Saltar al contingut principal

Immigracions, emigracions i saldos migratoris interns. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Migracions internes. Immigracions. Per lloc de procedència. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Dins de la com/ /àmbit/prov. De la resta de Catalunya De la resta d'Espanya
Alt Camp 525 1.252 172
Alt Empordà 3.301 2.597 865
Alt Penedès 1.696 2.961 388
Alt Urgell 268 561 192
Alta Ribagorça 27 159 55
Anoia 2.298 3.519 558
Aran 147 255 282
Bages 2.807 3.382 789
Baix Camp 2.542 3.912 1.147
Baix Ebre 807 1.720 520
Baix Empordà 2.617 3.846 644
Baix Llobregat 10.960 16.600 3.655
Baix Penedès 1.857 5.592 678
Barcelonès 21.157 24.299 15.093
Berguedà 586 1.084 189
Cerdanya 277 1.159 127
Conca de Barberà 200 573 91
Garraf 2.198 4.666 712
Garrigues 89 602 95
Garrotxa 757 1.188 344
Gironès 3.409 3.592 968
Maresme 7.939 10.631 1.928
Moianès 103 754 51
Montsià 696 1.344 606
Noguera 337 881 266
Osona 3.051 2.583 837
Pallars Jussà 155 451 156
Pallars Sobirà 78 336 38
Pla d'Urgell 379 711 215
Pla de l'Estany 457 720 93
Priorat 71 361 65
Ribera d'Ebre 187 484 125
Ripollès 261 750 108
Segarra 194 525 165
Segrià 2.331 1.967 1.667
Selva 1.789 5.420 990
Solsonès 118 399 59
Tarragonès 3.856 5.767 1.898
Terra Alta 47 230 74
Urgell 301 827 236
Vallès Occidental 11.282 15.399 4.032
Vallès Oriental 8.145 9.205 1.615
Catalunya z Dada no procedent z Dada no procedent 42.788
Metropolità 118.321 17.652 26.330
Comarques Gironines 20.004 10.700 4.012
Camp de Tarragona 11.863 7.196 3.373
Terres de l'Ebre 2.765 2.750 1.325
Ponent 5.945 3.199 2.644
Comarques Centrals 7.687 7.001 1.934
Alt Pirineu i Aran 1.132 2.741 850
Penedès 10.815 13.795 2.320
Barcelona 153.564 13.722 29.839
Girona 20.250 11.502 4.126
Lleida 7.603 4.902 3.447
Tarragona 18.923 13.100 5.376
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Migracions internes. Emigracions. Per lloc de destinació. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Dins de la com/ /àmbit/prov. A la resta de Catalunya A la resta d'Espanya
Alt Camp 525 950 197
Alt Empordà 3.301 1.836 973
Alt Penedès 1.696 2.175 476
Alt Urgell 268 353 227
Alta Ribagorça 27 63 47
Anoia 2.298 2.291 608
Aran 147 172 173
Bages 2.807 2.474 811
Baix Camp 2.542 2.984 1.097
Baix Ebre 807 1.099 482
Baix Empordà 2.617 2.186 633
Baix Llobregat 10.960 16.175 5.182
Baix Penedès 1.857 2.908 762
Barcelonès 21.157 49.175 20.439
Berguedà 586 791 141
Cerdanya 277 404 139
Conca de Barberà 200 387 70
Garraf 2.198 3.069 917
Garrigues 89 406 76
Garrotxa 757 838 228
Gironès 3.409 4.312 1.079
Maresme 7.939 7.660 2.445
Moianès 103 390 43
Montsià 696 982 680
Noguera 337 681 205
Osona 3.051 2.061 695
Pallars Jussà 155 288 277
Pallars Sobirà 78 153 37
Pla d'Urgell 379 587 174
Pla de l'Estany 457 529 84
Priorat 71 219 51
Ribera d'Ebre 187 404 112
Ripollès 261 467 76
Segarra 194 443 84
Segrià 2.331 2.410 1.721
Selva 1.789 3.702 1.010
Solsonès 118 242 46
Tarragonès 3.856 4.800 2.068
Terra Alta 47 149 56
Urgell 301 639 169
Vallès Occidental 11.282 14.518 5.077
Vallès Oriental 8.145 6.892 1.892
Catalunya z Dada no procedent z Dada no procedent 51.759
Metropolità 118.321 35.780 35.053
Comarques Gironines 20.004 6.457 4.083
Camp de Tarragona 11.863 4.671 3.483
Terres de l'Ebre 2.765 1.606 1.330
Ponent 5.945 2.852 2.429
Comarques Centrals 7.687 4.921 1.730
Alt Pirineu i Aran 1.132 1.253 900
Penedès 10.815 7.494 2.751
Barcelona 153.564 26.351 38.720
Girona 20.250 6.696 4.213
Lleida 7.603 3.432 3.251
Tarragona 18.923 6.747 5.575
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Migracions internes. Saldos migratoris. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Amb la resta de Catalunya Amb la resta d'Espanya Total saldo
Alt Camp 302 -25 277
Alt Empordà 761 -108 653
Alt Penedès 786 -88 698
Alt Urgell 208 -35 173
Alta Ribagorça 96 8 104
Anoia 1.228 -50 1.178
Aran 83 109 192
Bages 908 -22 886
Baix Camp 928 50 978
Baix Ebre 621 38 659
Baix Empordà 1.660 11 1.671
Baix Llobregat 425 -1.527 -1.102
Baix Penedès 2.684 -84 2.600
Barcelonès -24.876 -5.346 -30.222
Berguedà 293 48 341
Cerdanya 755 -12 743
Conca de Barberà 186 21 207
Garraf 1.597 -205 1.392
Garrigues 196 19 215
Garrotxa 350 116 466
Gironès -720 -111 -831
Maresme 2.971 -517 2.454
Moianès 364 8 372
Montsià 362 -74 288
Noguera 200 61 261
Osona 522 142 664
Pallars Jussà 163 -121 42
Pallars Sobirà 183 1 184
Pla d'Urgell 124 41 165
Pla de l'Estany 191 9 200
Priorat 142 14 156
Ribera d'Ebre 80 13 93
Ripollès 283 32 315
Segarra 82 81 163
Segrià -443 -54 -497
Selva 1.718 -20 1.698
Solsonès 157 13 170
Tarragonès 967 -170 797
Terra Alta 81 18 99
Urgell 188 67 255
Vallès Occidental 881 -1.045 -164
Vallès Oriental 2.313 -277 2.036
Catalunya z Dada no procedent -8.971 -8.971
Metropolità -18.128 -8.723 -26.851
Comarques Gironines 4.243 -71 4.172
Camp de Tarragona 2.525 -110 2.415
Terres de l'Ebre 1.144 -5 1.139
Ponent 347 215 562
Comarques Centrals 2.080 204 2.284
Alt Pirineu i Aran 1.488 -50 1.438
Penedès 6.301 -431 5.870
Barcelona -12.629 -8.881 -21.510
Girona 4.806 -87 4.719
Lleida 1.470 196 1.666
Tarragona 6.353 -199 6.154
Font: Idescat, a partir de l'Estadística de variacions residencials de l'INE.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 29 de setembre de 2021. Propera actualització: 30 de setembre de 2022 Calendari

