Saltar al contingut principal

Transport públic urbà. Metro i tramvia

Transport públic urbà. Metro i tramvia Catalunya. 2022
Metro Ferrocarrils Generalitat Tramvia metropolità Tramvia Blau Total
Nombre de línies 8 4 6 1 19
Km de línia 125,4 24,0 29,0 1,3 179,7
Nombre d'estacions 165 29 56 2 252
Viatgers (milers) 371.680 36.637 26.713 0 435.030
Font: Transports Metropolitans de Barcelona; Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notes:
- Metro: L1, L2, L3, L4, L5, L9N, L10N, L11.
- Ferrocarrils Generalitat: Primera corona del Sistema Tarifari Integrat (STI).

Darrera actualització: 14 de juliol de 2023.

TF

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del transport ferroviari (TF).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ferrocarril
Mitjà de transport en el qual els vehicles circulen per un camí de rodolament fix, que els serveix de sustentació i guia.
Ferrocarril metropolità
Ferrocarril, generalment subterrani, destinat al transport de viatgers per l'interior d'una ciutat o una àrea metropolitana.
Tramvia
Ferrocarril afecte al servei públic de transport de viatgers que circula principalment per superfície i per la via pública amb carrils fixos encaixats en una plataforma de via que pot ésser segregada o no segregada.
Tramvia Blau
El Tramvia Blau, que data del 1901, és el supervivent de l'antiga línia de tramvies de Barcelona. Fa un recorregut de 1.276 metres en ascensió cap al peu del funicular del Tibidabo.
Tramvia urbà
Són tramvies urbans, als efectes d'aquesta llei, els que circulen íntegrament per un únic terme municipal i són de competència municipal.
Transport públic regular
Desplaçament que es fa en vehicles per a viatgers o mixtos (viatgers i mercaderies), que tenen horaris i itineraris prèviament fixats, i un cobrament individual.

Aspectes metodològics

Transports Metropolitans de Barcelona(TMB) és la denominació comuna de les empreses Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i Transports de Barcelona, SA, que gestionen respectivament les xarxes de metro i autobusos per compte de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

També inclou l'empresa Projectes de Servei i Mobilitat, SA, que gestiona el Telefèric de Montjuïc.

TMB dóna servei a la ciutat de Barcelona i a onze municipis més de l'àrea metropolitana. És el principal operador de transport públic de Catalunya i una empresa de transport i mobilitat ciutadana referent a Europa i a tot el món.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) és una empresa pública que opera en els sectors de transport, turisme i muntanya, amb la finalitat de contribuir a la millora de la mobilitat i del lleure a Catalunya. FGC gestiona els recursos i les infraestructures que li han estat assignats i aquells altres que genera, amb criteris d'eficàcia, respecte a la Llei i optimització de la seva rendibilitat econòmica i social.

La xarxa tramviària del Trambaix i el Trambesòs és de titularitat de la Generalitat. Aquesta xarxa es planifica, s'ordena i es concedeix d'acord amb el que estableix el Decret 200/1998, de 30 de juliol.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".