Saltar al contingut principal

Immigracions, emigracions i saldos migratoris interns. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Migracions internes. Immigracions. Per lloc de procedència. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Dins de la com/ /àmbit/prov. De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya
Alt Camp 621 1.481 231
Alt Empordà 3.448 2.548 945
Alt Penedès 1.850 3.204 380
Alt Urgell 292 560 196
Alta Ribagorça 21 130 42
Anoia 2.378 3.560 578
Aran 137 238 215
Bages 3.190 3.437 834
Baix Camp 3.037 4.659 1.358
Baix Ebre 938 1.742 640
Baix Empordà 2.840 3.285 789
Baix Llobregat 12.879 18.720 4.259
Baix Penedès 2.291 5.819 769
Barcelonès 28.371 32.199 19.846
Berguedà 704 1.139 151
Cerdanya 253 892 152
Conca de Barberà 169 538 79
Garraf 2.596 5.380 1.060
Garrigues 109 522 137
Garrotxa 843 1.239 409
Gironès 4.145 4.314 1.206
Maresme 9.415 11.511 2.093
Moianès 176 690 61
Montsià 772 1.543 801
Noguera 476 1.015 297
Osona 3.504 2.758 899
Pallars Jussà 133 371 218
Pallars Sobirà 120 278 58
Pla d'Urgell 475 834 230
Pla de l'Estany 499 703 116
Priorat 73 294 46
Ribera d'Ebre 270 518 156
Ripollès 283 882 114
Segarra 200 573 160
Segrià 2.644 2.476 2.216
Selva 2.098 5.486 1.052
Solsonès 132 343 61
Tarragonès 4.433 6.155 2.517
Terra Alta 66 237 67
Urgell 370 992 284
Vallès Occidental 13.319 17.611 4.617
Vallès Oriental 9.381 9.850 1.849
Catalunya z Dada no procedent z Dada no procedent 52.188
Metropolità 141.622 21.917 32.685
Comarques Gironines 22.138 10.475 4.631
Camp de Tarragona 13.702 7.758 4.231
Terres de l'Ebre 3.175 2.911 1.664
Ponent 7.272 3.414 3.324
Comarques Centrals 8.776 7.239 2.009
Alt Pirineu i Aran 1.147 2.278 881
Penedès 12.144 14.709 2.763
Barcelona 181.100 16.736 36.629
Girona 22.421 11.016 4.769
Lleida 8.958 4.790 4.126
Tarragona 21.823 13.833 6.664
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Migracions internes. Emigracions. Per lloc de destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Dins de la com/ /àmbit/prov. A la resta de Catalunya A la resta d'Espanya
Alt Camp 621 1.151 209
Alt Empordà 3.448 2.064 1.067
Alt Penedès 1.850 2.366 585
Alt Urgell 292 396 243
Alta Ribagorça 21 89 60
Anoia 2.378 2.764 637
Aran 137 218 319
Bages 3.190 3.124 912
Baix Camp 3.037 3.247 1.229
Baix Ebre 938 1.352 551
Baix Empordà 2.840 2.661 755
Baix Llobregat 12.879 19.207 5.469
Baix Penedès 2.291 3.686 881
Barcelonès 28.371 50.812 21.158
Berguedà 704 876 184
Cerdanya 253 571 163
Conca de Barberà 169 483 61
Garraf 2.596 3.741 1.041
Garrigues 109 477 103
Garrotxa 843 991 237
Gironès 4.145 4.291 1.121
Maresme 9.415 8.937 2.691
Moianès 176 479 78
Montsià 772 1.034 774
Noguera 476 840 222
Osona 3.504 2.159 699
Pallars Jussà 133 288 164
Pallars Sobirà 120 208 28
Pla d'Urgell 475 732 171
Pla de l'Estany 499 648 100
Priorat 73 263 56
Ribera d'Ebre 270 456 133
Ripollès 283 637 107
Segarra 200 562 101
Segrià 2.644 2.576 1.870
Selva 2.098 4.339 1.075
Solsonès 132 250 60
Tarragonès 4.433 5.743 2.353
Terra Alta 66 181 46
Urgell 370 852 196
Vallès Occidental 13.319 16.958 5.733
Vallès Oriental 9.381 8.017 2.254
Catalunya z Dada no procedent z Dada no procedent 55.896
Metropolità 141.622 35.887 37.332
Comarques Gironines 22.138 7.649 4.462
Camp de Tarragona 13.702 5.518 3.908
Terres de l'Ebre 3.175 1.894 1.504
Ponent 7.272 3.041 2.663
Comarques Centrals 8.776 5.797 1.921
