Saltar al contingut principal

Població ocupada resident. Temps de desplaçament al lloc de treball. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Població ocupada resident. Temps de desplaçament al lloc de treball. Comarques, àmbits i províncies 2011
Menys de 10 minuts De 10 a 30 min. De 31 a 60 min. Més d'1 hora Total No aplicable No es desplaça Població ocupada resident
Alt Camp 5.135 7.724 1.330 414 14.603 2.203 1.633 18.440
Alt Empordà 14.142 20.069 5.067 1.436 40.713 6.439 6.075 53.228
Alt Penedès 11.013 16.523 5.423 2.453 35.413 4.568 4.428 44.409
Alt Urgell 3.433 2.324 982 150 6.890 1.186 1.326 9.402
Alta Ribagorça 639 335 139 0 1.177 336 363 1.875
Anoia 10.683 17.019 6.134 2.367 36.202 5.120 4.161 45.483
Bages 17.892 29.008 7.180 2.677 56.757 8.173 7.239 72.169
Baix Camp 15.958 34.836 5.101 1.558 57.453 8.367 7.618 73.438
Baix Ebre 8.102 10.066 1.805 597 20.570 3.918 4.325 28.813
Baix Empordà 15.306 15.061 4.148 1.338 35.853 6.427 6.380 48.660
Baix Llobregat 49.136 136.963 72.322 12.165 270.585 33.685 25.462 329.732
Baix Penedès 6.817 11.134 5.304 4.006 27.262 3.826 3.513 34.600
Barcelonès 86.374 391.035 254.145 32.444 763.999 73.611 81.323 918.933
Berguedà 4.543 4.511 1.657 723 11.434 2.176 1.861 15.472
Cerdanya 3.096 2.269 293 178 5.836 1.766 1.373 8.975
Conca de Barberà 3.082 2.231 696 183 6.193 1.093 1.046 8.332
Garraf 10.865 19.477 12.292 5.833 48.466 6.255 5.411 60.132
Garrigues 2.486 2.453 691 109 5.770 1.077 1.166 8.012
Garrotxa 6.414 9.650 1.884 321 18.268 2.653 2.578 23.500
Gironès 16.476 38.638 7.234 1.744 64.093 8.389 5.906 78.387
Maresme 28.520 58.154 35.431 11.180 133.285 19.260 16.368 168.913
Montsià 8.415 9.417 1.527 365 19.723 3.432 2.726 25.881
Noguera 4.853 4.502 1.298 454 11.106 2.081 2.216 15.404
Osona 16.077 25.214 4.117 2.490 47.898 7.647 6.811 62.356
Pallars Jussà 1.537 1.268 115 92 3.141 1.190 1.070 5.401
Pallars Sobirà 970 639 260 81 1.950 728 556 3.234
Pla d'Urgell 5.233 5.406 890 335 11.863 1.955 1.928 15.746
Pla de l'Estany 3.609 5.330 1.538 121 10.696 1.523 1.877 14.096
Priorat 1.114 938 534 60 2.656 575 694 3.924
Ribera d'Ebre 3.168 2.389 783 97 6.453 1.043 1.160 8.655
Ripollès 3.910 3.378 874 419 8.580 1.453 1.228 11.261
Segarra 3.227 3.267 643 256 7.427 1.250 1.214 9.891
Segrià 18.993 40.317 5.800 1.719 66.829 9.066 8.563 84.458
Selva 19.971 21.435 7.569 3.014 51.989 7.424 6.562 65.976
Solsonès 2.299 1.068 352 139 3.906 749 1.018 5.674
Tarragonès 19.340 47.519 7.605 3.851 78.315 10.146 8.605 97.067
Terra Alta 1.501 1.357 257 62 3.206 960 881 5.047
Urgell 5.155 4.712 1.126 190 11.221 1.649 1.688 14.558
Val d'Aran 1.853 1.418 154 0 3.453 662 379 4.494
Vallès Occidental 52.844 155.205 72.834 16.130 297.012 37.691 29.736 364.439
Vallès Oriental 31.856 66.037 27.150 7.737 132.779 17.561 15.109 165.449
Catalunya 526.036 1.230.298 564.792 119.899 2.441.025 309.314 283.577 3.033.916
Metropolità 248.730 807.396 461.881 79.654 1.597.660 181.809 167.998 1.947.467
Comarques Gironines 79.827 113.563 28.313 8.490 230.193 34.308 30.607 295.107
Camp de Tarragona 44.629 93.249 15.266 6.076 159.219 22.385 19.595 201.200
Terres de l'Ebre 21.186 23.229 4.373 1.165 49.952 9.352 9.092 68.396
Ponent 39.947 60.657 10.448 3.164 114.216 17.078 16.776 148.069
Comarques Centrals 40.810 59.802 13.306 6.077 119.995 18.745 16.931 155.671
Alt Pirineu i Aran 11.529 8.253 2.054 612 22.447 5.868 5.067 33.382
Penedès 39.379 64.152 29.153 14.659 147.343 19.769 17.513 184.624
Barcelona 319.685 319.685 639.370 959.055 1.833.693 215.699 197.827 2.247.218
Girona 82.726 82.726 165.452 248.178 235.252 35.587 31.656 302.496
Lleida 50.993 50.993 101.986 152.979 135.647 22.464 21.894 180.006
Tarragona 72.632 72.632 145.264 217.896 236.433 35.563 32.200 304.196
Unitats: Persones que es desplacen.
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.