Estadística MM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Emigració interna
Baixes registrades en el padró municipal d'habitants per canvi de residència amb destinació a un altre municipi de la resta de Catalunya o de la resta d'Espanya.
Immigració interna
Altes registrades en el padró municipal d'habitants per canvi de residència des d'un altre municipi de la resta de Catalunya o de la resta d'Espanya.
Migració interna
Canvi de residència entre dos municipis de Catalunya, o entre un municipi de Catalunya i un altre de la resta de l'Estat.
Saldo migratori intern
Diferència entre la immigració registrada interna (altes en el padró municipal d'habitants) i l'emigració registrada interna (baixes en el padró municipal d'habitants) en un període definit. És positiu si la immigració supera l'emigració i és negatiu si l'emigració és més elevada que la immigració.

Aspectes metodològics

L'Estadística de variacions residencials (EVR) l'elabora l'INE a partir de l'explotació de la informació sobre altes i baixes per canvis de residència registrades als padrons municipals, amb data de variació de l'any de referència.

El moviment migratori fa referència al desplaçament d'una persona produït per un canvi de residència i també al fet caracteritzat per aquest succés. La informació continguda comprèn només els canvis de residència intermunicipals i, per tant, s'exclouen els canvis de residència dins d'un mateix municipi.

Les variacions residencials anuals de l'estadística no fan referència al nombre de persones que duen a terme una variació residencial, sinó al nombre de variacions efectuades, ja que un ciutadà pot canviar la seva residència d'un municipi a un altre més d'una vegada en un any.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".