Alt Pirineu i Aran 1.147 1.579 977
Penedès 12.144 9.336 3.129
Barcelona 181.100 26.098 41.439
Girona 22.421 7.995 4.611
Lleida 8.958 3.839 3.553
Tarragona 21.823 8.443 6.293
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Migracions internes. Saldos migratoris. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2021
Amb la resta de Catalunya Amb la resta d'Espanya Total saldo
Alt Camp 330 22 352
Alt Empordà 484 -122 362
Alt Penedès 838 -205 633
Alt Urgell 164 -47 117
Alta Ribagorça 41 -18 23
Anoia 796 -59 737
Aran 20 -104 -84
Bages 313 -78 235
Baix Camp 1.412 129 1.541
Baix Ebre 390 89 479
Baix Empordà 624 34 658
Baix Llobregat -487 -1.210 -1.697
Baix Penedès 2.133 -112 2.021
Barcelonès -18.613 -1.312 -19.925
Berguedà 263 -33 230
Cerdanya 321 -11 310
Conca de Barberà 55 18 73
Garraf 1.639 19 1.658
Garrigues 45 34 79
Garrotxa 248 172 420
Gironès 23 85 108
Maresme 2.574 -598 1.976
Moianès 211 -17 194
Montsià 509 27 536
Noguera 175 75 250
Osona 599 200 799
Pallars Jussà 83 54 137
Pallars Sobirà 70 30 100
Pla d'Urgell 102 59 161
Pla de l'Estany 55 16 71
Priorat 31 -10 21
Ribera d'Ebre 62 23 85
Ripollès 245 7 252
Segarra 11 59 70
Segrià -100 346 246
Selva 1.147 -23 1.124
Solsonès 93 1 94
Tarragonès 412 164 576
Terra Alta 56 21 77
Urgell 140 88 228
Vallès Occidental 653 -1.116 -463
Vallès Oriental 1.833 -405 1.428
Catalunya z Dada no procedent -3.708 -3.708
Metropolità -13.970 -4.647 -18.617
Comarques Gironines 2.826 169 2.995
Camp de Tarragona 2.240 323 2.563
Terres de l'Ebre 1.017 160 1.177
Ponent 373 661 1.034
Comarques Centrals 1.442 88 1.530
Alt Pirineu i Aran 699 -96 603
Penedès 5.373 -366 5.007
Barcelona -9.362 -4.810 -14.172
Girona 3.021 158 3.179
Lleida 951 573 1.524
Tarragona 5.390 371 5.761
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2022.

MM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Moviments migratoris (MM).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Emigració interna
Baixes registrades en el padró municipal d'habitants per canvi de residència amb destinació a un altre municipi de la resta de Catalunya o de la resta d'Espanya.
Immigració interna
Altes registrades en el padró municipal d'habitants per canvi de residència des d'un altre municipi de la resta de Catalunya o de la resta d'Espanya.
Migració interna
Canvi de residència entre dos municipis de Catalunya, o entre un municipi de Catalunya i un altre de la resta de l'Estat.
Saldo migratori intern
Diferència entre la immigració registrada interna (altes en el padró municipal d'habitants) i l'emigració registrada interna (baixes en el padró municipal d'habitants) en un període definit. És positiu si la immigració supera l'emigració i és negatiu si l'emigració és més elevada que la immigració.

Aspectes metodològics

L'Estadística de variacions residencials (EVR) l'elabora l'INE a partir de l'explotació de la informació sobre altes i baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona produït per un canvi de residència i també al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.

Les variacions residencials anuals de l'estadística no fan referència al nombre de persones que duen a terme una variació residencial, sinó al nombre de variacions efectuades, ja que un ciutadà pot canviar la seva residència d'un municipi a un altre més d'una vegada en un any.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".