Saltar al contingut principal

Habitatges. Per tipus. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Habitatges. Per tipus. Comarques, àmbits i províncies 2011
Familiars no principals
Familiars principals Secundaris Buits Total Total Establiments col·lectius
Alt Camp 17.368 4.055 3.338 7.393 24.761 10
Alt Empordà 54.666 52.715 9.612 62.327 116.993 69
Alt Penedès 40.459 5.830 7.002 12.832 53.291 33
Alt Urgell 8.794 2.640 2.704 5.344 14.138 17
Alta Ribagorça 1.810 1.881 632 2.513 4.323 22
Anoia 45.084 6.428 10.911 17.339 62.423 28
Bages 70.852 6.010 18.955 24.965 95.817 81
Baix Camp 73.554 26.805 17.922 44.727 118.281 51
Baix Ebre 30.662 8.354 7.620 15.974 46.636 13
Baix Empordà 51.846 46.469 11.840 58.309 110.155 35
Baix Llobregat 299.739 19.769 31.381 51.150 350.889 183
Baix Penedès 39.738 38.031 10.034 48.065 87.803 27
Barcelonès 926.583 42.990 109.679 152.669 1.079.252 490
Berguedà 16.878 3.596 4.905 8.501 25.379 23
Cerdanya 7.665 11.353 2.168 13.521 21.186 12
Conca de Barberà 8.375 2.798 2.455 5.253 13.628 8
Garraf 58.654 13.036 8.877 21.913 80.567 25
Garrigues 7.795 1.855 2.887 4.742 12.537 6
Garrotxa 21.409 2.151 4.662 6.813 28.222 39
Gironès 69.395 4.834 10.071 14.905 84.300 65
Maresme 166.198 24.500 22.704 47.204 213.402 125
Montsià 27.453 6.579 7.999 14.578 42.031 13
Noguera 15.288 3.638 4.391 8.029 23.317 20
Osona 57.968 5.061 8.568 13.629 71.597 45
Pallars Jussà 5.639 3.786 1.541 5.327 10.966 18
Pallars Sobirà 3.183 3.397 923 4.320 7.503 30
Pla d'Urgell 13.712 474 2.398 2.872 16.584 13
Pla de l'Estany 11.214 700 2.762 3.462 14.676 19
Priorat 4.021 2.511 1.294 3.805 7.826 11
Ribera d'Ebre 9.027 1.547 2.998 4.545 13.572 10
Ripollès 10.900 5.660 3.380 9.040 19.940 41
Segarra 8.605 1.243 1.899 3.142 11.747 8
Segrià 81.550 5.799 12.502 18.301 99.851 63
Selva 66.666 20.038 11.391 31.429 98.095 28
Solsonès 5.262 1.904 1.459 3.363 8.625 13
Tarragonès 98.260 48.609 17.258 65.867 164.127 25
Terra Alta 4.645 1.259 1.660 2.919 7.564 2
Urgell 13.757 1.993 4.444 6.437 20.194 15
Val d'Aran 3.973 5.446 714 6.160 10.133 32
Vallès Occidental 337.589 13.148 43.929 57.077 394.666 157
Vallès Oriental 148.710 11.187 16.489 27.676 176.386 84
Catalunya 2.944.944 470.081 448.356 918.437 3.863.381 2.012
Metropolità 1.878.818 111.595 224.181 335.776 2.214.594 1.040
Comarques Gironines 286.095 132.568 53.717 186.285 472.380 295
Camp de Tarragona 201.578 84.779 42.266 127.045 328.623 105
Terres de l'Ebre 71.786 17.740 20.276 38.016 109.802 38
Ponent 140.707 15.001 28.522 43.523 184.230 126
Comarques Centrals 150.960 16.571 33.887 50.458 201.418 163
Alt Pirineu i Aran 31.063 28.502 8.683 37.185 68.248 132
Penedès 183.935 63.324 36.825 100.149 284.084 113
Barcelona 2.168.607 151.335 283.155 434.490 2.603.097 1.271
Girona 292.054 141.700 55.460 197.160 489.214 302
Lleida 171.180 36.496 37.165 73.661 244.841 268
Tarragona 313.103 140.549 72.577 213.126 526.229 171
Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
Nota: La Llei 23/2010, de 22 de juliol, de creació de l'àmbit del Penedès, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació. Aquest canvi comporta que les dades dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona no siguin directament comparables amb anys anteriors.

Darrera actualització: 19 de desembre de 2013.

CENSPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Cens de població i habitatges (CENSPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Habitatge buit
Habitatge que no està ocupat, disponible per a venda o lloguer, o fins i tot abandonat. En censos anteriors es denominaven vacants.
Habitatge familiar
Habitatge destinat a ser habitat per una o diverses persones, no necessàriament unides per parentiu, que no constitueixen un col·lectiu. Dins d'aquest concepte es poden distingir els habitatges principals, els habitatges secundaris i els habitatges buits (en censos anteriors es denominaven vacants)
Habitatge principal
Habitatge familiar els ocupants del qual l'utilitzen com a residència habitual. Els habitatges principals poden ser convencionals (es troben en edificis) o allotjaments. Els allotjaments són habitatges familiars que presenten la particularitat de ser mòbils, semipermanents o improvisats, o bé que no ha estat concebuts al principi amb finalitats residencials però, no obstant això, constitueix la residència d'una o diverses persones en el moment del cens.
Habitatge secundari
Habitatge destinat a ser ocupat només ocasionalment (per exemple durant les vacances o caps de setmana) o a utilitzar-se de manera continuada i no estacional, però sense ser residència habitual (per exemple per a lloguers successius de curta durada).

Aspectes metodològics

El coneixement del nombre d'habitatges i les seves característiques es fa a través dels censos d'habitatges, que es duen a terme cada deu anys conjuntament amb els corresponents censos de població. L'objectiu bàsic del Cens d'habitatges és determinar el nombre i les característiques dels habitatges existents en la data censal de l'1 de març per als anys 1981, 1991 i l'1 de novembre per al 2001 i el 2011.

Les dades de l'any 2011 provenen de la mostra de l'Enquesta de població i habitatge (EPH). L'EPH és una enquesta per mostreig realitzada amb l'objectiu de conèixer les característiques de les persones i els habitatges.

Els diferents tipus d'habitatges es classifiquen de la següent manera:

 • Habitatges familiars
  • Habitatges principals
   • Habitatges principals convencionals
   • Allotjaments
  • Habitatges no principals
   • Habitatges secundaris i altres tipus d'habitatges no principals (per exemple, habitatges destinats a lloguers successius de curta durada)
   • Habitatges buits
 • Habitatges col·lectius

El Cens de població i habitatges 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats s'han arrodonit convenientment i es mostren sense decimals. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".