Saltar al contingut principal

Població ocupada resident. Nombre de viatges diaris per anar a treballar. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població ocupada resident. Nombre de viatges diaris per anar a treballar. Comarques, àmbits i províncies 2011
No es desplaça Un viatge Dos viatges o més No aplicable Població ocupada resident
Alt Camp 1.633 9.497 5.106 2.203 18.440
Alt Empordà 6.075 22.906 17.807 6.439 53.228
Alt Penedès 4.428 22.410 13.003 4.568 44.409
Alt Urgell 1.326 3.353 3.538 1.186 9.402
Alta Ribagorça 363 764 413 336 1.875
Anoia 4.161 22.607 13.595 5.120 45.483
Bages 7.239 36.264 20.492 8.173 72.169
Baix Camp 7.618 34.711 22.742 8.367 73.438
Baix Ebre 4.325 11.486 9.084 3.918 28.813
Baix Empordà 6.380 19.379 16.473 6.427 48.660
Baix Llobregat 25.462 199.284 71.301 33.685 329.732
Baix Penedès 3.513 18.146 9.116 3.826 34.600
Barcelonès 81.323 519.145 244.854 73.611 918.933
Berguedà 1.861 7.358 4.076 2.176 15.472
Cerdanya 1.373 2.693 3.144 1.766 8.975
Conca de Barberà 1.046 4.091 2.102 1.093 8.332
Garraf 5.411 33.016 15.450 6.255 60.132
Garrigues 1.166 3.070 2.700 1.077 8.012
Garrotxa 2.578 9.882 8.386 2.653 23.500
Gironès 5.906 41.024 23.069 8.389 78.387
Maresme 16.368 88.331 44.954 19.260 168.913
Montsià 2.726 9.910 9.813 3.432 25.881
Noguera 2.216 5.781 5.325 2.081 15.404
Osona 6.811 27.658 20.240 7.647 62.356
Pallars Jussà 1.070 1.558 1.583 1.190 5.401
Pallars Sobirà 556 1.134 816 728 3.234
Pla d'Urgell 1.928 5.465 6.398 1.955 15.746
Pla de l'Estany 1.877 6.568 4.129 1.523 14.096
Priorat 694 1.643 1.012 575 3.924
Ribera d'Ebre 1.160 3.745 2.707 1.043 8.655
Ripollès 1.228 5.223 3.357 1.453 11.261
Segarra 1.214 4.711 2.716 1.250 9.891
Segrià 8.563 36.118 30.711 9.066 84.458
Selva 6.562 32.464 19.525 7.424 65.976
Solsonès 1.018 2.142 1.764 749 5.674
Tarragonès 8.605 49.580 28.736 10.146 97.067
Terra Alta 881 1.616 1.590 960 5.047
Urgell 1.688 5.624 5.597 1.649 14.558
Val d'Aran 379 1.708 1.745 662 4.494
Vallès Occidental 29.736 203.572 93.440 37.691 364.439
Vallès Oriental 15.109 91.320 41.459 17.561 165.449
Catalunya 283.577 1.606.954 834.072 309.314 3.033.916
Metropolità 167.998 1.101.651 496.009 181.809 1.947.467
Comarques Gironines 30.607 137.447 92.746 34.308 295.107
Camp de Tarragona 19.595 99.522 59.697 22.385 201.200
Terres de l'Ebre 9.092 26.756 23.195 9.352 68.396
Ponent 16.776 60.768 53.448 17.078 148.069
Comarques Centrals 16.931 73.422 46.573 18.745 155.671
Alt Pirineu i Aran 5.067 11.210 11.238 5.868 33.382
Penedès 17.513 96.178 51.165 19.769 184.624
Barcelona 197.827 1.250.928 582.765 215.699 2.247.218
Girona 31.656 139.629 95.624 35.587 302.496
Lleida 21.894 71.973 63.674 22.464 180.006
Tarragona 32.200 144.424 92.009 35.563 304.196
Unitats: Persones que es desplacen.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Darrera actualització: 30 de maig de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació dels censos de població referent a la localització de l'activitat econòmica de la població ocupada i a la localització del lloc d'estudi de la població estudiant permet conèixer la mobilitat obligada de la població, a partir de la comparació entre el lloc de treball/estudi i el lloc de residencia dels ocupats i estudiants. El cens de població també investiga característiques de la mobilitat, com ara els mitjans de transport utilitzats, el nombre de viatges i la durada del desplaçament, relacionant aquestes variables amb les característiques demogràfiques i econòmiques.

