Saltar al contingut principal

Població ocupada. Sector agrari. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població ocupada. Sector agrari. Comarques, àmbits i províncies 2009
Familiars Assalariats
Titular Altres Total Fixos Eventuals Total Altres (1) Total
Alt Camp 720 562 1.282 281 144 425 82 1.789
Alt Empordà 681 451 1.132 861 432 1.293 54 2.479
Alt Penedès 747 639 1.386 603 556 1.160 69 2.614
Alt Urgell 212 109 321 259 14 273 15 610
Alta Ribagorça 62 25 87 25 2 27 0 114
Anoia 394 239 633 317 80 397 23 1.053
Bages 484 233 716 392 38 430 34 1.180
Baix Camp 1.116 1.025 2.140 671 218 889 41 3.071
Baix Ebre 1.522 1.477 2.999 596 186 783 150 3.932
Baix Empordà 317 182 500 544 272 815 20 1.335
Baix Llobregat 304 266 570 272 56 328 8 905
Baix Penedès 254 221 475 155 87 242 14 731
Barcelonès 9 14 23 22 8 30 3 56
Berguedà 326 113 439 219 17 236 19 693
Cerdanya 210 35 245 114 4 117 3 365
Conca de Barberà 480 335 815 496 51 547 16 1.378
Garraf 71 52 123 60 12 73 2 198
Garrigues 1.278 924 2.201 400 140 540 44 2.785
Garrotxa 257 114 371 263 9 272 7 651
Gironès 254 137 391 483 120 603 12 1.006
Maresme 380 340 720 1.137 153 1.291 10 2.020
Montsià 1.143 955 2.098 588 257 845 105 3.047
Noguera 1.212 647 1.859 915 319 1.234 126 3.219
Osona 596 211 807 987 43 1.031 72 1.910
Pallars Jussà 365 213 578 203 17 220 13 811
Pallars Sobirà 206 75 282 69 3 72 4 358
Pla d'Urgell 712 364 1.076 546 544 1.091 66 2.232
Pla de l'Estany 150 71 221 243 9 252 12 484
Priorat 560 500 1.060 299 89 388 25 1.473
Ribera d'Ebre 861 818 1.679 263 222 485 23 2.187
Ripollès 241 83 324 76 3 79 4 407
Segarra 467 234 701 159 18 177 21 899
Segrià 2.884 1.851 4.736 1.878 2.114 3.992 304 9.032
Selva 239 138 377 485 137 622 18 1.017
Solsonès 280 92 372 138 10 148 13 533
Tarragonès 435 393 828 203 56 258 13 1.099
Terra Alta 1.022 911 1.933 135 46 181 20 2.134
Urgell 758 464 1.222 372 220 591 130 1.943
Val d'Aran 91 33 125 56 9 64 2 191
Vallès Occidental 138 82 220 135 6 141 2 363
Vallès Oriental 322 177 498 478 19 498 25 1.021
Catalunya 22.762 15.801 38.563 16.400 6.741 23.141 1.626 63.330
Metropolità 1.152 878 2.031 2.045 242 2.287 47 4.365
Comarques Gironines 2.140 1.176 3.316 2.955 982 3.937 128 7.381
Camp de Tarragona 3.311 2.814 6.125 1.949 558 2.508 178 8.810
Terres de l'Ebre 4.549 4.160 8.709 1.583 710 2.294 299 11.301
Ponent 7.312 4.484 11.795 4.270 3.356 7.626 690 20.111
Comarques Centrals 1.686 648 2.334 1.736 108 1.844 138 4.317
Alt Pirineu i Aran 1.147 490 1.637 725 49 774 38 2.449
Penedès 1.467 1.150 2.616 1.135 736 1.871 109 4.596
Barcelona 3.762 2.363 6.125 4.614 991 5.605 265 11.995
Girona 2.253 1.196 3.449 3.055 984 4.038 133 7.621
Lleida 8.634 5.046 13.680 5.043 3.411 8.454 738 22.872
Tarragona 8.114 7.195 15.309 3.688 1.356 5.044 490 20.843
Unitats: Unitats de treball any (UTA).
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.
Nota: (1) Mà d'obra no ocupada directament pel titular.

Darrera actualització: 22 de febrer de 2012.

CENSAG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens agrari (CENSAG).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ocupació agrària assalariada
Activitat de persones diferents del titular o dels membres de la família, que treballen a canvi d'una contraprestació en diners, en espècie o en les dues coses, ja sigui de forma contínua (assalariat fix) o eventual (de forma esporàdica o per temporades).
Ocupació agrària familiar
Activitat del titular, el seu cònjuge o els altres membres de la família, sempre que facin treballs agraris per a l'explotació, ja sigui de forma contínua o eventual i que rebin o no diners a canvi.
Sector agrari
Conjunt d'explotacions agrícoles, ramaderes, forestals i mixtes.
Unitat de treball any (UTA)
Volum d'activitat que duu a terme una persona a temps complet durant un any. Equival a 228 jornades completes o més, tant per al treball assalariat com no assalariat. Una jornada parcial s'ha computat com la meitat d'una de completa. Les jornades eventuals s'han computat com a completes.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".