Saltar al contingut principal

Turisme rural. Per categories. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Turisme rural. Establiments. Per categories. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Casa de poble compartida Casa de poble independent Masia Masoveria Total
Alt Camp 2 24 6 26 58
Alt Empordà 20 54 29 49 152
Alt Penedès 9 31 12 42 94
Alt Urgell 10 48 8 29 95
Alta Ribagorça 20 51 1 1 73
Anoia 3 37 5 38 83
Aran 8 10 0 0 18
Bages 1 8 8 56 73
Baix Camp 8 17 6 10 41
Baix Ebre 1 7 7 35 50
Baix Empordà 18 19 22 52 111
Baix Llobregat 0 1 0 2 3
Baix Penedès 3 9 1 3 16
Barcelonès 0 0 0 0 0
Berguedà 1 8 10 142 161
Cerdanya 16 26 5 16 63
Conca de Barberà 5 26 7 5 43
Garraf 0 0 3 1 4
Garrigues 1 3 0 4 8
Garrotxa 5 8 33 92 138
Gironès 4 2 16 42 64
Maresme 0 3 8 13 24
Moianès 2 4 4 19 29
Montsià 3 9 5 14 31
Noguera 8 29 5 16 58
Osona 3 22 17 100 142
Pallars Jussà 19 32 6 3 60
Pallars Sobirà 24 71 2 3 100
Pla d'Urgell 0 3 1 8 12
Pla de l'Estany 5 12 17 73 107
Priorat 11 25 4 7 47
Ribera d'Ebre 7 12 2 4 25
Ripollès 5 28 19 93 145
Segarra 4 25 4 15 48
Segrià 0 2 1 5 8
Selva 1 2 13 50 66
Solsonès 0 17 2 107 126
Tarragonès 0 4 1 8 13
Terra Alta 3 11 3 13 30
Urgell 4 23 1 5 33
Vallès Occidental 1 0 1 1 3
Vallès Oriental 1 0 19 39 59
Catalunya 236 723 314 1.241 2.514
Metropolità 2 4 29 60 95
Comarques Gironines 58 125 149 451 783
Camp de Tarragona 26 96 24 56 202
Terres de l'Ebre 14 39 17 66 136
Ponent 17 85 12 53 167
Comarques Centrals 9 77 42 435 563
Alt Pirineu i Aran 97 238 22 52 409
Penedès 13 59 19 68 159
Barcelona 21 109 86 450 666
Girona 67 140 153 469 829
Lleida 105 330 33 197 665
Tarragona 43 144 42 125 354
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.
Turisme rural. Places. Per categories. Comarques i Aran, àmbits i províncies 2020
Casa de poble compartida Casa de poble independent Masia Masoveria Total
Alt Camp 30 191 66 197 484
Alt Empordà 223 415 347 324 1.309
Alt Penedès 83 213 133 339 768
Alt Urgell 120 248 111 159 638
Alta Ribagorça 169 238 14 4 425
Anoia 29 190 53 225 497
Aran 97 86 0 0 183
Bages 5 57 78 419 559
Baix Camp 83 126 63 90 362
Baix Ebre 9 37 73 197 316
Baix Empordà 220 137 290 320 967
Baix Llobregat 0 4 0 25 29
Baix Penedès 30 71 13 31 145
Barcelonès 0 0 0 0 0
Berguedà 7 69 131 1.333 1.540
Cerdanya 202 130 65 73 470
Conca de Barberà 37 183 77 47 344
Garraf 0 0 33 14 47
Garrigues 9 32 0 24 65
Garrotxa 53 78 425 606 1.162
Gironès 33 11 181 291 516
Maresme 0 25 90 82 197
Moianès 6 26 44 161 237
Montsià 39 87 67 98 291
Noguera 76 209 54 154 493
Osona 35 167 211 861 1.274
Pallars Jussà 227 186 66 24 503
Pallars Sobirà 250 403 20 14 687
Pla d'Urgell 0 31 7 77 115
Pla de l'Estany 35 102 215 527 879
Priorat 129 179 58 44 410
Ribera d'Ebre 39 62 25 39 165
Ripollès 50 142 260 579 1.031
Segarra 30 162 36 149 377
Segrià 0 22 6 40 68
Selva 14 23 154 456 647
Solsonès 0 95 25 733 853
Tarragonès 0 27 14 46 87
Terra Alta 38 84 29 103 254
Urgell 40 186 11 45 282
Vallès Occidental 14 0 12 4 30
Vallès Oriental 7 0 201 276 484
Catalunya 2.468 4.734 3.758 9.230 20.190
Metropolità 21 29 314 432 796
Comarques Gironines 628 908 1.872 3.103 6.511
Camp de Tarragona 279 706 278 424 1.687
Terres de l'Ebre 125 270 194 437 1.026
Ponent 155 642 114 489 1.400
Comarques Centrals 72 514 502 3.549 4.637
Alt Pirineu i Aran 1.065 1.291 276 274 2.906
Penedès 123 374 208 522 1.227
Barcelona 186 714 979 3.697 5.576
Girona 744 1.002 1.927 3.209 6.882
Lleida 1.104 1.971 367 1.432 4.874
Tarragona 434 1.047 485 892 2.858
Font: Idescat, a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.

