Saltar al contingut principal

Superfície agrària. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Superfície agrària. Per tipus. Comarques, àmbits i províncies 2009
Superfície agrícola utilitzada (SAU)
Terres llaurades secà Terres llaurades regadiu Terres llaurades total Pastures permanents Total Superfície forestal Altres terres Total
Alt Camp 16.699 2.943 19.642 1.086 20.728 6.431 1.634 28.793
Alt Empordà 26.978 10.363 37.342 10.123 47.465 14.677 1.693 63.835
Alt Penedès 22.622 418 23.041 1.164 24.205 7.281 2.357 33.843
Alt Urgell 4.800 1.630 6.430 20.044 26.474 15.058 1.781 43.313
Alta Ribagorça 1.088 130 1.217 10.201 11.418 1.116 9.440 21.974
Anoia 29.008 291 29.300 1.426 30.726 12.982 3.364 47.072
Bages 26.278 575 26.853 9.642 36.495 23.689 3.550 63.734
Baix Camp 5.097 9.898 14.996 645 15.641 3.275 1.741 20.657
Baix Ebre 17.105 17.473 34.578 6.552 41.130 4.365 4.181 49.676
Baix Empordà 12.472 7.404 19.875 796 20.671 5.163 510 26.344
Baix Llobregat 1.706 1.386 3.092 530 3.622 1.169 736 5.527
Baix Penedès 5.870 316 6.186 184 6.370 1.490 720 8.580
Barcelonès 598 160 758 27 785 383 191 1.359
Berguedà 12.743 96 12.839 13.433 26.272 25.879 3.504 55.655
Cerdanya 3.027 1.215 4.242 24.354 28.596 12.858 200 41.654
Conca de Barberà 24.115 591 24.705 2.254 26.959 5.910 1.626 34.495
Garraf 1.746 91 1.837 434 2.271 1.144 279 3.694
Garrigues 27.697 10.645 38.342 2.584 40.926 5.905 4.421 51.252
Garrotxa 6.144 1.233 7.377 7.512 14.889 12.347 911 28.147
Gironès 10.455 3.509 13.965 1.173 15.138 5.350 331 20.819
Maresme 1.117 2.056 3.173 652 3.825 1.952 427 6.204
Montsià 15.589 18.852 34.441 3.965 38.406 345 4.518 43.269
Noguera 43.138 23.149 66.288 18.768 85.056 15.282 5.785 106.123
Osona 26.131 500 26.631 15.429 42.060 27.109 3.214 72.383
Pallars Jussà 14.836 2.083 16.919 35.219 52.138 19.899 15.356 87.393
Pallars Sobirà 3.844 581 4.425 54.540 58.965 28.920 21.117 109.002
Pla d'Urgell 1.803 23.583 25.386 1.208 26.594 1.090 290 27.974
Pla de l'Estany 7.953 775 8.728 1.109 9.837 4.236 240 14.313
Priorat 6.714 2.031 8.745 718 9.463 6.037 3.492 18.992
Ribera d'Ebre 11.318 7.189 18.507 1.784 20.291 6.748 3.490 30.529
Ripollès 2.081 185 2.266 21.654 23.920 10.194 3.827 37.941
Segarra 40.464 522 40.986 2.682 43.668 7.108 3.022 53.798
Segrià 32.243 52.775 85.018 8.638 93.656 2.082 4.537 100.275
Selva 6.919 3.331 10.250 1.943 12.193 12.477 1.346 26.016
Solsonès 18.863 138 19.001 15.881 34.882 24.658 2.507 62.047
Tarragonès 6.278 3.588 9.865 169 10.034 624 740 11.398
Terra Alta 22.749 1.594 24.343 1.865 26.208 10.457 3.585 40.250
Urgell 29.831 13.744 43.575 2.472 46.047 2.544 1.538 50.129
Val d'Aran 707 489 1.195 46.917 48.112 436 13.203 61.751
Vallès Occidental 4.536 445 4.981 1.113 6.094 2.786 547 9.427
Vallès Oriental 8.103 2.982 11.085 4.218 15.303 9.058 722 25.083
Catalunya 561.466 230.960 792.425 355.107 1.147.533 360.511 136.675 1.644.720
Metropolità 16.060 7.029 23.089 6.540 29.629 15.349 2.623 51.518
Comarques Gironines 73.002 26.800 99.803 44.310 144.113 64.443 8.857 252.866
Camp de Tarragona 58.903 19.051 77.954 4.872 82.826 22.277 9.233 109.975
Terres de l'Ebre 66.761 45.108 111.869 14.166 126.035 21.913 15.773 162.114
Ponent 175.177 124.417 299.595 36.353 335.948 34.011 19.596 406.312
Comarques Centrals 84.015 1.309 85.325 54.384 139.709 101.334 12.775 295.427
Alt Pirineu i Aran 28.301 6.128 34.429 191.274 225.703 78.287 61.097 495.264
Penedès 59.246 1.117 60.364 3.207 63.571 22.896 6.720 89.674
Barcelona 134.409 9.021 143.430 45.364 188.794 107.492 18.757 341.650
Girona 74.841 27.813 102.654 59.374 162.028 76.230 9.001 297.632
Lleida 220.683 129.650 350.333 225.522 575.855 131.108 83.189 932.485
Tarragona 131.533 64.475 196.008 18.918 214.926 45.681 25.727 279.525
Unitats: Hectàrees.
Font: Idescat, a partir de dades del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 22 de febrer de 2012.

