Saltar al contingut principal

Producció minera. Per productes

Producció minera. Per productes 2020
Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Productes energètics 7.065.222 13.699.101 51,6
Minerals metàl·lics 0 1.064.151.598 z Dada no procedent
Minerals no metàl·lics 154.250.375 695.480.058 22,2
Productes de pedrera 123.294.084 936.581.477 13,2
Unitats: Euros.
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 22 de novembre de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Mineria
Activitat industrial consistent en l'extracció selectiva, mitjançant l'aplicació de tècnica minera i l'ús d'explosius, de substàncies i minerals existents en l'escorça terrestre, de forma que sigui econòmicament rentable. En sentit ampli, el terme mineria inclou, a més de les operacions soterrànies i a cel obert, les que es produeixin en el tractament de substàncies minerals extretes, com les de trituració, la separació per mides, el rentat, la concentració, etc. amb l'objectiu de condicionar aquestes substàncies per a la seva venda i transformació, així com els treballs que requereixin l'aplicació de tècnica minera o l'ús d'explosius.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".