Saltar al contingut principal

Turistes estrangers. Per país d'origen

Turistes estrangers. Per país de residència habitual Catalunya. 2022
Valor Variació (%)
Total 14.852,0 156,6
Alemanya 1.211,2 142,7
Bèlgica 323,6 88,4
França 3.418,3 80,2
Irlanda 348,4 290,0
Itàlia 1.036,8 147,9
Països Baixos 665,7 86,2
Països Nòrdics 566,6 193,0
Portugal 162,0 123,2
Regne Unit 1.453,3 410,5
Rússia 126,7 128,1
Suïssa 306,9 97,3
Resta d'Europa 2.058,6 138,6
Argentina 125,9 717,2
Brasil 133,6 464,6
Canadà 149,2 312,9
Estats Units, els 1.162,6 373,2
Resta d'Amèrica 469,8 238,5
Japó 58,8 379,1
Xina 24,6 250,1
Resta del món 1.049,5 317,1
Unitats: Milers.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística de moviments turístics en frontera i Enquesta de despesa turística de l'INE.
Notes:
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
- Es consideren els turistes residents a l'estranger que tenen com a destinació principal del seu viatge Catalunya.
Turistes estrangers. Per país de residència habitual Espanya. 2022
Valor Variació (%)
Total 71.659,3 129,8
Alemanya 9.768,6 87,5
Bèlgica 2.513,4 71,7
França 10.096,0 73,4
Irlanda 2.089,5 231,0
Itàlia 4.011,1 135,5
Països Baixos 3.923,1 91,5
Països Nòrdics 4.291,2 133,3
Portugal 2.415,9 102,4
Regne Unit 15.121,9 251,5
Rússia 31,5 435,7
Suïssa 1.654,7 75,0
Resta d'Europa 280,2 100,9
Argentina 495,4 670,5
Brasil 347,8 148,5
Canadà 380,1 172,6
Estats Units, els 6.545,8 100,8
Resta d'Amèrica 1.578,2 247,5
Japó 2.837,0 219,7
Xina 124,3 323,2
Resta del món 596,6 4.454,2
Unitats: Milers.
Font: INE. Estadística de moviments turístics en frontera.
Notes:
- Des de gener de 2022, Turquia es classifica dins de l'agregat "Resta d'Europa"
- Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 2 de febrer de 2023. Sèries revisades el 24 de maig de 2023.

TUREST

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del turisme estranger (TUREST).

Nota metodològica

Turisme estranger a Catalunya és una explotació que realitza l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i Enquesta de despesa turística (Egatur) de l'INE.

L'objectiu és mesurar mensualment el nombre de visitants residents a l'estranger segons les vies d'accés i el tipus de visitant, i conèixer les característiques principals dels viatges.

Aquesta estadística recull els viatges de turistes i excursionistes d'origen internacional segons país de residència habitual. És a dir, els viatges realitzats per viatgers que tenen com a residència habitual un país estranger, independentment de la seva nacionalitat.

Turista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual que implica almenys una pernoctació i de durada inferior a un any, si el motiu principal (inclòs negocis, oci o altres motius personals) és diferent d'una feina en una empresa establerta en el lloc visitat.

Excursionista és la persona que es desplaça a una destinació principal fora del seu entorn habitual sense pernoctar-hi. La visita ha de tenir les característiques següents:

  • El punt de partida ha de ser l'entorn habitual de la persona
  • No ha de formar part de la rutina diària de la persona
  • Ha de durar almenys tres hores
  • La seva freqüència ha de ser inferior a un cop per setmana

Fins al tercer trimestre de 2015 l'Institut de Turisme d'Espanya era l'encarregat de dur a terme l'Estadística de moviments turístics en frontera (Frontur) i l'Enquesta de despesa turística (Egatur). A partir del quart trimestre de 2015, l'organisme responsable d'aquestes operacions és l'INE. El traspàs de competències ha comportat també un canvi en el disseny i la metodologia de les enquestes que provoca que les dades no siguin del tot comparables amb les sèries anteriors.

Aquesta metodologia s'amplia a Turisme estranger.