Estadística CENSAG

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pastures permanents
Superfície de terra dedicada de forma permanent (cinc anys o més) a la producció d'herba.
Superfície agrària
Terreny constituït per la superfície agrícola utilitzada, la superfície forestal i altres terres.
Superfície agrària, altres terres
Terreny que inclou superfícies d'erms, matolls, espartars, superfícies conreables no llaurades i altres terres que, sense ser utilitzades directament per a la producció vegetal, són necessàries per a l'explotació (sòl ocupat per construccions, quadres, eres, etc.). També inclou les superfícies que no són aptes per a la producció agrícola però que es podrien conrear amb l'ajut d'uns mitjans que no es troben normalment en l'explotació (pedreres, etc.).
Superfície agrícola utilitzada (SAU)
Terreny constituït per les superfícies de terres llaurades i les pastures permanents.
Superfície forestal
Terreny cobert d'arbres o arbustos i no destinat a fins agrícoles. Inclou: bosc (terreny poblat per arbres), bosquines (màquies, garrigues, brolles, landes, matollars i situacions de trànsit entre bosc i matollar), altra vegetació (prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides, erms i àrees cremades), planters i altres espais lligats a l'explotació, com ara les pistes forestals i els tallafocs.
Terres de regadiu
Superfície que, a més de l'aigua de la pluja, rep també aigua per mitjà d'un procediment establert per l'home, ja sigui de forma eventual o contínua.
Terres de secà
Superfície que només rep aigua de la pluja.
Terres llaurades
Superfícies que reben assistència cultural (que s'efectua amb aixada, arada, rascle, conreadora, escarificadora o extirpadora) dins de l'any agrícola sigui quin sigui el seu aprofitament i la data en què s'hagi fet. Els conreus de les terres llaurades poden ser conreus herbacis o llenyosos.

Aspectes metodològics

Les dades de macromagnituds, superfície, maquinària i caps de bestiar, així com les de producció agrícola, ramadera i forestal , que s'actualitzen cada any, procedeixen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural .

Les dades de superfície es calculen a partir dels impresos de superfície municipal i dels inventaris agronòmics, contrastades amb dades dels productors i intermediaris de cada subsector. Les de producció s'obtenen d'aplicar els rendiments unitaris estimats de cada conreu a la superfície en producció.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".