Saltar al contingut principal

Població empadronada. Per lloc de naixement. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població empadronada a 1 de gener. Per lloc de naixement. Nascuts a Catalunya. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Alt Camp 4.914 111 490 26.533 32.048
Alt Empordà 12.166 71.612 585 504 84.867
Alt Penedès 77.222 338 651 2.139 80.350
Alt Urgell 2.515 193 10.885 158 13.751
Alta Ribagorça 513 29 2.073 53 2.668
Anoia 86.285 367 2.060 1.098 89.810
Aran 1.121 74 4.466 162 5.823
Bages 125.477 698 2.834 662 129.671
Baix Camp 13.752 554 3.278 107.973 125.557
Baix Ebre 4.661 180 331 52.297 57.469
Baix Empordà 15.995 69.921 698 508 87.122
Baix Llobregat 523.803 2.338 4.426 4.713 535.280
Baix Penedès 36.679 336 877 30.697 68.589
Barcelonès 1.224.323 12.484 20.040 16.690 1.273.537
Berguedà 29.871 341 967 135 31.314
Cerdanya 4.936 5.919 2.051 113 13.019
Conca de Barberà 2.994 52 597 11.961 15.604
Garraf 94.542 502 1.122 2.445 98.611
Garrigues 1.852 50 12.784 473 15.159
Garrotxa 5.470 36.392 229 182 42.273
Gironès 15.658 110.912 1.054 731 128.355
Maresme 304.608 7.214 2.597 2.008 316.427
Moianès 10.964 90 99 67 11.220
Montsià 4.401 146 307 43.779 48.633
Noguera 2.728 78 25.453 248 28.507
Osona 114.373 3.925 730 470 119.498
Pallars Jussà 1.945 55 7.518 101 9.619
Pallars Sobirà 1.652 66 3.824 126 5.668
Pla d'Urgell 2.121 105 24.276 293 26.795
Pla de l'Estany 2.701 22.251 103 91 25.146
Priorat 1.119 24 83 6.151 7.377
Ribera d'Ebre 1.772 50 308 13.878 16.008
Ripollès 5.379 13.978 129 81 19.567
Segarra 3.375 75 11.779 154 15.383
Segrià 8.611 522 129.311 1.786 140.230
Selva 33.324 75.246 725 567 109.862
Solsonès 2.377 45 8.277 63 10.762
Tarragonès 23.565 805 3.908 126.428 154.706
Terra Alta 683 20 52 8.570 9.325
Urgell 3.714 114 22.617 447 26.892
Vallès Occidental 618.082 4.184 7.189 4.914 634.369
Vallès Oriental 277.639 3.997 2.141 1.630 285.407
Catalunya 3.709.882 446.393 323.924 472.079 4.952.278
Metropolità 2.951.688 30.238 36.411 29.973 3.048.310
Comarques Gironines 90.693 400.312 3.523 2.664 497.192
Camp de Tarragona 46.344 1.546 8.356 279.046 335.292
Terres de l'Ebre 11.517 396 998 118.524 131.435
Ponent 22.401 944 226.220 3.401 252.966
Comarques Centrals 283.440 5.090 13.236 1.403 303.169
Alt Pirineu i Aran 12.682 6.336 30.817 713 50.548
Penedès 291.117 1.531 4.363 36.355 333.366
Barcelona 3.487.281 36.075 44.777 36.967 3.605.100
Girona 94.198 406.391 4.147 2.744 507.480
Lleida 33.863 1.649 264.769 4.101 304.382
Tarragona 94.540 2.278 10.231 428.267 535.316
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Població empadronada a 1 de gener. Per lloc de naixement. Nascuts a la resta d'Espanya. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Andalusia Aragó Extremadura Balears i C. Valenciana Centre (1) Nord (2) Resta d'Espanya (3) Total
Alt Camp 3.456 423 565 367 925 374 204 6.314
Alt Empordà 9.093 621 1.872 1.032 2.938 1.546 677 17.779
Alt Penedès 6.507 762 1.615 1.051 2.305 1.075 638 13.953
Alt Urgell 930 173 122 185 435 505 92 2.442
Alta Ribagorça 178 302 16 42 66 71 11 686
Anoia 9.143 785 3.002 837 2.765 1.128 916 18.576
Aran 385 270 62 182 521 658 36 2.114
Bages 13.774 1.010 1.226 981 4.017 1.412 783 23.203
Baix Camp 12.906 3.204 3.327 2.268 6.406 2.910 1.300 32.321
Baix Ebre 1.751 967 242 1.347 1.040 446 274 6.067
Baix Empordà 10.623 579 1.110 839 2.392 1.244 660 17.447
Baix Llobregat 81.028 8.343 18.318 7.414 32.143 13.338 6.620 167.204
Baix Penedès 9.347 1.167 1.982 1.031 3.712 2.202 884 20.325
Barcelonès 127.214 32.502 27.870 26.197 94.144 55.718 16.632 380.277
Berguedà 1.937 183 360 215 622 253 133 3.703
Cerdanya 742 99 183 169 495 526 70 2.284
Conca de Barberà 982 141 200 155 266 133 61 1.938
Garraf 9.842 1.700 2.702 1.629 5.287 2.535 1.571 25.266
Garrigues 503 144 75 81 197 70 32 1.102
Garrotxa 2.592 160 246 273 836 320 196 4.623
