Saltar al contingut principal

Transport per cable. Per tipus d'instal·lació

Transport per cable. Per tipus d'instal·lació Catalunya. 2022
Funiculars Telefèrics i telecabines Telecadires i teleesquís Total
Viatgers (milers) 2.780 3.044 20.298 26.122
Recaptació (milers d'euros) 7.810 19.002 58.546 85.358
Font: Departament de Territori.
Notes:
- Funiculars: La recaptació corresponent al Funicular de Montjuïc, al Funicular de Vallvidrera i al Funicular de Gelida està calculada en relació al volum de passatgers ja que es troben integrats a la xarxa ferroviària.
- Telefèrics i telecabines: La recaptació del telecabina de Baqueira es troba inclosa dins Telecadires i teleesquís.
- Telecadires i teleesquís: Dades corresponents a la temporada d'hivern.

Darrera actualització: 16 de juny de 2023.

TC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del transport per cable (TC).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Transport per cable
Desplaçament fet mitjançant instal·lacions aèries (o terrestres en el cas dels funiculars).
Viatger
Persona que es desplaça fora del seu entorn habitual. Es classifiquen pel país de residència i, en el cas de residents a Espanya, per la comunitat autònoma on resideixen habitualment. El terme viatger en l'apartat d'ocupació s'utilitza com a sinònim de turista o persona que realitza almenys una pernoctació en un allotjament.

Aspectes metodològics

La Llei 12/2002, de 14 de juny, del transport per cable, té per objecte la regulació de la construcció, la posada en servei i l'explotació de les instal·lacions de transport de persones per cable que discorren íntegrament pel territori de Catalunya.

Es regeixen per aquesta Llei els funiculars i altres instal·lacions els vehicles de les quals es desplacen sobre rodes o altres dispositius de sustentació i mitjançant la tracció d'un cable o més; els telefèrics els vehicles dels quals són desplaçats o moguts en suspensió per un cable o més (inclou els telecabines i els telecadires); els teleesquís que, per mitjà d'un cable, arrosseguen els usuaris. No s'hi inclouen els ascensors, els tramvies de tipus convencional amb tracció per cable ni els ferrocarrils de cremallera, entre d'altres.

Les instal·lacions de transport per cable poden tenir un règim d'ús públic o privat.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".