Saltar al contingut principal

Sistema bancari. Oficines d'entitats de crèdit . Províncies

Sistema bancari. Oficines d'entitats de crèdit. Províncies 2020
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Entitats de dipòsit 2.046 320 272 299 2.937 22.299 13,2
Altres entitats de crèdit 12 0 0 0 12 93 12,9
Total 2.058 320 272 299 2.949 22.392 13,2
Font: Banco de España.

Darrera actualització: 29 de juny de 2021.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Sistema bancari
Conjunt integrat per les entitats de dipòsit (bancs, caixes d'estalvi i cooperatives de crèdit).

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".