Saltar al contingut principal
Aqüicultura. Producció. Per espècies Catalunya
Producció aqüícola Mol·luscs Cloïssa Musclo Ostró Altres Peixos Llobarro Orada Esturió Truita Altres
2022 8.415 3.317 6 2.905 397 9 5.098 169 380 8 1.927 2.614
2021 9.318 3.579 9 3.060 495 15 5.739 107 0 6 1.648 3.978
2020 7.027 2.724 9 2.435 272 9 4.303 100 0 1 1.696 2.505
2019 8.511 3.691 10 3.371 306 4 4.820 93 0 8 2.022 2.697
2018 8.435 3.456 10 3.201 231 13 4.979 99 0 21 1.994 2.864
2017 7.192 3.345 15 3.049 264 17 3.847 120 501 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2.099 1.127
2016 7.994 4.000 20 3.671 286 23 3.994 324 656 12 1.880 1.122
2015 7.734 4.101 27 3.756 298 20 3.633 396 514 8 1.695 1.020
2014 7.119 4.580 17 4.314 240 10 2.538 57 653 8 1.163 658
2013 6.121 3.626 10 3.436 170 10 2.495 118 663 3 1.306 405
2012 5.730 3.042 8 2.843 179 12 2.688 319 1.160 6 1.203 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2011 6.821 3.774 9 3.610 138 17 3.047 542 1.287 8 1.211 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2010 8.659 3.882 11 3.605 250 16 4.777 443 1.342 5 2.541 446
2009 10.525 3.334 15 2.972 333 15 7.191 643 1.547 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.706 294
2008 10.784 3.770 15 3.276 467 12 7.014 409 1.655 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4.599 351
2007 5.870 3.342 22 2.753 551 16 2.528 470 1.538 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 520
2006 5.358 3.218 7 2.393 816 2 2.140 535 1.423 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 182
2005 7.422 3.596 54 2.740 790 12 3.826 1.442 2.041 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 343
2004 4.263 2.657 94 1.699 855 9 1.606 386 1.190 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 30
2003 3.730 2.016 92 1.493 428 3 1.714 418 1.296 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1
2002 5.183 3.430 77 2.770 579 3 1.753 233 1.517 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 4
2001 5.128 3.595 157 3.086 350 2 1.533 61 1.470 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2
2000 5.100 3.709 155 3.189 356 8 1.391 56 1.329 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 6
1999 4.523 3.338 168 2.740 426 3 1.186 56 1.128 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2
Unitats: Tones.
Font:
1999-2020: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció General de Pesca i Afers Marítims.
2021-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 19 de maig de 2023.

PESCA

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de les captures pesqueres i de la producció aqüícola (PESCA).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Aqüicultura
Cultiu d'organismes aqüícoles bé en el medi natural en què es troben, bé en instal·lacions adaptades a controlar les variables físiques i biològiques de l'aigua per tal d'optimar la producció en el medi aquós.

Aspectes metodològics

Les dades referents al sector de la pesca i l'aqüicultura provenen del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. El Departament planifica les línies de foment del sector pesquer i aqüícola, gestiona els programes d'ajut i comercialització de la pesca i l'aqüicultura, i executa els plans relatius als recursos marins. També coordina les relacions amb les confraries de pescadors i d'altres organitzacions del sector a Catalunya. Pel que fa a la flota pesquera, el Departament gestiona les autoritzacions de nova construcció, modernització i canvis de base dels vaixells de pesca.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".