Saltar al contingut principal
Tipus d'interès. Interès legal i mercat hipotecari Catalunya
Tipus d'interès legal Interès legal De demora (1) Mercat hipotecari EURIBOR (2) Préstecs habitatge (3) Bancs Caixes Ambdós Deute públic (4)
2021 3,00 3,75 -0,491 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,503 -0,357
2020 3,00 3,75 -0,303 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,727 -0,164
2019 3,00 3,75 -0,215 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,935 -0,029
2018 3,00 3,75 -0,173 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,921 0,137
2017 3,00 3,75 -0,145 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,910 0,138
2016 3,00 3,75 -0,034 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,952 0,307
2015 3,50 4,38 0,169 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,212 0,626
2014 4,00 5,00 0,476 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,004 1,510
2013 4,00 5,00 0,536 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 3,353 3,108
2012 4,00 5,00 1,111 3,282 3,613 3,416 4,338
2011 4,00 5,00 2,006 3,259 3,498 3,383 4,025
2010 4,00 5,00 1,350 2,508 2,972 2,770 2,660
2009 4,38 5,50 1,618 3,151 3,653 3,439 2,827
2008 5,50 7,00 4,813 5,780 5,921 5,857 4,059
2007 5,00 6,25 4,450 5,203 5,276 5,242 4,081
2006 4,00 5,00 3,436 4,117 4,222 4,173 3,349
2005 4,00 5,00 2,334 3,181 3,373 3,283 2,681
2004 3,75 4,75 2,270 3,270 3,440 3,360 3,100
2003 4,25 5,50 2,340 3,630 3,790 3,710 3,010
2002 4,25 5,50 3,490 4,690 4,900 4,800 4,170
2001 5,50 6,50 4,080 5,600 5,930 5,760 4,630
2000 4,25 5,50 4,780 5,710 5,820 5,760 5,020
Font: Banco de España.
Notes:
- (1) A efectes tributaris.
- (2) A un any.
- (3) A més de 3 anys.
- (4) Rendiment intern mercat secundari entre 2 i 6 anys.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de juny de 2022.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Tipus d'interès
Percentatge que cobra una entitat bancària com a compensació per un préstec concedit.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".