Saltar al contingut principal

Caps de bestiar. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Caps de bestiar. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Boví Oví Cabrum Porcí Equí Conilles mare Aviram
Alt Camp 1.898 3.490 1.065 62.134 58 30 994.341
Alt Empordà 35.783 24.645 1.985 389.431 207 1.782 1.349.087
Alt Penedès 3.408 14.517 671 4.781 26 6.359 750.705
Alt Urgell 26.682 18.454 2.437 40.486 533 461 411.506
Alta Ribagorça 2.851 12.439 764 2.570 216 0 29
Anoia 5.931 6.266 967 136.862 112 10.507 949.549
Aran 52.675 10.701 750 45.172 1.114 0 124.084
Bages 21.729 12.261 2.664 307.319 263 8.826 1.201.523
Baix Camp 2.023 17.824 2.964 64.750 35 15.604 1.298.168
Baix Ebre 3.058 5.294 4.017 71.842 94 4.095 3.633.577
Baix Empordà 9.931 20.720 2.332 119.407 252 868 531.485
Baix Llobregat 656 5.506 1.681 1.007 168 1.295 4.316
Baix Penedès 127 8.168 171 27.868 6 100 330.881
Barcelonès 0 0 0 0 0 0 0
Berguedà 24.989 22.585 2.417 253.666 464 3.217 435.990
Cerdanya 14.749 6.581 485 906 2.266 7 2.046
Conca de Barberà 3.169 3.465 1.472 63.803 23 2.910 323.441
Garraf 0 1.557 303 738 38 0 4.101
Garrigues 19.110 11.460 2.696 393.347 59 4.420 3.482.648
Garrotxa 18.798 13.551 1.534 104.383 364 1.587 349.406
Gironès 18.023 5.532 820 80.283 108 2.835 706.074
Maresme 2.041 1.500 1.135 6.931 6 2.570 203.229
Moianès 6.822 4.972 1.234 83.318 196 3.162 117.154
Montsià 1.317 5.806 2.160 178.602 260 5.461 2.717.657
Noguera 47.814 27.137 3.327 1.135.009 87 11.922 4.837.268
Osona 76.229 35.405 4.615 1.027.492 1.250 9.269 224.836
Pallars Jussà 13.619 41.447 2.737 151.237 708 1.337 395.841
Pallars Sobirà 17.603 27.016 1.952 9.584 2.117 0 204.300
Pla d'Urgell 13.628 2.041 1.663 433.767 23 0 3.070.620
Pla de l'Estany 18.290 8.056 917 202.324 134 446 307.976
Priorat 614 958 257 7.939 39 2.422 427.929
Ribera d'Ebre 418 3.606 5.312 47.251 29 2.012 474.479
Ripollès 23.921 7.882 1.042 19.343 1.113 23 5.931
Segarra 18.274 5.324 1.487 399.045 19 4.131 2.437.965
Segrià 103.535 29.291 938 1.347.873 63 11.437 4.436.459
Selva 14.622 9.674 367 81.658 160 985 269.297
Solsonès 12.694 14.045 1.182 231.343 90 2.626 973.922
Tarragonès 1.082 1.312 238 8.303 17 1.300 665.299
Terra Alta 428 7.601 1.315 65.664 26 6.186 1.668.634
Urgell 14.708 7.246 1.389 475.287 21 1.660 1.972.327
Vallès Occidental 4.181 8.081 1.301 20.068 162 953 66.599
Vallès Oriental 18.667 15.355 3.057 90.003 454 5.595 183.333
Catalunya 676.097 488.771 69.820 8.192.796 13.380 138.400 42.544.012
Metropolità 27.960 31.672 7.237 133.152 882 10.413 469.103
Comarques Gironines 139.368 90.060 8.997 996.829 2.338 8.526 3.519.256
Camp de Tarragona 8.786 27.049 5.996 206.929 172 22.266 3.709.178
Terres de l'Ebre 5.221 22.307 12.804 363.359 409 17.754 8.494.347
Ponent 217.069 82.499 11.500 4.184.328 272 33.570 20.237.287
Comarques Centrals 141.626 89.115 12.282 1.979.055 2.180 33.033 3.283.652
Alt Pirineu i Aran 128.179 116.638 9.125 249.955 6.954 1.805 1.137.806
Penedès 7.888 29.431 1.879 79.189 173 11.033 1.693.383
Barcelona 162.902 128.301 19.815 1.922.673 2.997 51.753 4.141.353
Girona 148.704 93.985 9.515 1.006.341 3.778 8.532 3.520.593
Lleida 350.357 208.961 21.519 4.665.626 6.018 37.995 22.347.660
Tarragona 14.134 57.524 18.971 598.156 587 40.120 12.534.406
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l'INE.

Darrera actualització: 8 de novembre de 2022.

CENSAG

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens agrari (CENSAG).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

El Cens agrari és una operació estadística a gran escala realitzada periòdicament, cada 10 anys, que té com a objectiu recollir, elaborar i difondre informació que permeti conèixer l'estructura del sector agrari amb referència a un moment determinat.

Algunes de les característiques que investiguen es refereixen a la grandària de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i instal·lacions per a l'emmagatzematge.

A Catalunya, els censos agraris del 1962, 1982, 2009 i 2020 els ha dut a terme l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i els del 1989 i el 1999 els ha fet l'Idescat, amb el suport de l'aleshores Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (actual Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ) .

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".