Saltar al contingut principal

Explotacions agràries amb SAU. Per grandària. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Explotacions agràries amb SAU. Per grandària. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Hectàrees de SAU
<1 1 - <2 2 - <5 5 - <10 10 - <20 20 - <30 30 - <50 50 - <100 100 o més ha Total
Alt Camp 204 286 437 268 183 109 93 55 24 1.659
Alt Empordà 188 200 274 220 236 141 153 173 94 1.679
Alt Penedès 203 254 420 270 256 132 135 69 14 1.753
Alt Urgell 11 5 50 76 91 54 74 78 62 501
Alta Ribagorça 2 2 5 10 6 5 3 12 44 89
Anoia 40 54 194 187 196 103 117 109 71 1.071
Aran 4 3 34 34 106 48 58 57 58 402
Bages 35 37 174 160 139 77 88 111 75 896
Baix Camp 574 817 980 462 204 57 31 11 11 3.147
Baix Ebre 563 1.090 1.608 763 351 130 79 83 32 4.699
Baix Empordà 84 57 117 120 142 86 91 83 43 823
Baix Llobregat 75 119 169 82 47 13 12 14 4 535
Baix Penedès 88 155 185 103 90 40 31 16 8 716
Barcelonès 6 26 5 1 1 1 1 0 0 41
Berguedà 17 15 73 75 76 41 51 94 109 551
Cerdanya 5 3 13 35 50 20 45 74 89 334
Conca de Barberà 82 144 282 240 184 89 85 75 53 1.234
Garraf 25 27 31 14 25 7 8 4 3 144
Garrigues 61 206 655 637 569 243 203 95 26 2.695
Garrotxa 24 13 90 116 91 48 56 50 30 518
Gironès 29 15 98 113 96 66 55 61 20 553
Maresme 106 186 174 65 34 11 13 7 3 599
Moianès 5 4 38 29 40 19 22 24 33 214
Montsià 384 585 819 507 354 164 152 136 30 3.131
Noguera 61 88 576 622 697 351 321 268 99 3.083
Osona 41 40 216 259 265 171 172 135 81 1.380
Pallars Jussà 16 24 133 149 167 86 78 79 112 844
Pallars Sobirà 3 3 10 22 30 14 18 63 163 326
Pla d'Urgell 44 46 538 504 391 171 113 48 13 1.868
Pla de l'Estany 15 8 54 66 62 31 55 40 13 344
Priorat 196 302 419 268 154 54 25 11 2 1.431
Ribera d'Ebre 165 318 634 470 261 98 68 34 14 2.062
Ripollès 14 16 19 25 40 28 45 80 117 384
Segarra 8 8 238 338 387 262 209 189 72 1.711
Segrià 197 326 1.005 1.115 1.280 554 389 234 93 5.193
Selva 36 31 124 96 85 38 44 37 20 511
Solsonès 15 7 59 69 73 72 91 97 99 582
Tarragonès 170 260 367 173 100 32 24 18 9 1.153
Terra Alta 72 169 485 449 438 194 108 27 3 1.945
Urgell 41 71 494 488 401 222 190 147 62 2.116
Vallès Occidental 33 34 73 31 27 25 25 20 10 278
Vallès Oriental 58 60 206 133 95 59 48 42 7 708
Catalunya 4.000 6.114 12.575 9.864 8.520 4.166 3.679 3.060 1.925 53.903
Metropolità 280 427 640 322 212 112 104 88 33 2.218
Comarques Gironines 390 340 776 756 752 438 499 524 337 4.812
Camp de Tarragona 1.226 1.809 2.485 1.411 825 341 258 170 99 8.624
Terres de l'Ebre 1.184 2.162 3.546 2.189 1.404 586 407 280 79 11.837
Ponent 412 745 3.506 3.704 3.725 1.803 1.425 981 365 16.666
Comarques Centrals 117 104 592 636 650 418 465 495 408 3.885
Alt Pirineu i Aran 41 40 245 326 450 227 276 363 528 2.496
Penedès 350 487 785 520 502 241 245 159 76 3.365
Barcelona 640 855 1.772 1.303 1.199 654 693 624 399 8.139
Girona 397 343 782 777 781 450 518 565 393 5.006
Lleida 465 790 3.805 4.081 4.221 2.095 1.772 1.405 947 19.581
Tarragona 2.498 4.126 6.216 3.703 2.319 967 696 466 186 21.177
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

CENSAG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens agrari (CENSAG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Explotació agrària
Unitat tecnicoeconòmica de la qual s'obtenen productes agraris sota la responsabilitat d'un titular. Es caracteritza per la utilització d'uns mateixos mitjans de producció (mà d'obra, maquinària, etc.). S'hi inclouen les explotacions exclusivament forestals i els vedats de caça. Segons la superfície, pot ser: amb terres i sense terres.
Superfície agrícola utilitzada (SAU)
Terreny constituït per les superfícies de terres llaurades i les pastures permanents.

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".