Darrera actualització: 2 de juliol de 2021.

Estadística TURALL

Nota metodològica

Definició de conceptes

Turisme rural
Modalitat de turisme en allotjaments ubicats en el medi rural. Solen estar en contacte amb explotacions agràries i en edificis construïts amb anterioritat a 1950 d'acord amb l'arquitectura de la zona. Disposen d'aigua potable corrent, electricitat, calefacció, serveis higiènics i mobiliari adient. Es classifiquen en quatre grups: casa de poble compartida, casa de poble independent, masia i masoveria.
Turisme rural. Casa de poble compartida
Habitatge unifamiliar dins de nucli de població que comparteix la persona titular amb els turistes i on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar.
Turisme rural. Casa de poble independent
Habitatge unifamiliar en nucli de població on es presta el servei d'allotjament en règim de casa sencera.
Turisme rural. Masia
Habitatge unifamiliar fora de nucli de població que comparteix la persona titular amb els turistes i on es presta el servei d'allotjament en règim d'habitacions i, com a mínim, d'esmorzar

Aspectes metodològics

Els establiments turístics es desagreguen en establiments hotelers, càmpings i turisme rural segons categories per establiments i nombre de places.

La informació que es presenta és bàsicament de tipus estructural, amb un pes principal de l'oferta turística. Ateses les característiques d'aquest sector, la informació es presenta concentrada en determinats municipis.

La font de les dades va ser, fins al 1994, la Direcció General d'Empreses i Activitats Turístiques del Ministeri de Transports, Turisme i Comunicacions. A partir del 1995 és la Direcció General de Turisme del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya qui publica les dades del registre dels establiments turístics: establiment hoteler, càmpings, turisme rural, apartaments turístics i habitatges d'ús turístic.

Fins l'any 2003, la marca turística Terres de l'Ebre estava inclosa a la Costa Daurada i Val d'Aran formava part de Pirineus. A finals de l'any 2011, l'Agència Catalana de Turisme va aprovar la creació d'una nova zona turística anomenada Costa Barcelona. Aquesta marca engloba el territori de les desaparegudes marques Costa del Garraf i Costa de Barcelona-Maresme.

L'any 2015 s'apliquen dues modificacions en les marques turístiques, aprovades per l'Agència Catalana de Turisme. La primera és un canvi de territori: les comarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental, que fins llavors formaven part de la marca Catalunya Central, a partir del 2015 passen a formar part de la marca Costa Barcelona. La segona modificació és un canvi del nom de la marca: Catalunya Central passa a denominar-se Paisatges Barcelona.

Amb motiu de la creació de la comarca del Moianès, els municipis de Castellcir, Castellterçol, Granera i Sant Quirze Safaja (que formaven part de la marca Costa Barcelona), a partir del 2015 passen a integrar-se a la marca Paisatges de Barcelona.

D'aquesta manera, Catalunya es divideix en 9 marques turístiques:

  • Barcelona: Barcelonès.
  • Costa Brava: Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Pla de l'Estany i Selva.
  • Costa Daurada: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.
  • Costa Barcelona: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.
  • Paisatges Barcelona: Anoia, Bages, Moianès i Osona.
  • Pirineus: Alt Urgell, Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Garrotxa, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès i Solsonès.
  • Terres de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià i Urgell.
  • Terres de l'Ebre: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
  • Val d'Aran: Aran.

Fins a l'any 2011, la desagregació territorial per marques turístiques es calcula amb uns estimadors especials per a petites àrees. Aquesta metodologia no garanteix que la suma total sigui exactament el resultat del conjunt de Catalunya segons l'estimador clàssic. Les discrepàncies són, en tot cas, de poca significació.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".