Saltar al contingut principal
Taxa d'ocupació. Per grups d'edat i sexe Catalunya
16-24 anys Homes Dones 25-54 anys Homes Dones 55 anys i més Homes Dones Total Homes Dones 16-64 anys Homes Dones
2022 34,4 35,7 33,1 81,5 85,3 77,7 26,9 31,2 23,4 55,0 59,4 50,9 70,2 73,8 66,7
2021 30,2 30,5 30,0 80,4 84,2 76,7 26,5 31,4 22,4 54,2 58,7 49,9 69,0 72,5 65,4
2020 27,3 28,1 26,4 78,1 82,2 74,0 25,8 30,4 21,9 52,7 57,4 48,3 67,1 70,9 63,3
2019 33,4 32,9 33,8 80,8 85,0 76,7 24,9 29,4 21,2 54,8 59,4 50,4 69,7 73,4 66,0
2018 31,8 32,3 31,3 80,3 84,6 76,0 24,0 29,2 19,7 54,2 59,3 49,5 69,0 73,3 64,8
2017 30,1 30,2 29,9 79,4 83,6 75,2 23,1 28,3 18,7 53,5 58,5 48,7 68,0 72,2 63,8
2016 27,5 27,4 27,5 77,4 82,0 72,7 22,7 27,2 18,9 52,3 57,3 47,5 66,4 70,7 62,1
2015 25,3 24,5 26,1 75,2 79,9 70,4 21,4 25,9 17,6 50,7 55,8 46,0 64,2 68,5 59,8
2014 24,2 24,3 24,1 73,8 76,9 70,6 20,5 24,5 17,2 49,9 54,0 46,0 62,9 66,0 59,7
2013 24,3 23,5 25,1 70,8 73,8 67,6 20,2 24,6 16,5 48,5 52,6 44,7 60,7 64,0 57,4
2012 24,3 23,8 24,7 70,8 73,9 67,5 20,9 25,7 16,9 49,2 53,5 45,0 60,9 64,3 57,4
2011 28,9 26,0 31,9 73,8 77,9 69,5 21,5 27,1 16,9 51,8 56,8 47,0 63,9 67,9 59,7
2010 32,1 30,2 34,1 74,2 78,6 69,7 21,3 27,6 16,1 52,5 58,0 47,2 64,4 69,0 59,7
2009 34,3 33,8 34,8 74,6 79,2 69,8 21,7 28,3 16,3 53,2 59,1 47,5 65,2 70,2 60,0
2008 45,4 47,1 43,6 80,4 86,7 73,7 23,3 32,2 16,0 58,3 66,3 50,5 71,3 78,5 63,8
2007 49,6 54,2 44,8 81,8 90,1 72,9 22,2 30,8 15,2 59,2 68,7 49,9 72,4 81,3 63,2
2006 49,5 53,7 45,0 81,3 90,1 72,0 22,3 32,3 14,2 58,8 68,9 49,0 71,9 81,4 62,1
2005 49,4 53,8 44,8 80,4 90,1 70,2 21,1 30,3 13,7 57,8 68,2 47,7 70,7 80,6 60,5
2004 45,4 51,0 39,4 78,6 88,7 68,2 19,3 28,2 12,1 55,5 66,1 45,3 68,3 78,6 57,6
2003 44,3 48,9 39,4 77,6 89,3 65,5 19,4 29,3 11,3 54,6 66,2 43,5 67,5 79,1 55,6
2002 45,9 49,7 41,9 76,1 89,2 62,7 17,2 27,0 9,2 53,1 65,2 41,5 65,8 78,2 53,3
2001 48,0 52,1 43,8 75,8 89,4 62,0 17,2 27,6 8,8 52,9 65,4 41,0 65,7 78,6 52,7
Unitats: Tant per cent (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 27 de febrer de 2023.

EPA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Enquesta de població activa (EPA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Taxa d'ocupació
Relació entre la població ocupada i la població de 16 anys i més.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".