Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Catalunya. 2022
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 139,8 24,6
Energia 213,0 77,5
Productes industrials 124,1 12,5
Béns de consum 120,1 10,2
Consum durador 115,0 6,2
Consum no durador 120,2 10,3
Béns d'equipament 109,8 5,1
Estr.metàl·liques i material transport 109,8 4,3
Maquinària i altres 109,8 6,4
Béns intermedis 135,8 18,5
Minerals no metàl·lics ni energètics i química 138,5 21,8
Altres béns intermedis 134,0 16,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Espanya. 2022
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 157,7 35,5
Energia 238,9 84,8
Productes industrials (1) 125,4 13,6
Béns de consum 118,2 10,8
Consum durador 115,6 7,3
Consum no durador 118,4 11,0
Béns d'equipament 112,1 5,4
Béns intermedis 139,2 20,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2023.

IPRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de preus industrials (IPRI).

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

L'índex de preus de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica al Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L'índex de preus de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPRI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament esmentat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexos es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.