Gironès 10.605 956 2.023 1.288 3.689 1.856 853 21.270
Maresme 31.055 3.383 8.857 3.567 12.459 5.369 5.126 69.816
Moianès 653 61 87 75 193 112 54 1.235
Montsià 2.248 690 179 2.243 796 423 255 6.834
Noguera 1.426 488 176 160 431 249 124 3.054
Osona 8.228 498 1.065 682 1.883 1.186 530 14.072
Pallars Jussà 509 179 63 104 221 145 50 1.271
Pallars Sobirà 170 74 19 60 115 101 19 558
Pla d'Urgell 1.283 430 127 123 385 217 74 2.639
Pla de l'Estany 1.029 79 156 166 368 239 58 2.095
Priorat 284 67 34 106 106 46 24 667
Ribera d'Ebre 683 447 149 188 394 164 80 2.105
Ripollès 1.502 84 333 112 422 197 81 2.731
Segarra 718 133 147 81 375 134 50 1.638
Segrià 8.306 7.677 1.754 1.283 4.223 2.008 709 25.960
Selva 13.257 1.032 3.067 1.062 4.046 1.935 895 25.294
Solsonès 518 55 44 50 123 103 27 920
Tarragonès 20.609 5.260 3.402 3.430 10.903 5.348 2.280 51.232
Terra Alta 107 291 23 92 82 33 17 645
Urgell 1.249 279 250 135 406 250 99 2.668
Vallès Occidental 83.131 8.456 12.280 7.984 25.995 11.682 7.775 157.303
Vallès Oriental 35.742 3.156 9.972 2.906 11.435 5.326 2.453 70.990
Catalunya 526.245 87.310 109.302 72.192 240.562 123.587 53.423 1.212.621
Metropolità 358.344 55.864 77.322 48.094 176.229 91.472 38.622 845.947
Comarques Gironines 48.701 3.511 8.807 4.772 14.691 7.337 3.420 91.239
Camp de Tarragona 38.237 9.095 7.528 6.326 18.606 8.811 3.869 92.472
Terres de l'Ebre 4.789 2.395 593 3.870 2.312 1.066 626 15.651
Ponent 13.485 9.151 2.529 1.863 6.017 2.928 1.088 37.061
Comarques Centrals 25.150 1.814 2.781 2.004 6.877 3.039 1.535 43.200
Alt Pirineu i Aran 2.914 1.097 465 742 1.853 2.006 278 9.355
Penedès 34.625 4.383 9.277 4.521 13.977 6.928 3.985 77.696
Barcelona 408.389 60.848 87.378 53.545 193.274 99.143 43.236 945.813
Girona 49.199 3.572 8.951 4.898 15.066 7.810 3.477 92.973
Lleida 16.284 10.233 2.870 2.522 7.592 4.555 1.331 45.387
Tarragona 52.373 12.657 10.103 11.227 24.630 12.079 5.379 128.448
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Notes:
- (1) Centre: Castella i Lleó, Castella-la Manxa i Madrid.
- (2) Nord: Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra i la Rioja.
- (3) Resta d'Espanya: Canàries, Múrcia, Ceuta i Melilla.
Població empadronada a 1 de gener. Per lloc de naixement. Nascuts a l'estranger i total població. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Nascuts a l'estranger Total
Alt Camp 6.683 45.045
Alt Empordà 41.116 143.762
Alt Penedès 15.869 110.172
Alt Urgell 4.260 20.453
Alta Ribagorça 591 3.945
Anoia 15.726 124.112
Aran 2.435 10.372
Bages 28.088 180.962
Baix Camp 37.220 195.098
Baix Ebre 15.185 78.721
Baix Empordà 32.699 137.268
Baix Llobregat 130.828 833.312
Baix Penedès 21.525 110.439
Barcelonès 627.153 2.280.967
Berguedà 4.987 40.004
Cerdanya 3.927 19.230
Conca de Barberà 2.562 20.104
Garraf 30.387 154.264
Garrigues 2.749 19.010
Garrotxa 12.267 59.163
Gironès 47.143 196.768
Maresme 73.382 459.625
Moianès 1.788 14.243
Montsià 12.930 68.397
Noguera 7.608 39.169
Osona 30.507 164.077
Pallars Jussà 2.280 13.170
Pallars Sobirà 875 7.101
Pla d'Urgell 7.335 36.769
Pla de l'Estany 5.635 32.876
Priorat 1.195 9.239
Ribera d'Ebre 3.751 21.864
Ripollès 3.151 25.449
Segarra 6.391 23.412
Segrià 45.419 211.609
Selva 40.546 175.702
Solsonès 1.918 13.600
Tarragonès 56.063 262.001
Terra Alta 1.431 11.401
Urgell 7.716 37.276
Vallès Occidental 145.750 937.422
Vallès Oriental 59.392 415.789
Catalunya 1.598.463 7.763.362
Metropolità 1.036.988 4.931.245
Comarques Gironines 182.557 770.988
Camp de Tarragona 103.723 531.487
Terres de l'Ebre 33.297 180.383
Ponent 77.218 367.245
Comarques Centrals 67.780 414.149
Alt Pirineu i Aran 14.368 74.271
Penedès 82.532 493.594
Barcelona 1.163.817 5.714.730
Girona 186.143 786.596
Lleida 89.958 439.727
Tarragona 158.545 822.309
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2022.

