Saltar al contingut principal
Ús del temps. Activitats principals en un dia mitjà (1) 2011
Participació en l'activitat (%) Durada mitjana (2)
Catalunya Espanya Catalunya Espanya
Cures personals 99,98 100,00 11:33 11:30
Dormir 99,96 100,00 8:40 8:41
àpats 99,69 99,90 2:05 1:58
Altres 95,59 97,40 0:45 0:52
Treball remunerat 34,15 33,30 7:24 7:24
Estudis 12,80 12,60 4:51 5:09
Llar i família 85,59 83,40 3:29 3:38
Treballs voluntaris i reunions 11,50 12,10 1:54 1:58
Vida social i diversió 62,51 57,70 1:56 1:49
Esports i activitats a l'aire lliure 40,34 39,80 1:56 1:52
Aficions i informàtica 31,82 29,70 1:51 1:54
Mitjans de comunicació 83,61 88,30 2:37 2:57
Trajectes i ús del temps no especificat 85,13 84,20 1:31 1:23
Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps 2010-2011.
Notes:
- (1) Percentatge de persones que realitzen l'activitat al llarg del dia i durada mitjana diària de l'activitat.
- (2) En hores i minuts.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2012.

Estadística EUT

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".