Saltar al contingut principal

Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran 2021
Explotacions
Boví Oví Cabrum Porcí Total
Alt Camp 6 54 70 49 179
Alt Empordà 266 241 130 304 941
Alt Penedès 20 51 46 8 125
Alt Urgell 386 140 117 35 678
Alta Ribagorça 75 50 53 2 180
Anoia 37 51 54 101 243
Aran 94 146 71 0 311
Bages 229 139 134 287 789
Baix Camp 11 56 77 47 191
Baix Ebre 91 123 132 58 404
Baix Empordà 69 153 115 151 488
Baix Llobregat 17 93 108 14 232
Baix Penedès 2 21 26 24 73
Barcelonès 5 13 11 8 37
Berguedà 421 154 160 242 977
Cerdanya 302 82 46 7 437
Conca de Barberà 18 22 24 36 100
Garraf 1 19 25 0 45
Garrigues 158 53 38 194 443
Garrotxa 391 252 136 101 880
Gironès 132 137 74 124 467
Maresme 25 57 57 8 147
Moianès 83 41 34 69 227
Montsià 45 53 60 101 259
Noguera 324 79 63 707 1.173
Osona 780 299 198 753 2.030
Pallars Jussà 140 107 72 101 420
Pallars Sobirà 204 91 74 3 372
Pla d'Urgell 105 17 15 282 419
Pla de l'Estany 126 96 41 153 416
Priorat 2 13 24 12 51
Ribera d'Ebre 13 62 69 35 179
Ripollès 534 143 98 47 822
Segarra 123 32 34 286 475
Segrià 711 117 73 800 1.701
Selva 113 163 99 113 488
Solsonès 194 98 79 199 570
Tarragonès 8 35 38 15 96
Terra Alta 9 56 55 59 179
Urgell 134 27 24 310 495
Vallès Occidental 38 68 73 28 207
Vallès Oriental 152 158 141 98 549
Catalunya 6.594 3.862 3.068 5.971 19.495
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Gestió telemàtica ramadera (GTR). Extracció explotacions ACTIVES (desembre).
Nota: Es considera com explotació ramadera la marca oficial.
Explotacions ramaderes. Per espècies. Comarques i Aran 2021
Places
Boví Oví Cabrum Porcí Total
Alt Camp 3.490 8.977 2.967 70.979 86.413
Alt Empordà 54.304 49.975 6.654 487.970 598.903
Alt Penedès 6.732 40.873 1.497 6.342 55.444
Alt Urgell 37.141 39.176 7.434 45.335 129.086
Alta Ribagorça 7.908 32.590 3.351 600 44.449
Anoia 8.789 15.199 2.300 175.638 201.926
Aran 2.098 9.202 2.469 0 13.769
Bages 38.821 33.711 8.763 409.243 490.538
Baix Camp 2.565 54.639 7.696 76.380 141.280
Baix Ebre 8.102 14.841 9.693 96.731 129.367
Baix Empordà 13.878 39.144 8.528 179.857 241.407
Baix Llobregat 854 11.376 5.567 2.014 19.811
Baix Penedès 465 15.792 746 28.971 45.974
Barcelonès 2 503 331 28 864
Berguedà 44.755 41.599 6.116 335.514 427.984
Cerdanya 25.627 12.176 1.245 3.877 42.925
Conca de Barberà 4.557 5.488 1.822 83.993 95.860
Garraf 200 4.814 501 0 5.515
Garrigues 37.003 28.430 4.463 460.350 530.246
Garrotxa 31.042 28.052 5.149 116.992 181.235
Gironès 21.432 19.258 2.298 147.835 190.823
Maresme 2.636 3.872 3.314 11.868 21.690
Moianès 10.902 10.683 3.317 88.142 113.044
Montsià 2.593 11.877 4.533 200.666 219.669
Noguera 91.964 54.529 7.841 1.439.082 1.593.416
Osona 108.315 69.994 11.838 1.116.367 1.306.514
Pallars Jussà 21.156 73.307 7.965 171.671 274.099
Pallars Sobirà 20.400 44.053 5.909 2.471 72.833
Pla d'Urgell 34.794 10.958 3.203 505.051 554.006
Pla de l'Estany 22.030 16.595 2.030 211.374 252.029
Priorat 365 2.875 1.284 7.459 11.983
Ribera d'Ebre 808 11.823 9.240 50.955 72.826
Ripollès 39.258 21.009 3.878 20.642 84.787
Segarra 27.844 12.520 2.895 442.574 485.833
Segrià 212.400 62.457 8.984 1.611.296 1.895.137
Selva 16.491 27.506 2.319 92.109 138.425
Solsonès 26.497 39.072 4.925 301.372 371.866
Tarragonès 1.682 2.809 495 11.344 16.330
Terra Alta 996 15.660 3.262 78.062 97.980
Urgell 30.304 14.975 2.635 573.291 621.205
Vallès Occidental 5.849 17.829 3.750 31.289 58.717
Vallès Oriental 28.758 32.932 8.060 94.389 164.139
Catalunya 1.055.807 1.063.150 191.267 9.790.123 12.100.347
Font: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Gestió telemàtica ramadera (GTR). Extracció explotacions ACTIVES (desembre).
Nota: Es considera com explotació ramadera la marca oficial.

Darrera actualització: 27 de juliol de 2022.

Estadística PRORAM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Explotació ramadera
Conjunt d'animals de producció, instal·lacions o construccions i altres béns i drets organitzats empresarialment pel seu titular per a la producció ramadera, primordialment amb finalitats de mercat, que està ubicada en una finca o conjunt de finques contigües explotades per un mateix titular. També té la consideració d'explotació ramadera aquella que té les seves instal·lacions dividides per camins o altres vies obertes al trànsit.
Ramaderia
Conjunt de bèsties, que inclou els animals que hi ha a l'explotació més el ramat transhumant i el ramat en règim d'integració o contracte, és a dir, que impliqui una dependència en els subministraments i en la venda.

Aspectes metodològics

Les explotacions ramaderes han d'estar inscrites en el Registre d'explotacions ramaderes que gestiona el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. És un registre de caràcter administratiu en el qual s'han d'inscriure obligatòriament totes les explotacions ramaderes ubicades a Catalunya. Aquest registre conté les dades relacionades amb l'activitat o activitats que es desenvolupen a l'explotació i les dades de capacitat màxima desglossades per espècies. La inscripció en el Registre és un requisit previ per a l'inici de l'activitat ramadera, per a l'expedició dels documents relacionats amb l'explotació i l'obtenció d'ajuts.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha impulsat el programa de gestió SIR (Sistema d'Informació Ramadera de Catalunya), via de comunicació telemàtica amb els diferents sectors ramaders que els permet intervenir de manera directa en la gestió de les seves explotacions i agilitza els tràmits relatius als moviments, a la identificació dels animals i al registre de les explotacions. Aquesta gestió telemàtica suposa un estalvi substancial de temps i desplaçaments a les diferents dependències del departament, sobretot en aquelles zones ramaderes on la dispersió i l'aïllament són més marcats, permetent alhora obtenir informació de les explotacions actives.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".