Estadística PMH

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població
Conjunt d'habitants d'un lloc. A partir de 1996, en què es posa en marxa un nou sistema de gestió contínua del Padró municipal d'habitants, segons Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, les xifres oficials de població dels municipis s'obtenen anualment amb data de referència 1 de gener de cada any.
Veí
Persona que viu habitualment en un municipi, tant si hi està present o absent en la data de referència. L'adquisició de la condició de veí es produeix des del mateix moment que s'inscriu en el Padró. Els qui vivint habitualment en un municipi es troben a l'estranger en la data de referència es consideren veïns en el municipi on viuen habitualment. El concepte veí substitueix el concepte de resident present i el de resident absent en un municipi segons el Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals d'11 de juliol del 1986. Ha desaparegut també la figura del transeünt.

Aspectes metodològics

La informació bàsica sobre població per nacionalitat i lloc de naixement, així com la població dels municipis, s'obté del Padró municipal d'habitants.

El Padró municipal és el registre administratiu on consten els veïns d'un municipi, constitueix una prova que hi resideixen i que hi tenen el domicili habitual. Les xifres de població provinents de la revisió del Padró a 1 de gener són declarades oficials en cada municipi pel Govern espanyol, mitjançant Reial decret. L'explotació del padró d'habitants proporciona les xifres de persones empadronades en cada un dels municipis de Catalunya. Les xifres padronals oficials es troben disponibles per àmbit municipal, desagregades per sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".