Saltar al contingut principal

Assumptes judicials socials. Assumptes resolts. Per tipus de demanda. Províncies

Assumptes judicials socials. Assumptes resolts. Per tipus de demanda. Províncies 2020
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Conflictes col·lectius 216 12 7 28 263 2.162 12,2
Conflictes individuals 25.966 2.358 1.068 2.640 32.032 214.614 14,9
Acomiadaments 16.150 1.295 581 1.451 19.477 107.834 18,1
Contractes de treball 9.816 1.063 487 1.189 12.555 106.780 11,8
Prestacions de la Seguretat Social 7.903 684 309 1.063 9.959 65.377 15,2
Total assumptes resolts 34.085 3.054 1.384 3.731 42.254 282.153 15,0
Font: Ministeri de Treball i Economia Social.

Darrera actualització: 15 de desembre de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Jutjats socials
Òrgans judicials que tenen competència en matèria laboral i de Seguretat Social en un àmbit jurisdiccional provincial o infraprovincial. Els assumptes que resolen poden classificar-se en conflictes col·lectius, conflictes individuals i de Seguretat Social.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".