Saltar al contingut principal

Impost sobre els béns immobles urbans (IBI). Comarques i Aran, i àmbits

Impost sobre els béns immobles urbans (IBI) (p). Comarques i Aran, i àmbits 2021
Nombre de rebuts Base imposable (milers d'euros) Quota íntegra (euros) Base imposable/ Rebut (euros) Quota íntegra/ Rebut (euros)
Alt Camp 40.063 1.954.478 15.241.834 48.785 380
Alt Empordà 168.772 9.886.782 74.157.406 58.581 439
Alt Penedès 85.851 5.011.095 33.647.485 58.370 392
Alt Urgell 23.139 969.002 5.971.059 41.877 258
Alta Ribagorça 7.579 291.057 1.468.771 38.403 194
Anoia 91.429 5.927.981 43.511.461 64.837 476
Aran 23.256 1.073.915 6.507.880 46.178 280
Bages 134.122 7.668.918 56.922.093 57.179 424
Baix Camp 195.621 8.961.329 76.985.939 45.810 394
Baix Ebre 77.260 2.823.160 26.540.945 36.541 344
Baix Empordà 176.535 11.353.517 124.032.966 64.313 703
Baix Llobregat 535.625 45.277.637 295.383.338 84.532 552
Baix Penedès 133.716 6.684.031 65.613.633 49.987 491
Barcelonès 1.556.349 142.791.495 934.758.758 91.748 601
Berguedà 36.188 1.458.957 10.676.551 40.316 295
Cerdanya 30.789 1.680.241 11.728.034 54.573 381
Conca de Barberà 18.788 815.621 6.409.112 43.412 341
Garraf 131.124 9.903.236 65.115.576 75.526 497
Garrigues 16.957 612.764 4.623.888 36.136 273
Garrotxa 44.056 2.218.434 17.782.975 50.355 404
Gironès 139.783 7.111.451 59.843.954 50.875 428
Maresme 326.866 24.978.245 170.178.819 76.417 521
Moianès 12.508 706.036 6.108.630 56.447 488
Montsià 72.569 2.825.512 21.517.049 38.936 297
Noguera 33.313 1.351.505 10.658.782 40.570 320
Osona 120.763 6.851.617 48.116.176 56.736 398
Pallars Jussà 18.073 525.181 3.627.309 29.059 201
Pallars Sobirà 13.719 506.197 2.689.745 36.898 196
Pla d'Urgell 27.587 1.248.012 8.823.314 45.239 320
Pla de l'Estany 22.487 1.284.536 9.516.398 57.124 423
Priorat 9.501 311.677 1.986.901 32.805 209
Ribera d'Ebre 18.079 885.068 5.695.687 48.956 315
Ripollès 28.959 1.223.483 10.495.576 42.249 362
Segarra 18.672 689.411 5.852.923 36.922 314
Segrià 164.727 7.464.517 67.277.585 45.315 408
Selva 163.898 8.824.685 70.681.887 53.843 431
Solsonès 12.271 433.913 3.622.753 35.361 295
Tarragonès 249.649 13.117.780 114.787.818 52.545 460
Terra Alta 10.502 319.841 1.808.682 30.455 172
Urgell 30.729 1.104.052 10.043.480 35.929 327
Vallès Occidental 599.946 48.519.520 297.879.848 80.873 497
Vallès Oriental 267.151 18.653.768 140.143.710 69.825 525
Catalunya 5.888.971 416.299.657 2.948.436.730 70.691 501
Metropolità 3.289.594 280.486.389 1.840.352.496 85.265 559
Comarques Gironines 744.490 41.902.888 366.511.162 56.284 492
Camp de Tarragona 513.622 25.160.885 215.411.604 48.987 419
Terres de l'Ebre 178.410 6.853.581 55.562.363 38.415 311
Ponent 291.985 12.470.261 107.279.972 42.709 367
Comarques Centrals 316.763 17.034.515 125.132.774 53.777 395
Alt Pirineu i Aran 116.555 5.045.593 31.992.798 43.289 275
Penedès 437.552 27.345.545 206.193.561 62.497 471
Font: Idescat, a partir de les dades de la Dirección General del Catastro.
Nota: (p) Dades provisionals.

Darrera actualització: 30 de juny de 2022.

Estadística IBI

Nota metodològica

Definició de conceptes

Impost de béns immobles (IBI)
Tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes que estableix el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI). La gestió d'aquest tribut és competència dels ajuntaments amb el suport de l'Administració estatal, especialment en els municipis amb mitjans escassos. El Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari (TRLCI), classifica els béns immobles en urbans, rústics i de característiques especials.

Aspectes metodològics

La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles que es determina, es notifica i és susceptible d'impugnació conforme al que disposen les normes reguladores del cadastre immobiliari.

La base liquidable és el resultat d'aplicar una reducció a la base imposable, que es calcula segons el que disposen els articles 67 al 70 del TRLCI.

La quota íntegra és el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a què es refereix l'article 72 del TRLCI.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".