Saltar al contingut principal

Vehicles donats de baixa. Per tipus. Províncies

Vehicles donats de baixa. Per tipus. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Turismes 88.959 14.098 11.765 12.142 126.964 758.678 16,7
Autobusos 281 17 13 61 372 2.155 17,3
Motocicletes (1) 15.627 1.966 772 1.466 19.831 67.097 29,6
Camions i furgonetes 15.546 2.945 2.881 2.407 23.779 127.354 18,7
Tractors industrials 933 300 490 99 1.822 15.206 12,0
Altres 983 171 451 155 1.760 9.909 17,8
Total 122.329 19.497 16.372 16.330 174.528 980.399 17,8
Font: Dirección General de Tráfico.
Nota: (1) Motocicletes, motocarros i cotxes de discapacitats. S'hi inclouen els ciclomotors.

Darrera actualització: 22 de setembre de 2022.

Estadística PARCC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Autobusos
Vehicles destinats al transport de viatgers amb capacitat per a més de nou places, inclòs el conductor. S'inclou dins d'aquest terme el troleibús, és a dir, el vehicle connectat a una línia elèctrica i que no circula per rails.
Camions i furgonetes
Vehicles destinats al transport de mercaderies (s'exclou la motocicleta de tres rodes de tara no inferior als 400 kg).
Motocicletes
Vehicles de dues rodes, amb i sense sidecar, entenent com a tal l'habitacle fixat lateralment a la motocicleta, i els de tres rodes. Inclou també els motocarros i cotxes de discapacitats, i s'exclouen els velomotors.
Tractors industrials
Vehicles capacitats per arrossegar un semiremolc, llevat dels tractors agrícoles.
Turismes
Vehicles de quatre rodes destinats al transport de viatgers amb capacitat per a nou persones, inclòs el conductor.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".