 18.239
Aran 383 257 62 177 503 630 36 2.048
Bages 13.358 994 1.188 993 3.860 1.382 780 22.555
Baix Camp 12.686 3.172 3.235 2.334 6.345 2.903 1.331 32.006
Baix Ebre 1.720 950 235 1.351 1.037 447 284 6.024
Baix Empordà 10.368 583 1.085 865 2.367 1.239 651 17.158
Baix Llobregat 78.786 8.156 17.818 7.304 31.386 13.096 6.446 162.992
Baix Penedès 9.303 1.161 1.962 1.053 3.729 2.178 876 20.262
Barcelonès 122.541 31.151 26.926 25.512 91.183 54.138 16.022 367.473
Berguedà 1.859 177 355 223 596 250 130 3.590
Cerdanya 710 96 183 180 483 512 70 2.234
Conca de Barberà 959 142 191 161 263 138 63 1.917
Garraf 9.727 1.716 2.654 1.625 5.247 2.554 1.530 25.053
Garrigues 492 147 71 82 187 73 36 1.088
Garrotxa 2.547 159 251 282 836 328 209 4.612
Gironès 10.464 954 1.993 1.303 3.631 1.862 859 21.066
Maresme 30.344 3.307 8.687 3.573 12.301 5.348 4.976 68.536
Moianès 652 59 79 78 192 106 51 1.217
Montsià 2.216 691 181 2.211 810 415 257 6.781
Noguera 1.390 490 175 166 423 249 132 3.025
Osona 8.031 498 1.041 702 1.851 1.181 540 13.844
Pallars Jussà 509 172 66 106 228 155 52 1.288
Pallars Sobirà 172 74 19 69 118 97 23 572
Pla d'Urgell 1.256 420 127 130 374 219 76 2.602
Pla de l'Estany 998 80 155 159 372 241 59 2.064
Priorat 270 63 33 104 109 48 26 653
Ribera d'Ebre 678 432 148 197 389 161 85 2.090
Ripollès 1.442 84 323 114 419 198 75 2.655
Segarra 704 137 145 83 370 140 46 1.625
Segrià 8.059 7.535 1.704 1.290 4.185 1.971 696 25.440
Selva 13.001 1.006 3.004 1.078 3.961 1.934 881 24.865
Solsonès 497 51 43 53 124 100 27 895
Tarragonès 20.197 5.188 3.332 3.419 10.772 5.348 2.267 50.523
Terra Alta 114 285 20 97 79 40 17 652
Urgell 1.206 278 250 149 420 240 102 2.645
Vallès Occidental 80.701 8.201 11.956 7.955 25.469 11.511 7.551 153.344
Vallès Oriental 34.936 3.095 9.750 2.940 11.258 5.273 2.406 69.658
Catalunya 511.924 84.953 106.450 71.593 235.148 121.349 52.181 1.183.598
Metropolità 347.489 53.933 75.161 47.314 171.647 89.402 37.416 822.362
Comarques Gironines 47.725 3.477 8.620 4.811 14.486 7.316 3.414 89.849
Camp de Tarragona 37.494 8.976 7.338 6.377 18.386 8.809 3.895 91.275
Terres de l'Ebre 4.728 2.358 584 3.856 2.315 1.063 643 15.547
Ponent 13.107 9.007 2.472 1.900 5.959 2.892 1.088 36.425
Comarques Centrals 24.425 1.787 2.707 2.047 6.660 2.996 1.538 42.160
Alt Pirineu i Aran 2.835 1.065 468 763 1.828 1.961 284 9.204
Penedès 34.121 4.350 9.100 4.525 13.867 6.910 3.903 76.776
Barcelona 396.372 58.864 84.985 52.791 188.343 97.039 41.961 920.355
Girona 48.191 3.537 8.765 4.940 14.857 7.772 3.470 91.532
Lleida 15.836 10.057 2.816 2.576 7.518 4.488 1.336 44.627
Tarragona 51.525 12.495 9.884 11.286 24.430 12.050 5.414 127.084
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Notes:
- (1) Centre: Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid.
- (2) Nord: Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra i la Rioja.
- (3) Resta d'Espanya: Canàries, Múrcia, Ceuta i Melilla.
Població empadronada a 1 de gener. Per lloc de naixement. Nascuts a l'estranger i total població. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2022
Nascuts a l'estranger Total
Alt Camp 7.086 45.540
Alt Empordà 42.206 144.926
Alt Penedès 16.339 110.929
Alt Urgell 4.395 20.482
Alta Ribagorça 598 3.958
Anoia 16.207 125.065
Aran 2.387 10.268
Bages 28.656 180.873
Baix Camp 38.749 197.525
Baix Ebre 16.122 79.636
Baix Empordà 33.794 138.517
Baix Llobregat 133.704 833.540
Baix Penedès 22.306 112.460
Barcelonès 650.169 2.280.042
Berguedà 5.253 40.279
Cerdanya 3.936 19.443
Conca de Barberà 2.628 20.176
Garraf 32.017 156.794
Garrigues 2.831 19.011
Garrotxa 12.787 59.750
Gironès 48.455 198.582
Maresme 75.151 462.213
Moianès 1.873 14.428
Montsià 13.312 68.744
Noguera 7.800 39.297
Osona 31.475 165.229
Pallars Jussà 2.359 13.199
Pallars Sobirà 893 7.181
Pla d'Urgell 7.630 37.045
Pla de l'Estany 5.613 32.941
Priorat 1.205 9.238
Ribera d'Ebre 3.853 21.920
Ripollès 3.237 25.510
Segarra 6.574 23.601
Segrià 46.793 212.388
Selva 41.711 177.542
Solsonès 1.989 13.632
Tarragonès 57.078 263.428
Terra Alta 1.526 11.408
Urgell 8.007 37.447
Vallès Occidental 150.724 940.881
Vallès Oriental 60.620 417.543
Catalunya 1.650.048 7.792.611
Metropolità 1.070.865 4.938.404
Comarques Gironines 187.803 777.768
Camp de Tarragona 106.746 535.907
Terres de l'Ebre 34.813 181.708
Ponent 79.635 368.789
Comarques Centrals 69.737 415.668
Alt Pirineu i Aran 14.568 74.531
Penedès 85.881 499.836
Barcelona 1.202.150 5.727.615
Girona 191.380 793.478
Lleida 92.653 441.443
Tarragona 163.865 830.075
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2023.

PMH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Padró municipal d'habitants (PMH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".