Saltar al contingut principal

Ús del temps. Activitats principals en un dia mitjà. Àmbits

Ús del temps. Activitats principals en un dia mitjà (1). Àmbits Catalunya. 2011
Metropolità Comarques Gironines Camp de Tarragona Terres de l'Ebre Ponent Comarques Centrals Alt Pirineu i Aran Total
Participació en l'activitat (%)
Cures personals 99,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,98
Dormir 99,97 99,82 99,89 100,00 100,00 100,00 100,00 99,96
àpats 99,67 99,85 99,83 99,21 99,56 99,86 98,87 99,69
Altres 95,34 95,80 95,72 100,00 99,09 93,29 96,15 95,59
Treball remunerat 34,13 34,78 33,89 41,64 34,62 30,80 33,25 34,15
Estudis 13,45 13,04 11,38 10,95 8,12 12,01 11,38 12,80
Llar i família 85,02 90,70 88,24 85,21 85,58 81,31 82,39 85,59
Treballs voluntaris i reunions 10,78 12,65 15,36 7,79 12,76 12,32 15,06 11,50
Vida social i diversió 61,22 60,67 64,98 68,98 83,69 58,59 54,32 62,51
Esports i activ. a l'aire lliure 39,86 37,87 43,70 33,96 44,26 43,77 42,78 40,34
Aficions i informàtica 32,00 33,89 33,43 29,40 31,25 27,00 28,23 31,82
Mitjans de comunicació 83,57 85,68 80,41 82,63 85,40 84,66 78,29 83,61
Trajectes i ús no especificat 85,14 86,09 78,92 91,24 89,78 86,04 81,01 85,13
Durada mitjana (2)
Cures personals 11:36 11:13 11:34 10:48 11:36 11:44 11:39 11:33
Dormir 8:42 8:28 8:39 8:05 8:35 8:51 8:41 8:40
àpats 2:07 2:01 2:04 1:45 2:03 2:05 2:11 2:05
Altres 0:44 0:41 0:48 0:52 0:52 0:44 0:42 0:45
Treball remunerat 7:29 7:07 7:05 7:45 7:14 7:17 7:47 7:24
Estudis 5:00 4:25 4:27 5:57 3:28 4:38 4:26 4:51
Llar i família 3:26 3:30 3:44 3:59 3:23 3:29 3:51 3:29
Treballs voluntaris i reunions 1:54 1:48 1:45 2:14 1:37 2:26 1:41 1:54
Vida social i diversió 1:51 1:54 2:11 2:07 2:10 2:05 2:06 1:56
Esports i activ. a l'aire lliure 1:55 1:54 1:57 1:40 1:45 2:23 2:17 1:56
Aficions i informàtica 1:50 1:37 2:00 1:52 1:55 2:06 2:28 1:51
Mitjans de comunicació 2:36 2:57 2:25 2:29 2:13 2:51 2:26 2:37
Trajectes i ús no especificat 1:35 1:33 1:19 1:11 1:32 1:13 1:20 1:31
Font: Idescat. Enquesta de l'ús del temps 2010-2011.
Notes:
- (1) Percentatge de persones que realitzen l'activitat al llarg del dia i durada mitjana diària de l'activitat.
- (2) En hores i minuts.

Darrera actualització: 17 de novembre de 2014.

Estadística EUT

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".