Saltar al contingut principal
Borsa de Barcelona. Volum de contractació
Borsa de Barcelona Espanya % Cat./Esp.
Títols Efectiu (M€) Títols Efectiu (M€) Títols Efectiu
2022 17.508.564.000 53.262,41 98.610.301.000 362.721,27 17,8 14,7
2021 17.182.522.059 47.906,09 106.321.423.036 378.435,30 16,2 12,7
2020 45.619.603.139 71.230,00 192.624.829.117 429.687,40 23,7 16,6
2019 50.808.411.964 116.976,30 177.767.463.292 469.928,77 28,6 24,9
2018 45.187.054.511 167.194,01 153.456.796.280 587.963,17 29,4 28,4
2017 57.593.087.601 168.571,20 204.385.105.189 651.952,40 28,2 25,9
2016 43.375.605.040 148.824,59 179.960.373.422 653.641,44 24,1 22,8
2015 50.011.810.121 210.793,58 208.775.055.808 963.052,16 24,0 21,9
2014 48.438.859.979 214.194,19 205.326.025.179 885.607,87 23,6 24,2
2013 63.648.738.584 193.190,12 200.798.332.225 705.544,55 31,7 27,4
2012 62.265.209.649 191.219,40 198.336.280.538 702.016,08 31,4 27,2
2011 47.808.950.000 280.159,72 165.017.560.000 929.685,91 29,0 30,1
2010 77.948.700.000 295.270,95 130.654.180.000 1.101.865,14 59,7 26,8
2009 80.215.190.000 237.227,20 132.864.880.000 967.221,02 60,4 24,5
2008 91.600.440.000 328.032,41 151.329.540.000 1.324.158,97 60,5 24,8
2007 102.848.820.000 415.520,97 162.547.500.000 1.759.421,55 63,3 23,6
2006 98.975.850.000 330.425,20 146.937.870.000 1.243.793,18 67,4 26,6
2005 91.748.150.000 238.677,73 133.665.630.000 938.833,22 68,6 25,4
2004 126.625.900.000 204.833,24 176.416.497.193 716.305,87 71,8 28,6
2003 68.180.527.000 152.997,15 114.562.278.000 570.538,98 59,5 26,8
2002 68.450.818.000 150.227,87 107.700.682.000 516.057,85 63,6 29,1
2001 51.100.605.000 110.106,74 85.679.416.000 501.739,97 59,6 21,9
2000 34.548.770.000 80.336,48 68.872.680.000 532.974,62 50,2 15,1
1999 29.969.672.000 60.622,21 61.037.989.000 334.231,73 49,1 18,1
1998 23.699.704.302 52.985,71 70.381.077.735 314.317,32 33,7 16,9
1997 12.861.256.356 31.033,26 71.097.375.981 217.219,00 18,1 14,3
1996 9.994.777.205 16.151,93 89.561.922.277 154.792,54 11,2 10,4
Font: Borsa de Barcelona.

Darrera actualització: 16 de març de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Valor efectiu
Cotització d'un valor borsari o preu a què estan disposades a efectuar una transacció les parts compradora i venedora.
Valor nominal
Import corresponent a una part alíquota del capital social d'una empresa, escrit i expressat monetàriament sobre el títol mateix.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".