Saltar al contingut principal

Comerç amb l'estranger. Per països

Comerç amb l'estranger. Per àrees geogràfiques i països Catalunya. 2022 (p)
Exportacions Importacions Saldo Taxa de cobertura
Unió Europea (UE-27) 57.624,0 56.571,0 1.053,0 101,9
Alemanya 9.429,7 13.969,7 -4.540,0 67,5
França 17.265,4 9.789,3 7.476,1 176,4
Itàlia 8.902,3 8.898,1 4,2 100,0
Portugal 6.040,4 2.304,7 3.735,7 262,1
Altres països i territoris d'Europa 12.313,7 9.663,7 2.650,0 127,4
Regne Unit 4.067,1 2.049,0 2.018,1 198,5
Suïssa 4.354,7 2.697,9 1.656,8 161,4
Amèrica del Nord 3.977,1 4.126,5 -149,4 96,4
Estats Units d'Amèrica 3.631,3 3.820,2 -188,9 95,1
Amèrica Central i del Sud 5.842,3 4.896,7 945,6 119,3
Resta del món 15.209,9 37.156,2 -21.946,3 40,9
Japó 1.084,8 1.562,4 -477,6 69,4
Xina 2.357,3 15.482,6 -13.125,3 15,2
Total 94.967,1 112.414,1 -17.447,0 84,5
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat. Comerç amb l'estranger.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 1 de març de 2023.

Estadística COMEST

Nota metodològica

Definició de conceptes

Comerç amb l'estranger
Operacions de compra o venda de mercaderies entre Catalunya i altres països. No s'hi inclou el comerç amb la resta d'Espanya.
Exportació
Valor dels béns que surten cap a un país determinat. Estadísticament es mesura com a valor FOB (franc on board) que inclou el cost de les mercaderies, més les despeses de transport fins a la sortida del territori.
Importació
Valor dels béns que entren de l'exterior. Estadísticament es mesura com a valor CIF (cost insurance freight) que inclou el valor de cost de la mercaderia, l'assegurança i el preu del transport fins al país receptor (frontera, port o aeroport).
Saldo comerç exterior
Diferència entre les operacions corrents d'exportació i importació de béns i serveis que tenen lloc entre Catalunya i la resta del món. Apareix com a agregació del saldo amb l'estranger i del saldo amb la resta d'Espanya.
Taxa de cobertura
Relació entre exportacions i importacions dutes a terme en un període de referència i en un espai econòmic determinat.

Aspectes metodològics

L'estadística del comerç amb l'estranger s'elabora a partir de la informació més rellevant que es deriva de les relacions comercials amb altres països, a partir del document únic administratiu DUA, i de les relacions amb països de la Unió Europea a partir de la declaració Intrastat. Les dades ens les facilita el Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Les xifres es presenten segons l'aranzel integrat comunitari (TARIC) pel que fa a productes i grups de destinació; i segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009 revisada pel que fa a branques d'activitat. La informació es complementa amb dades de comerç per països i grans àrees i per mitjans de transport.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".