Saltar al contingut principal
Estructura de la població. Per estat civil i sexe Catalunya
2011 2007 2001 1996 1991 1986 1981 1975
Homes 3.090.391 3.024 2.644.370 2.516.321 2.405.600 2.261.968 2.154.378 2.020.706
Solters 1.137.844 1.112 955.039 874.885 798.276 698.616 602.014 586.640
Casats 1.689.663 1.700 1.515.329 1.496.017 1.498.051 1.467.360 1.460.925 1.367.490
Vidus 78.062 82 71.614 76.546 66.580 63.773 67.976 57.758
Separats 61.493 58 62.488 42.565 28.449 24.011 23.463 8.818
Divorciats 123.328 72 39.900 26.308 14.244 8.208 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 3.199.724 3.124 2.788.486 2.681.288 2.577.616 2.423.300 2.318.047 2.190.641
Solteres 936.170 889 792.694 753.287 684.521 600.636 525.827 514.735
Casades 1.658.000 1.665 1.500.754 1.484.485 1.509.232 1.469.321 1.457.831 1.393.951
Vídues 375.990 387 354.295 345.144 319.369 304.086 298.875 265.649
Separades 69.766 74 82.822 58.830 42.535 36.406 35.514 16.306
Divorciades 159.798 109 57.921 39.542 21.959 12.850 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 6.290.115 6.148 5.432.856 5.197.609 4.983.216 4.685.267 4.472.425 4.211.347
Solters/es 2.074.014 2.001 1.747.733 1.628.172 1.482.797 1.299.252 1.127.841 1.101.375
Casats/ades 3.347.663 3.365 3.016.083 2.980.502 3.007.283 2.936.681 2.918.756 2.761.441
Vidus/vídues 454.052 469 425.909 421.690 385.949 367.860 366.851 323.407
Separats/ades 131.259 132 145.310 101.395 70.984 60.417 58.977 25.124
Divorciats/ades 283.126 181 97.821 65.850 36.203 21.058 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Homes (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Solters 36,8 36,8 36,1 34,8 33,2 30,9 27,9 29,0
Casats 54,7 56,2 57,3 59,5 62,2 64,8 67,8 67,7
Vidus 2,5 2,7 2,7 3,0 2,8 2,8 3,2 2,9
Separats 2,0 1,9 2,4 1,7 1,2 1,1 1,1 0,4
Divorciats 4,0 2,4 1,5 1,0 0,6 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Solteres 29,3 28,5 28,4 28,1 26,6 24,8 22,7 23,6
Casades 51,8 53,3 53,8 55,4 58,4 60,7 62,9 63,6
Vídues 11,8 12,4 12,7 12,9 12,4 12,5 12,9 12,1
Separades 2,2 2,4 3,0 2,2 1,7 1,5 1,5 0,7
Divorciades 5,0 3,5 2,1 1,5 0,9 0,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
Solters/es 33,0 32,5 32,2 31,3 29,8 27,7 25,2 26,2
Casats/ades 53,2 54,7 55,5 57,3 60,4 62,7 65,3 65,5
Vidus/vídues 7,2 7,6 7,8 8,1 7,7 7,9 8,2 7,7
Separats/ades 2,1 2,1 2,7 2,0 1,4 1,3 1,3 0,6
Divorciats/ades 4,5 2,9 1,8 1,3 0,7 0,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
No hi consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font:
1975-2007: Idescat. Padrons municipals d'habitants i censos de població, estadística de població 1996 i Enquesta demogràfica 2007.
2011: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE, Enquesta demogràfica 2007, Estadística de població 1996 i Padrons municipals d'habitants.
Notes:
- Població de 15 anys i més.
- Separats/ades: En els anys 1975 i 1981 s'hi inclouen els divorciats.
- 2007: Milers de persones.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 6 d'agost de 2015.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

El Cens de població i habitatges és l'operació estadística que, amb periodicitat decennal, proporciona el recompte de la població resident en el territori d'un país i de com es distribueix geogràficament. També dona informació sobre les principals característiques demogràfiques i socials de la població, de les llars i famílies, i de la població resident en establiments col·lectius.

L'últim Cens és del 2011, i la data de referència és l'1 de novembre del 2011. Els Censos de població i habitatges 2011 són una operació estadística d'àmbit estatal, duta a terme per l'INE que es realitza per primera vegada per mandat europeu. El model que ha seguit l'INE per a l'elaboració d'aquest cens consisteix en una operació que combina l'aprofitament de registres administratius amb l'enquesta per mostreig i el recompte dels edificis. La disponibilitat del Padró municipal com a registre de població consolidat ha permès realitzar un cens d'aquestes característiques.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".