Saltar al contingut principal
Taxa d'activitat. Per sexe. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya
Homes
2021 65,5 66,4 67,7 63,5 65,5 63,6
2020 65,2 65,8 64,9 64,2 65,1 62,9
2019 66,4 67,4 67,2 64,8 66,4 64,3
2018 66,7 67,7 64,6 66,0 66,6 64,6
2017 67,2 67,2 65,6 65,3 66,9 64,7
2016 67,3 66,5 67,0 66,2 67,1 65,1
2015 67,5 68,8 69,4 68,6 67,9 65,7
2014 67,7 70,2 67,2 68,7 68,0 65,8
2013 68,8 69,7 68,2 69,9 69,0 66,4
2012 69,8 70,3 68,4 68,8 69,6 67,1
2011 71,0 71,2 67,9 70,4 70,8 67,6
2010 71,4 73,0 68,4 69,9 71,2 68,2
2009 71,2 73,9 71,3 70,8 71,4 68,6
2008 72,7 76,1 70,6 72,4 72,9 69,5
2007 72,9 74,4 70,4 71,8 72,7 69,4
2006 72,8 74,3 71,5 71,3 72,7 69,2
2005 72,3 74,3 70,7 72,4 72,4 69,0
2004 71,9 74,7 67,5 70,4 71,8 68,2
2003 72,5 73,1 66,8 71,2 72,1 67,9
2002 70,9 72,3 66,7 70,9 70,8 67,1
2001 69,1 76,5 67,1 72,5 70,0 66,2
Dones
2021 57,7 59,0 57,4 52,6 57,3 53,7
2020 56,1 56,6 56,9 52,8 55,8 52,2
2019 57,3 58,6 56,9 53,4 57,0 53,3
2018 56,5 57,1 54,8 54,7 56,3 53,1
2017 57,3 57,8 53,5 54,7 56,9 53,2
2016 57,8 58,5 53,5 53,9 57,2 53,6
2015 57,0 58,1 56,3 56,7 57,0 53,7
2014 57,7 59,5 54,7 56,0 57,5 53,7
2013 57,5 59,9 56,6 56,0 57,6 53,9
2012 57,7 59,6 55,3 55,2 57,5 54,0
2011 57,9 59,5 54,7 55,8 57,6 53,4
2010 57,0 58,1 52,1 54,5 56,6 52,7
2009 56,4 56,0 53,7 53,3 55,9 52,0
2008 55,9 54,9 54,1 52,5 55,3 50,9
2007 54,5 55,6 49,7 51,5 54,1 49,5
2006 53,5 56,5 49,9 51,1 53,4 48,5
2005 52,1 56,2 48,9 49,3 52,1 47,0
2004 51,7 56,3 44,2 50,2 51,5 45,7
2003 50,3 53,3 41,5 50,0 50,0 44,4
2002 48,1 50,0 41,2 48,5 47,9 42,7
2001 45,8 52,5 43,9 47,8 46,5 40,4
Total
2021 61,4 62,7 62,6 58,0 61,3 58,5
2020 60,4 61,2 61,0 58,5 60,3 57,4
2019 61,7 63,0 62,1 59,0 61,6 58,6
2018 61,4 62,4 59,8 60,3 61,3 58,6
2017 62,0 62,5 59,6 59,9 61,7 58,8
2016 62,4 62,5 60,3 60,0 62,0 59,2
2015 62,1 63,4 62,9 62,6 62,3 59,5
2014 62,5 64,8 61,0 62,4 62,6 59,6
2013 63,0 64,8 62,5 63,0 63,1 60,0
2012 63,6 65,0 61,9 62,0 63,4 60,4
2011 64,3 65,4 61,4 63,2 64,1 60,3
2010 64,0 65,6 60,4 62,2 63,8 60,3
2009 63,6 65,1 62,7 62,1 63,5 60,2
2008 64,1 65,6 62,5 62,6 64,0 60,1
2007 63,5 65,1 60,2 61,8 63,3 59,3
2006 62,9 65,5 60,9 61,3 62,9 58,6
2005 62,0 65,3 59,9 61,0 62,1 57,8
2004 61,5 65,5 55,9 60,3 61,5 56,7
2003 61,1 63,2 54,2 60,6 60,8 55,8
2002 59,2 61,1 53,9 59,6 59,1 54,6
2001 57,1 64,2 55,7 60,0 57,9 53,0
Unitats: Tant per cent (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

Definició de conceptes

Taxa d'activitat
Relació entre la població activa i la població de 16 anys i més.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".