Saltar al contingut principal

Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran 2022
Explotacions
Boví Oví Cabrum Porcí Total
Alt Camp 4 40 47 49 140
Alt Empordà 208 196 96 300 800
Alt Penedès 17 39 36 7 99
Alt Urgell 242 98 82 32 454
Alta Ribagorça 46 36 42 1 125
Anoia 28 45 47 100 220
Aran 23 70 48 0 141
Bages 213 114 117 278 722
Baix Camp 8 43 61 45 157
Baix Ebre 52 104 118 55 329
Baix Empordà 60 123 93 141 417
Baix Llobregat 4 57 66 3 130
Baix Penedès 2 18 18 20 58
Barcelonès 281 4 4 0 289
Berguedà 219 112 121 237 689
Cerdanya 0 66 41 7 114
Conca de Barberà 15 22 23 34 94
Garraf 1 7 10 0 18
Garrigues 156 43 33 191 423
Garrotxa 226 201 111 92 630
Gironès 120 121 64 121 426
Maresme 20 45 45 7 117
Moianès 74 36 30 69 209
Montsià 21 52 57 101 231
Noguera 320 65 56 696 1.137
Osona 601 245 166 742 1.754
Pallars Jussà 110 88 64 101 363
Pallars Sobirà 139 71 65 3 278
Pla d'Urgell 112 91 38 148 389
Pla de l'Estany 103 16 12 281 412
Priorat 2 12 22 12 48
Ribera d'Ebre 8 51 56 33 148
Ripollès 275 113 81 45 514
Segarra 117 25 31 285 458
Segrià 703 84 54 795 1.636
Selva 88 122 70 98 378
Solsonès 153 67 57 186 463
Tarragonès 5 21 22 8 56
Terra Alta 7 52 48 55 162
Urgell 132 23 20 309 484
Vallès Occidental 27 46 51 18 142
Vallès Oriental 133 127 119 83 462
Catalunya 5.075 3.011 2.442 5.788 16.316
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Gestió telemàtica ramadera (GTR). Extracció explotacions ACTIVES.
Nota: Es considera com explotació ramadera la marca oficial.
Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran 2022
Places
Boví Oví Cabrum Porcí Total
Alt Camp 3.488 8.895 2.812 70.979 86.174
Alt Empordà 54.299 49.787 6.463 487.921 598.470
Alt Penedès 6.732 40.859 1.461 6.341 55.393
Alt Urgell 37.141 39.153 7.433 45.160 128.887
Alta Ribagorça 7.908 32.590 3.351 600 44.449
Anoia 8.785 15.189 2.282 175.613 201.869
Aran 2.101 33.579 8.708 0 44.388
Bages 38.384 54.603 7.629 422.232 522.848
Baix Camp 2.565 14.778 9.260 76.375 102.978
Baix Ebre 8.100 38.833 8.336 96.530 151.799
Baix Empordà 13.875 11.297 5.463 178.861 209.496
Baix Llobregat 850 15.791 711 1.517 18.869
Baix Penedès 465 442 219 28.968 30.094
Barcelonès 0 41.599 6.116 0 47.715
Berguedà 44.755 12.063 1.234 335.286 393.338
Cerdanya 25.334 5.488 1.812 3.877 36.511
Conca de Barberà 4.392 4.789 393 70.585 80.159
Garraf 200 28.351 4.417 459.748 492.716
Garrigues 36.991 27.029 4.837 113.206 182.063
Garrotxa 30.765 19.163 2.265 147.828 200.021
Gironès 21.427 27.170 2.077 91.518 142.192
Maresme 2.633 3.813 3.259 11.868 21.573
Moianès 10.902 10.674 3.301 88.142 113.019
Montsià 2.591 11.877 4.521 200.666 219.655
Noguera 91.946 54.523 7.829 1.437.025 1.591.323
Osona 107.706 69.770 11.761 1.115.930 1.305.167
Pallars Jussà 21.051 73.307 7.955 171.671 273.984
Pallars Sobirà 20.370 44.053 5.894 2.471 72.788
Pla d'Urgell 34.789 10.958 3.128 505.046 553.921
Pla de l'Estany 21.874 16.548 2.020 210.424 250.866
Priorat 365 2.875 1.284 7.459 11.983
Ribera d'Ebre 808 11.813 9.172 50.623 72.416
Ripollès 39.242 20.955 3.828 20.470 84.495
Segarra 27.844 12.480 2.894 442.422 485.640
Segrià 211.730 59.548 8.817 1.608.535 1.888.630
Selva 16.450 39.067 4.916 0 60.433
Solsonès 26.494 2.762 401 300.401 330.058
Tarragonès 1.681 15.640 2.856 10.230 30.407
Terra Alta 996 14.975 2.631 78.001 96.603
Urgell 30.304 9.187 2.432 573.229 615.152
Vallès Occidental 5.749 16.884 3.352 30.463 56.448
Vallès Oriental 28.460 32.728 7.805 94.253 163.246
Catalunya 1.052.542 1.055.885 187.335 9.772.474 12.068.236
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Gestió telemàtica ramadera (GTR). Extracció explotacions ACTIVES.
Nota: Es considera com explotació ramadera la marca oficial.

Darrera actualització: 30 d'octubre de 2023.

PRORAM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de la ramaderia (PRORAM).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Explotació ramadera
Conjunt d'animals de producció, instal·lacions o construccions i altres béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera, primordialment amb finalitats de mercat, que està ubicada en una finca o conjunt de finques contigües explotades per un mateix titular. També té la consideració d'explotació ramadera aquella que té les seves instal·lacions dividides per camins o altres vies obertes al trànsit.
Ramaderia
Conjunt de bèsties, que inclou els animals que hi ha a l'explotació més el ramat transhumant i el ramat en règim d'integració o contracte, és a dir, que impliqui una dependència en els subministraments i en la venda.

Aspectes metodològics

Les explotacions ramaderes han d'estar inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes que gestiona el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. És un registre de caràcter administratiu en el qual s'han d'inscriure obligatòriament totes les explotacions ramaderes ubicades a Catalunya. Aquest registre conté les dades relacionades amb l'activitat o activitats que es desenvolupen a l'explotació i les dades de capacitat màxima desglossades per espècies. La inscripció en el Registre és un requisit previ per a l'inici de l'activitat ramadera, per a l'expedició dels documents relacionats amb l'explotació i l'obtenció d'ajuts. La referència temporal correspon a l'1 de març de l'any de referència.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha impulsat el programa de gestió SIR (Sistema d'Informació Ramadera de Catalunya), via de comunicació telemàtica amb els diferents sectors ramaders que els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, a la identificació dels animals i al registre de les explotacions. Aquesta gestió telemàtica suposa un estalvi substancial de temps i desplaçaments a les diferents dependències del departament, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i l'aïllament són més marcats, permetent alhora obtenir informació de les explotacions actives.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".