Saltar al contingut principal
Població desocupada. Per sexe. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Homes
2021 148,0 24,9 11,1 25,3 209,3 1.598,9 13,1
2020 171,2 26,4 10,9 29,7 238,3 1.679,3 14,2
2019 154,7 20,6 11,5 27,5 214,3 1.527,8 14,0
2018 155,6 22,7 11,2 29,5 219,0 1.674,6 13,1
2017 176,7 28,1 11,7 32,1 248,5 1.905,8 13,0
2016 208,3 31,6 11,8 37,9 289,6 2.213,0 13,1
2015 254,7 39,8 16,1 46,3 356,9 2.559,3 13,9
2014 296,1 48,7 16,5 53,3 414,6 2.916,5 14,2
2013 354,1 52,9 20,1 61,8 488,9 3.205,6 15,2
2012 357,3 54,9 23,4 51,9 487,5 3.131,4 15,6
2011 313,7 47,8 16,9 47,1 425,5 2.705,9 15,7
2010 296,4 42,8 18,0 46,5 403,7 2.535,7 15,9
2009 273,3 45,1 15,0 41,7 375,1 2.299,6 16,3
2008 140,9 26,5 7,8 24,9 200,1 1.319,6 15,2
2007 90,3 14,5 3,4 13,2 121,4 826,5 14,7
2006 83,0 11,0 5,6 11,8 111,5 800,6 13,9
2005 93,0 12,3 5,4 12,2 122,8 882,0 13,9
2004 129,1 13,1 4,5 13,6 160,3 989,2 16,2
2003 132,6 15,4 3,8 11,5 163,3 995,2 16,4
2002 119,7 13,1 4,0 11,1 147,9 942,1 15,7
2001 91,9 10,4 4,1 11,6 118,1 828,1 14,3
Dones
2021 174,4 25,9 13,8 26,6 240,7 1.830,7 13,2
2020 181,5 22,3 9,6 30,5 244,0 1.851,6 13,2
2019 157,0 19,9 9,9 25,3 212,1 1.720,0 12,3
2018 155,7 20,9 11,1 29,6 217,4 1.804,5 12,0
2017 190,5 24,9 12,8 30,5 258,7 2.011,1 12,9
2016 225,4 29,2 13,1 36,3 304,1 2.268,2 13,4
2015 250,7 35,7 17,2 42,6 346,2 2.496,7 13,9
2014 261,9 39,5 15,9 41,4 358,7 2.693,9 13,3
2013 301,0 37,7 16,6 49,1 404,4 2.845,6 14,2
2012 291,7 41,5 16,3 43,7 393,2 2.679,6 14,7
2011 245,4 39,2 13,6 36,4 334,5 2.306,8 14,5
2010 220,9 28,8 13,7 29,6 293,0 2.104,4 13,9
2009 196,1 26,3 11,0 28,4 261,8 1.854,0 14,1
2008 109,3 17,0 6,9 16,3 149,5 1.276,3 11,7
2007 94,8 16,0 3,0 12,4 126,1 1.019,7 12,4
2006 98,6 12,7 7,7 11,7 130,6 1.040,3 12,6
2005 93,1 14,0 7,1 13,5 127,6 1.051,6 12,1
2004 144,5 16,8 4,0 15,6 181,0 1.244,3 14,5
2003 148,0 18,0 5,9 14,1 186,0 1.271,9 14,6
2002 145,0 12,6 6,9 16,2 180,8 1.229,0 14,7
2001 115,6 11,7 5,3 16,3 148,8 1.076,3 13,8
Total
2021 322,5 50,8 24,9 51,9 450,1 3.429,6 13,1
2020 352,8 48,7 20,5 60,3 482,3 3.530,9 13,7
2019 311,6 40,6 21,4 52,8 426,4 3.247,8 13,1
2018 311,4 43,6 22,3 59,1 436,4 3.479,1 12,5
2017 367,2 53,0 24,5 62,6 507,2 3.916,9 13,0
2016 433,7 60,8 24,9 74,3 593,6 4.481,2 13,2
2015 505,4 75,5 33,3 88,9 703,1 5.056,0 13,9
2014 557,9 88,2 32,5 94,7 773,3 5.610,4 13,8
2013 655,1 90,6 36,7 110,9 893,2 6.051,1 14,8
2012 649,1 96,4 39,6 95,6 880,7 5.811,0 15,2
2011 559,1 87,0 30,5 83,4 760,0 5.012,7 15,2
2010 517,3 71,6 31,8 76,1 696,7 4.640,1 15,0
2009 469,3 71,4 26,0 70,1 636,9 4.153,6 15,3
2008 250,2 43,4 14,7 41,2 349,6 2.595,9 13,5
2007 185,1 30,5 6,4 25,6 247,5 1.846,2 13,4
2006 181,7 23,7 13,3 23,5 242,1 1.840,9 13,2
2005 186,1 26,2 12,4 25,6 250,4 1.933,6 12,9
2004 273,6 29,9 8,6 29,2 341,3 2.233,5 15,3
2003 280,6 33,3 9,7 25,6 349,3 2.267,2 15,4
2002 264,7 25,8 10,9 27,3 328,7 2.171,1 15,1
2001 207,5 22,1 9,4 28,0 266,9 1.904,4 14,0
Unitats: Milers (mitjanes anuals).
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2022.

Estadística EPA

Nota metodològica

Definició de conceptes

Població desocupada
Persones de 16 anys i més que no treballen, cerquen feina i estan disponibles per treballar. Inclou els que cerquen la primera feina i els que ja han treballat anteriorment.

Aspectes metodològics

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font d'informació del mercat de treball. L'EPA és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme a tot el territori espanyol per l'INE, de periodicitat trimestral. Les dades que es presenten a l'Anuari, però, corresponen a les mitjanes anuals dels resultats trimestrals relatius als següents conceptes:

  • població activa
  • taxa d'activitat
  • població ocupada
  • taxa d'ocupació
  • població desocupada
  • taxa d'atur

L'Idescat elabora una ampliació de resultats anuals de l'EPA que permet analitzar aquestes variables amb més detall i per col·lectius específics:

  • població ocupada (per tipus de jornada, per temps en l'ocupació actual)
  • població ocupada assalariada
  • tipus de llars segons la relació dels seus membres amb l'activitat econòmica

Els termes Agricultura i Indústria fan referència a les seccions A (Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca) i B-E (Indústries extractives, manufactureres, energia, aigua i residus) de la CCAE-2009.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Les dades relatives al període 2002-2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat. Més informació a: Enquesta de població activa. Revisió de les sèries 2005-2013.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".