Darrera actualització: 30 de maig de 2014.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

La informació dels censos de població referent a la localització de l'activitat econòmica de la població ocupada i a la localització del lloc d'estudi de la població estudiant permet conèixer la mobilitat obligada de la població, a partir de la comparació entre el lloc de treball/estudi i el lloc de residencia dels ocupats i estudiants. El cens de població també investiga característiques de la mobilitat, com ara els mitjans de transport utilitzats, el nombre de viatges i la durada del desplaçament, relacionant aquestes variables amb les característiques demogràfiques i econòmiques.

La població de referència per a l'estudi de la mobilitat obligada per motiu treball és la població ocupada resident (POR), que comprèn totes les persones residents ocupades, tant les que treballen a fora com a dins de l'àmbit de residència. La mateixa anàlisi s'aplica a la població estudiant resident (PER).

La unitat d'anàlisi a l'estadística de mobilitat obligada són les persones residents a Catalunya que treballen i les persones residents a Catalunya que estudien. En les edicions del 2001 i el 2011, quan una persona estudia i treballa alhora només ha de respondre a les preguntes de mobilitat relacionades amb la feina. Aquest criteri no es manté en les edicions anteriors.

Respecte a l'edat, en totes les edicions l'estadística inclou la totalitat de persones que estudien o treballen, excepte l'any 2001, quan només es va recollir la informació per a la població de 16 anys i més.

En els censos del 2001 i el 2011, una part de la població ocupada i estudiant no ha de respondre a les preguntes específiques de mobilitat del qüestionari censal (mitjans de transport, nombre de viatges diaris, temps del desplaçament). Són les persones que:

 • no es desplacen perquè treballen o estudien al mateix domicili;
 • treballen o estudien en diversos municipis de les quals només es coneix el municipi de residència, però no el de treball o estudi;
 • tenen una segona residència des d'on es desplacen a treballar o estudiar de les quals es coneix el municipi de residència i el de treball o estudi, però no es disposa del municipi de la segona residència origen del desplaçament.

Els mitjans de transport es pregunten de manera diversa al llarg de les diferents edicions. En els censos del 2001 i el 2011 es modifiquen les categories de recollida d'informació i és possible respondre fins a dues possibilitats referides als trajectes més llargs.

Els censos del 2001 i el 2011 pregunten el nombre de viatges diaris, que es corresponen amb un d'anada i un altre de tornada, així com el temps de desplaçament des de casa al lloc de treball o estudi. Aquestes dues variables no són presents en les edicions anteriors.

Es defineixen les categories següents:

 • Residents ocupats/que estudien a dins: persones que treballen/estudien en el mateix àmbit geogràfic de residència.
 • Residents ocupats/que estudien a fora: persones residents en l'àmbit geogràfic seleccionat que treballen/estudien en un àmbit geogràfic diferent.
 • No residents ocupats/que estudien a dins: persones que resideixen en un àmbit geogràfic diferent del seleccionat que treballen/estudien en l'àmbit geogràfic seleccionat.
 • Població ocupada/que estudien resident (POR i PER): població ocupada/estudiant resident = residents ocupats/estudiants a dins + residents ocupats/estudiants a fora + ocupats que es desplacen a diversos municipis.
 • Llocs de treball/estudi localitzats (LTL i LEL): = residents ocupats/estudiants a dins + no residents ocupats /estudiants a dins.
 • Diferència: diferència que resulta entre els llocs de treball/estudi localitzats i la població ocupada/estudiant resident en un àmbit geogràfic.
 • No es desplaça: treballen o estudien al mateix domicili.
 • No aplicable: treballen o estudien en diversos municipis, tenen una segona residència al lloc de treball o estudi o no han contestat aquesta pregunta.
 • Mitjà de transport: en cotxe o furgoneta com a conductor. En cotxe o furgoneta com a passatger. En autobús, autocar o microbús. En metro. En moto. Caminant. En tren. En bicicleta. Altres mitjans.

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".