Saltar al contingut principal

Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Total. Comarques i Aran 2020
ESO Batxillerat (1) CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 1.887 544 409 360 48 3.248
Alt Empordà 6.164 1.499 908 375 85 9.031
Alt Penedès 5.286 1.340 526 490 84 7.726
Alt Urgell 829 203 318 166 14 1.530
Alta Ribagorça 187 33 81 84 0 385
Anoia 5.961 1.652 827 727 127 9.294
Aran 335 97 115 60 7 614
Bages 8.068 2.224 1.907 1.531 132 13.862
Baix Camp 9.595 2.645 1.729 1.198 187 15.354
Baix Ebre 3.268 894 1.012 769 95 6.038
Baix Empordà 5.522 1.429 915 353 99 8.318
Baix Llobregat 37.404 9.318 6.111 4.683 786 58.302
Baix Penedès 5.098 1.081 664 394 89 7.326
Barcelonès 83.259 29.590 18.185 27.637 2.106 160.777
Berguedà 1.424 427 229 64 31 2.175
Cerdanya 602 116 163 0 17 898
Conca de Barberà 815 118 110 0 0 1.043
Garraf 6.362 1.925 1.074 647 124 10.132
Garrigues 679 129 77 16 0 901
Garrotxa 2.254 468 461 546 86 3.815
Gironès 10.091 2.855 2.374 2.519 268 18.107
Maresme 20.644 5.481 2.756 1.941 320 31.142
Moianès 426 104 23 0 0 553
Montsià 2.868 561 781 589 98 4.897
Noguera 1.515 338 151 116 18 2.138
Osona 7.424 2.052 1.586 1.274 130 12.466
Pallars Jussà 465 137 153 31 0 786
Pallars Sobirà 227 60 36 72 0 395
Pla d'Urgell 1.286 260 656 477 46 2.725
Pla de l'Estany 1.511 422 251 186 12 2.382
Priorat 332 56 110 32 0 530
Ribera d'Ebre 696 162 112 59 36 1.065
Ripollès 932 178 138 123 16 1.387
Segarra 1.007 217 262 84 32 1.602
Segrià 9.340 2.856 2.126 2.494 311 17.127
Selva 7.286 1.721 1.035 779 112 10.933
Solsonès 570 139 164 125 16 1.014
Tarragonès 11.997 3.291 2.757 3.180 307 21.532
Terra Alta 385 76 52 0 0 513
Urgell 1.665 505 259 173 23 2.625
Vallès Occidental 45.920 12.216 7.097 6.612 878 72.723
Vallès Oriental 20.095 5.018 3.325 2.657 449 31.544
Catalunya 331.681 94.437 62.025 63.623 7.189 558.955
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) No inclou el centre de batxillerat a distància.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Nois. Comarques i Aran 2020
ESO Batxillerat (1) CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 985 239 257 240 40 1.761
Alt Empordà 3.174 599 546 199 57 4.575
Alt Penedès 2.766 561 315 298 59 3.999
Alt Urgell 473 75 190 97 10 845
Alta Ribagorça 98 13 78 61 0 250
Anoia 3.058 720 523 420 82 4.803
Aran 158 37 85 35 6 321
Bages 4.170 990 1.201 804 103 7.268
Baix Camp 4.901 1.220 1.036 603 133 7.893
Baix Ebre 1.695 397 612 438 67 3.209
Baix Empordà 2.832 589 503 162 69 4.155
Baix Llobregat 19.306 4.200 3.825 2.684 543 30.558
Baix Penedès 2.650 436 355 237 68 3.746
Barcelonès 42.827 13.428 10.778 14.975 1.475 83.483
Berguedà 799 199 141 35 28 1.202
Cerdanya 299 58 52 0 13 422
Conca de Barberà 419 42 93 0 0 554
Garraf 3.306 855 615 367 79 5.222
Garrigues 383 61 55 9 0 508
Garrotxa 1.156 191 269 362 68 2.046
Gironès 5.174 1.273 1.435 1.250 180 9.312
Maresme 10.788 2.504 1.633 956 225 16.106
Moianès 222 42 6 0 0 270
Montsià 1.494 258 512 357 78 2.699
Noguera 764 151 84 49 11 1.059
Osona 3.848 864 979 713 91 6.495
Pallars Jussà 217 48 70 16 0 351
Pallars Sobirà 115 24 28 49 0 216
Pla d'Urgell 686 107 482 311 32 1.618
Pla de l'Estany 788 172 180 150 11 1.301
Priorat 182 24 33 24 0 263
Ribera d'Ebre 349 63 75 27 29 543
Ripollès 496 91 111 107 14 819
Segarra 557 85 153 20 29 844
Segrià 4.816 1.297 1.266 1.262 243 8.884
Selva 3.729 779 613 453 94 5.668
Solsonès 288 56 88 78 14 524
Tarragonès 6.196 1.443 1.590 1.853 245 11.327
Terra Alta 224 31 36 0 0 291
Urgell 834 222 191 135 19 1.401
Vallès Occidental 23.660 5.577 4.160 3.727 576 37.700
Vallès Oriental 10.360 2.159 2.030 1.515 334 16.398
Catalunya 171.242 42.180 37.284 35.078 5.125 290.909
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) No inclou el centre de batxillerat a distància.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PFI: Programes de formació i inserció.
Educació secundària. Alumnes. Per nivells i sexe. Noies. Comarques i Aran 2020
ESO Batxillerat (1) CFGM CFGS PFI Total
Alt Camp 902 305 152 120 8 1.487
Alt Empordà 2.990 900 362 176 28 4.456
Alt Penedès 2.520 779 211 192 25 3.727
Alt Urgell 356 128 128 69 4 685
Alta Ribagorça 89 20 3 23 0 135
Anoia 2.903 932 304 307 45 4.491
Aran 177 60 30 25 1 293
Bages 3.898 1.234 706 727 29 6.594
Baix Camp 4.694 1.425 693 595 54 7.461
Baix Ebre 1.573 497 400 331 28 2.829
Baix Empordà 2.690 840 412 191 30 4.163
Baix Llobregat 18.098 5.118 2.286 1.999 243 27.744
Baix Penedès 2.448 645 309 157 21 3.580
Barcelonès 40.432 16.162 7.407 12.662 631 77.294
Berguedà 625 228 88 29 3 973
Cerdanya 303 58 111 0 4 476
Conca de Barberà 396 76 17 0 0 489
Garraf 3.056 1.070 459 280 45 4.910
Garrigues 296 68 22 7 0 393
Garrotxa 1.098 277 192 184 18 1.769
Gironès 4.917 1.582 939 1.269 88 8.795
Maresme 9.856 2.977 1.123 985 95 15.036
Moianès 204 62 17 0 0 283
Montsià 1.374 303 269 232 20 2.198
Noguera 751 187 67 67 7 1.079
Osona 3.576 1.188 607 561 39 5.971
Pallars Jussà 248 89 83 15 0 435
Pallars Sobirà 112 36 8 23 0 179
Pla d'Urgell 600 153 174 166 14 1.107
Pla de l'Estany 723 250 71 36 1 1.081
Priorat 150 32 77 8 0 267
Ribera d'Ebre 347 99 37 32 7 522
Ripollès 436 87 27 16 2 568
Segarra 450 132 109 64 3 758
Segrià 4.524 1.559 860 1.232 68 8.243
Selva 3.557 942 422 326 18 5.265
Solsonès 282 83 76 47 2 490
Tarragonès 5.801 1.848 1.167 1.327 62 10.205
Terra Alta 161 45 16 0 0 222
Urgell 831 283 68 38 4 1.224
Vallès Occidental 22.260 6.639 2.937 2.885 302 35.023
Vallès Oriental 9.735 2.859 1.295 1.142 115 15.146
Catalunya 160.439 52.257 24.741 28.545 2.064 268.046
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística.
Notes:
- (1) No inclou el centre de batxillerat a distància.
- CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
- CFGS: Cicles formatius de grau superior.
- PFI: Programes de formació i inserció.

