Saltar al contingut principal
Consum d'energia primària. Per tipus i usos Catalunya
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1997 1996 1995 1994 1993
Carbó 31,7 31,5 32,7 41,7 169,2 136,6 222,5 266,9 301,6 272,4 266,4 178,5 268,4 120,9 249,7 225,4 336,4 297,5 237,1 266,1 250,0
Sector energètic (centrals elèctriques) 0,0 0,0 0,0 4,1 132,1 99,3 117,4 190,0 264,1 237,3 230,2 142,2 233,8 60,9 185,8 166,4 262,1 170,7 178,2 208,0 186,1
Usos no energètics 11,5 11,4 12,8 10,9 11,0 9,0 11,0 12,4 7,5 7,6 8,7 8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,5 1,5 1,6 1,5
Consum final 20,2 20,1 19,8 26,7 26,1 28,4 94,1 64,5 29,9 27,5 27,5 28,0 34,6 60,0 63,9 59,0 72,6 125,3 57,4 56,5 62,4
Indústria 20,2 20,1 19,8 26,7 26,0 28,3 94,0 64,4 29,7 27,2 26,2 26,7 33,1 58,3 62,1 57,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Domèstic 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 1,0 1,1 1,2 1,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Petroli 10.301,5 9.610,3 10.252,8 11.348,4 11.869,4 11.472,5 11.636,1 13.022,1 12.727,8 13.127,7 12.954,1 12.578,3 12.319,1 12.027,2 11.521,8 11.699,1 11.302,5 11.617,1 10.944,2 10.410,2 10.051,1
Sector energètic 1.104,3 941,0 1.165,3 1.313,5 1.363,3 1.397,8 1.319,1 1.560,9 1.502,6 1.662,8 1.569,4 1.591,4 1.646,1 1.653,2 1.531,7 1.708,2 967,7 1.206,3 1.102,0 964,8 1.001,1
Usos no energètics 2.907,3 2.611,1 2.811,4 3.166,3 3.183,0 2.897,7 2.601,1 3.215,1 3.084,6 3.265,2 3.178,0 3.013,6 2.893,5 2.644,0 2.525,0 2.632,5 3.614,8 3.811,6 3.602,2 3.533,2 3.466,9
Consum final 6.289,9 6.058,2 6.276,0 6.868,7 7.323,0 7.176,9 7.715,9 8.246,1 8.140,6 8.199,7 8.206,7 7.973,3 7.779,5 7.730,0 7.465,1 7.358,4 6.720,0 6.599,2 6.240,0 5.912,2 5.583,1
Indústria 379,2 292,0 400,9 461,8 587,6 616,8 753,3 926,6 1.013,8 1.060,3 1.065,7 1.101,2 1.251,4 1.223,7 1.147,1 1.213,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Domèstic 211,6 241,1 256,8 253,6 320,2 287,7 324,6 314,7 298,9 361,0 347,1 343,3 334,1 360,7 372,3 414,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Primari 369,9 371,7 409,2 452,6 470,5 461,1 503,6 527,7 508,4 534,1 592,7 594,0 536,4 536,1 520,2 504,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis 98,1 112,6 123,9 126,7 159,6 139,3 157,4 165,6 150,3 179,4 162,9 163,4 185,8 185,8 180,2 174,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport 5.231,0 5.040,9 5.085,2 5.574,0 5.785,2 5.672,0 5.977,0 6.311,5 6.169,2 6.064,7 6.038,3 5.771,4 5.471,8 5.423,7 5.245,3 5.052,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Gas natural 4.996,9 5.555,5 5.962,0 6.074,0 6.085,4 5.967,0 6.523,2 6.573,7 6.116,5 6.654,1 6.211,7 5.435,4 5.222,3 4.288,5 4.096,6 3.646,8 3.203,8 2.497,6 2.215,3 1.990,8 1.887,5
Sector energètic 2.245,8 2.587,5 2.915,9 2.994,0 2.889,1 2.938,0 3.205,0 3.153,6 2.801,0 3.262,8 2.753,8 2.129,0 1.766,0 1.294,7 1.262,6 1.001,4 973,0 433,7 352,6 308,4 234,1
Pèrdues en transport i distribució 44,6 49,6 53,2 54,2 54,3 -49,5 56,1 97,1 -55,7 -62,3 61,8 41,1 85,8 48,4 -55,9 45,0 44,7 67,5 67,9 28,8 61,0
Usos no energètics 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 3,8 4,9 5,2 6,0 5,8 6,0 6,4 77,0 8,3 10,0 9,8 5,6 5,6 6,3 6,0 4,8
Consum final 2.706,6 2.918,4 2.992,9 3.025,9 3.140,6 3.074,7 3.257,1 3.317,8 3.365,1 3.447,8 3.390,1 3.258,9 3.293,5 2.937,1 2.879,9 2.590,6 2.180,5 1.990,8 1.788,5 1.647,6 1.587,6
Indústria 1.593,1 1.642,3 1.640,6 1.712,3 1.693,4 1.678,7 1.915,4 2.060,2 2.039,3 2.072,8 2.088,1 2.078,9 2.188,1 1.956,6 1.935,4 1.717,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Domèstic 821,5 893,8 913,0 923,9 1.032,8 1.037,7 990,3 929,1 998,6 1.016,4 925,0 830,6 741,4 714,1 695,1 638,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Primari 3,0 5,7 11,8 11,1 13,5 13,9 14,6 10,2 9,6 13,9 14,2 11,8 7,4 7,9 9,7 11,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Serveis 265,1 353,1 404,7 357,4 382,0 332,2 327,0 308,3 310,7 340,4 353,7 330,5 354,1 256,8 238,8 222,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Transport 23,8 23,5 22,8 21,2 18,8 12,2 9,8 10,1 7,0 4,4 9,1 7,1 2,5 1,7 0,9 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres (1) 7.867,9 7.848,8 7.837,8 7.308,0 7.956,7 6.721,1 7.152,4 6.892,5 7.339,6 6.557,0 7.200,0 7.626,8 7.389,0 7.594,2 7.342,0 6.851,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 23.198,0 23.046,1 24.085,2 24.772,1 26.080,7 24.297,2 25.534,2 26.755,2 26.485,4 26.611,2 26.632,2 25.819,0 25.198,8 24.030,8 23.210,1 22.422,4 14.842,7 14.412,2 13.396,6 12.667,1 12.188,6
Unitats: Milers de tep.
Font:
1993-2004: Departament d'Empresa i Ocupació. Institut Català d'Energia.
2005-2014: Institut Català d'Energia.
Nota: (1) S'hi inclouen altres fonts d'energia (nuclear, hidroelèctrica, biomassa, solar, etc).
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de novembre de 2016.

ENE

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Balanç energètic (ENE).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum d'energia primària
Agregació de la producció local amb el saldo d'importació/exportació d'energia, tenint en compte les variacions d'estocs i els búnquers.
Tona equivalent de petroli (tep)
Unitat d'energia equivalent a 107 quilocalories. Aquesta unitat és emprada normalment en els balanços energètics per expressar els continguts energètics reals de les diferents fonts d'energia en relació amb una unitat estàndard de petroli brut, que té un poder calorífic inferior (PCI) de 107 quilocalories per tona.

Aspectes metodològics

L'Institut Català d'Energia (ICAEN) és l'entitat de la Generalitat de Catalunya encarregada d'elaborar i dur a terme la política energètica catalana, especialment en el camp de la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica i el desenvolupament de les energies renovables.

L'ICAEN actua en molts àmbits del món energètic i, entre d'altres funcions, és qui elabora les estadístiques energètiques de Catalunya.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".