Saltar al contingut principal
Educació infantil i primària. Professors. Províncies 2015
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Curs 2014/15 44.619 6.836 4.195 7.083 62.733 347.127 18,1
Curs 2013/14 44.518 6.853 4.193 7.115 62.679 348.451 18,0
Curs 2012/13 43.930 6.660 4.094 7.007 61.691 345.244 17,9
Curs 2011/12 45.363 6.982 4.308 7.345 63.998 359.214 17,8
Curs 2010/11 45.456 6.973 4.254 7.406 64.089 384.815 17,5
Curs 2009/10 44.449 6.903 4.165 7.251 62.768 358.149 17,5
Curs 2008/09 43.806 6.743 4.047 7.110 61.706 359.605 17,2
Curs 2007/08 42.218 6.369 3.825 6.792 59.204 339.364 17,4
Curs 2006/07 39.811 5.894 3.542 6.174 55.421 319.076 17,4
Curs 2005/06 35.769 5.151 2.997 5.203 49.120 301.599 16,3
Curs 2004/05 34.385 4.909 2.999 4.999 47.292 293.634 16,1
Curs 2003/04 32.868 4.649 2.853 4.686 45.056 284.856 15,8
Curs 2002/03 31.720 4.411 2.725 4.448 43.304 276.879 15,6
Curs 2001/02 30.940 4.269 2.698 4.329 42.236 269.019 15,7
Curs 2000/01 30.400 4.187 2.659 4.219 41.465 261.536 15,9
Curs 1999/00 29.937 4.074 2.665 4.130 40.806 254.067 16,1
Curs 1998/99 29.543 3.953 2.608 4.074 40.178 226.023 17,8
Curs 1997/98 29.374 3.815 2.530 3.965 39.684 211.813 18,7
Font: Departament d'Ensenyament; Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
Nota: S'hi inclouen els professors de primària que comparteixen docència amb secundària.

Darrera actualització: 24 de febrer de 2016.

Estadística ENS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Educació infantil
Etapa educativa preobligatòria que s'imparteix als infants de 0 a 6 anys. S'organitza en dos cicles de tres cursos: primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) i segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys). Poden impartir el primer cicle d'educació infantil els centres creats o autoritzats per l'Administració educativa. Els centres que únicament imparteixen el primer cicle d'educació infantil tenen la denominació genèrica de llar d'infants o escola bressol.
Educació primària
Ensenyament que comprèn sis cursos, des dels sis anys fins als dotze, i té caràcter obligatori. S'estructura en tres cicles de dos cursos acadèmics cadascun.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades de centres i professors es donen, d'una banda, per al conjunt d'educació infantil i primària i, de l'altra, per a l'educació secundària, respectivament, ja que sovint, en tots dos casos, centres i professors són comuns en els diferents nivells que s'hi inclouen.

Les dades són provisionales.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".