Darrera actualització: 20 de gener de 2022.

Estadística ENS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Batxillerat
Ensenyament de dos cursos acadèmics, dels setze anys als divuit. Per accedir-hi s'ha de tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. En acabar aquests estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament en qualsevol de les seves modalitats, reben el títol de batxiller amb accés a l'educació superior.
Educació secundària
Ensenyament que comprèn: educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i ensenyaments professionals específics de grau mitjà i de grau superior.
Educació secundària obligatòria (ESO)
Ensenyament que comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16. Els alumnes que obtenen el títol de graduat o graduada en ESO poden accedir al batxillerat o bé a un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional, d'ensenyaments esportius (si se supera la prova específica d'accés) o d'arts plàstiques i disseny.
Ensenyament professional de grau mitjà
Estudi que comprèn un conjunt d'ensenyaments que capaciten per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de graduat en educació secundària o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic en la professió corresponent.
Ensenyament professional de grau superior
Estudi que capacita per al desenvolupament de diverses professions. Té una durada variable d'acord amb la professió. Per accedir-hi cal tenir el títol de batxiller o equivalent. Els alumnes que superen aquests ensenyaments reben el títol de tècnic superior, que habilita per a l'exercici de la professió. També permet l'accés als estudis universitaris de primer cicle del corresponent sector professional.
Programes de qualificació professional inicial (PQPI)
Es dirigeixen a alumnes més grans de 16 anys que no han obtingut el títol de GESO (graduat/ada en ESO). Incorporen tres tipus de mòduls, que proporcionen: competències professionals (mòduls A), formació de caràcter general (mòduls B), el títol de GESO (mòduls voluntaris C). Les proves d'accés amb exempcions se suprimiran a partir del curs 2012-2013.

Aspectes metodològics

Les dades relatives a l'educació infantil, primària i secundària són fruit de l'explotació de les dades facilitades al Departament d'Ensenyament pels centres docents de tots els nivells educatius. El sector públic inclou les dades dels centres que depenen del Departament d'Ensenyament i d'altres administracions públiques, mentre que el sector privat ho fa dels centres de titularitat privada.

L'any 1990 s'aprova la Llei d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE), que modifica l'anterior sistema educatiu (LGE) de l'any 1970. El curs 1991/92 es comencen a introduir progressivament els ensenyaments aprovats per la nova llei i el curs 2000/01 va ser el primer en què ja no estava en vigor cap dels ensenyaments de l'anterior sistema educatiu.

Els dos models educatius, però, han coexistit al llarg del període d'experimentació i d'implantació de la nova llei educativa.

Les dades són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".