Saltar al contingut principal

Contractes de treball registrats. Per modalitat i sexe

Contractes de treball registrats. Per modalitat i sexe Catalunya. 2021
Homes Dones Total
Indefinits 227.973 190.536 418.509
Ordinari temps indefinit 144.645 124.107 268.752
Foment de la contractació indefinida 544 516 1.060
Indefinit discapacitats 914 600 1.514
Convertits en indefinits 81.870 65.313 147.183
Temporals 1.231.666 1.122.378 2.354.044
Obra o servei 495.146 346.806 841.952
Eventuals circumstàncies producció 632.113 566.310 1.198.423
Interinitat 88.957 196.363 285.320
Temporals discapacitats 2.100 1.482 3.582
Inserció 562 455 1.017
Relleu 559 800 1.359
Jubilació parcial 2.749 1.744 4.493
Substitució jubilació 64 anys 28 33 61
Pràctiques 6.267 6.419 12.686
Formació 734 360 1.094
Altres 2.451 1.606 4.057
Total 1.459.639 1.312.914 2.772.553
Font: Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 13 de gener de 2022.

Estadística CONLAB

Nota metodològica

Definició de conceptes

Contracte de treball registrat
Acord que inclou, a més dels contractes registrats en les oficines de treball de la Generalitat, les comunicacions de contractació que els empresaris efectuen en aquest organisme. Segons el tipus d'activitat i el temps que duri la relació laboral, existeixen diferents modalitats de contractes: (contractes de treball per temps indefinit, contractes de treball de durada determinada i contractes de treball formatius, entre d'altres).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".