La població de referència per a l'estudi de la mobilitat obligada per motiu treball és la població ocupada resident (POR), que comprèn totes les persones residents ocupades, tant les que treballen a fora com a dins de l'àmbit de residència. La mateixa anàlisi s'aplica a la població estudiant resident (PER).

La unitat d'anàlisi a l'estadística de mobilitat obligada són les persones residents a Catalunya que treballen i les persones residents a Catalunya que estudien. En les edicions del 2001 i el 2011, quan una persona estudia i treballa alhora només ha de respondre a les preguntes de mobilitat relacionades amb la feina. Aquest criteri no es manté en les edicions anteriors.

Respecte a l'edat, en totes les edicions l'estadística inclou la totalitat de persones que estudien o treballen, excepte l'any 2001, quan només es va recollir la informació per a la població de 16 anys i més.

En els censos del 2001 i el 2011, una part de la població ocupada i estudiant no ha de respondre a les preguntes específiques de mobilitat del qüestionari censal (mitjans de transport, nombre de viatges diaris, temps del desplaçament). Són les persones que:

 • no es desplacen perquè treballen o estudien al mateix domicili;
 • treballen o estudien en diversos municipis de les quals només es coneix el municipi de residència, però no el de treball o estudi;
 • tenen una segona residència des d'on es desplacen a treballar o estudiar de les quals es coneix el municipi de residència i el de treball o estudi, però no es disposa del municipi de la segona residència origen del desplaçament.

Els mitjans de transport es pregunten de manera diversa al llarg de les diferents edicions. En els censos del 2001 i el 2011 es modifiquen les categories de recollida d'informació i és possible respondre fins a dues possibilitats referides als trajectes més llargs.

Els censos del 2001 i el 2011 pregunten el nombre de viatges diaris, que es corresponen amb un d'anada i un altre de tornada, així com el temps de desplaçament des de casa al lloc de treball o estudi. Aquestes dues variables no són presents en les edicions anteriors.

Es defineixen les categories següents:

 • Residents ocupats/que estudien a dins: persones que treballen/estudien en el mateix àmbit geogràfic de residència.
 • Residents ocupats/que estudien a fora: persones residents en l'àmbit geogràfic seleccionat que treballen/estudien en un àmbit geogràfic diferent.
 • No residents ocupats/que estudien a dins: persones que resideixen en un àmbit geogràfic diferent del seleccionat que treballen/estudien en l'àmbit geogràfic seleccionat.
 • Població ocupada/que estudien resident (POR i PER): població ocupada/estudiant resident = residents ocupats/estudiants a dins + residents ocupats/estudiants a fora + ocupats que es desplacen a diversos municipis.
 • Llocs de treball/estudi localitzats (LTL i LEL): = residents ocupats/estudiants a dins + no residents ocupats /estudiants a dins.
 • Diferència: diferència que resulta entre els llocs de treball/estudi localitzats i la població ocupada/estudiant resident en un àmbit geogràfic.
 • No es desplaça: treballen o estudien al mateix domicili.
 • No aplicable: treballen o estudien en diversos municipis, tenen una segona residència al lloc de treball o estudi o no han contestat aquesta pregunta.
 • Mitjà de transport: en cotxe o furgoneta com a conductor. En cotxe o furgoneta com a passatger. En autobús, autocar o microbús. En metro. En moto. Caminant. En tren. En bicicleta. Altres mitjans.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".